Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Otvorenie Golfového akademického centra na FTVŠ UK - 25.3.2011

Galéria