Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
E-mail:pavol.peracekuniba.sk
Miestnosť:0-62
Konzultačné hodiny
Pondelok: 11.00-12.00
Štvrtok:13.00-14.00
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Martina Dubovská
E-mail:martina.dubovskauniba.sk
Tel.:+421 2 90179927
Klapka (VoIP):17 9927
Miestnosť:0-65

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.

E-mail:gustav.argaj@uniba.sk
Miestnosť:0-61
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 13.00-14.00
Utorok:09.00-10.00
Na FTVŠ UK vyučuje predmety:

Pohybové hry

Netradičné športové hry

Didaktika basketbalu

Športová špecializácia I., II., III., IV.

Frisbee

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

E-mail:miroslav.holienka@uniba.sk
Miestnosť:0-64
Konzultačné hodiny:
Streda:13.00-14.00
Štvrtok:09.00-10.00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Peter Ivanovič

E-mail:peter.ivanovicuniba.sk
Miestnosť:0-49
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Eva Koseková

E-mail:eva.kosekovauniba.sk
Miestnosť:0-59
Konzultačné hodiny:
Streda:13.00-14.00
Štvrtok:09.00-10.00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Martin Mikulič, PhD.

E-mail:martin.mikulicuniba.sk
Miestnosť:0-60
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Utorok:10:00-11:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Juraj Nemček, Phd.

E-mail:juraj.nemcekuniba.sk
Miestnosť:0-60
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Silvia Priklerová, PhD.

E-mail:silvia.priklerova@uniba.sk
Miestnosť:0-63
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:30-11:30
Streda:15.00-16.30
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

 

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

E-mail:vladimir.pridal@uniba.sk
Miestnosť:0-59
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:30-11:30
Štvrtok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

E-mail:lubor.tomanek@uniba.sk
Miestnosť:0-61
Konzultačné hodiny: od 9.3.2020 len elektronicky
Pondelok: 11.00-12.00
Streda:13.00-14.00
alebo dohodnutý termín emailom, Fb Basketbal na FTVŠ UK, Fb Základy basketbalu na FTVŠ UK, www.edmodo.com
Oznamy pracovníka katedry

Zameranie:

  • Teória a didaktika basketbalu
  • Športový tréning mládeže - individualizácia tréningového zaťaženi
  • Diagnostika herného výkonu - Skauting a herná štatistika
  • Príprava telovýchovných a športových odborníkov
  • Príprava a ďalšie vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy
  • Nové technológie v telesnej a športovej výchove
Vyučované predmety
Povinné predmetyTeória didaktika špecializácie I-VI - basketbalZáklady basketbalu;Basketbal;Pedagogická prax I-IV
Povinne voliteľné a výberové predmetyDidaktická prax z basketbalu I, II, III, IVStreetbasketPríprava a vedenie družstva v basketbale

Ďalšie aktivity:

  • tréner mládeže (Slávia STU Bratislava, Inter Bratislava, MŠK Iskra Petržalka, MBK Karlovka)
  • metodik a lektor školení basketbalových trénerov
  • lektor basketbalových kempov - kempu Vučići a Basketland kemp, Kemp Libertas (Dubrovnik)

Výskumná činnosť (.pdf)
Projekt VEGA (.doc)

PaedDr. Igor Tóth, PhD.

E-mail:igor.toth@uniba.sk
Miestnosť:0-49
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:30-11:30
Piatok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

Kurz korčuľovania a ľadového hokeja

Organizačné pokyny (.pdf)

Doktorandi

Mgr. Matej Babic

E-mail:matej.babicuniba.sk
Miestnosť:0-66

Konzultačné hodiny:

Utorok:

13.00-14.00

Štvrtok:10:00-11:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Marco Obetko

E-mail:marco.obetkouniba.sk
Miestnosť:0-66

Konzultačné hodiny:

Utorok:10:00-11:00
Štvrtok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Silvio Parničan

E-mail:silvio.parnicanuniba.sk
Miestnosť:0-49

Konzultačné hodiny:

Oznamy pracovníka katedry:

Externí doktorandi

Mgr. Nikolas Nagy

E-mail:nikolas.nagyuniba.sk
Miestnosť:

Konzultačné hodiny:

Oznamy pracovníka katedry:

Odborný pracovník

Emil Stranianek
E-mail:emil.stranianek@uniba.sk
Tel.:+421 917 317 815
Miestnosť:Športová hala prof. Rovného