Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
E-mail:pavol.peracekuniba.sk
Miestnosť:0-62
Konzultačné hodiny
Pondelok: 11.00-12.00
Štvrtok:13.00-14.00

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika 

 

Oznamy pracovníka katedry:

Teória a didaktika športových hier

- Úvodná prednáška

Sekretariát katedry

Martina Dubovská
E-mail:martina.dubovskauniba.sk
Tel.:+421 2 90179927
Klapka (VoIP):17 9927
Miestnosť:0-65

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.

E-mail:gustav.argaj@uniba.sk
Miestnosť:0-61
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 09.00-10.00
Streda:13.00-14.00
Na FTVŠ UK vyučuje predmety:

Pohybové hry

- Informácia o predmete PH

- Vzor seminárnej práce 

Netradičné športové hry

Didaktika basketbalu

Športová špecializácia I., II., III., IV.

Frisbee

Pravidlá Frisbee

Teória a didaktika športových hier

- Úvodná prednáška

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

E-mail:miroslav.holienka@uniba.sk
Miestnosť:0-64
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13.00-14.00
Streda:09.00-10.00

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Peter Ivanovič

E-mail:peter.ivanovicuniba.sk
Miestnosť:0-49
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Eva Koseková

E-mail:eva.kosekovauniba.sk
Miestnosť:0-59
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Martin Mikulič, PhD.

E-mail:martin.mikulicuniba.sk
Miestnosť:0-60
Konzultačné hodiny:
Pondelok:09.30-10.30
Streda:13:00-14:00
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Juraj Nemček, Phd.

E-mail:juraj.nemcekuniba.sk
Miestnosť:0-60
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Silvia Priklerová, PhD.

E-mail:silvia.priklerova@uniba.sk
Miestnosť:0-63
Konzultačné hodiny:
Štvrtok:13.30-14.30
Piatok:

9.00-10.00

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

 

 

 

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

E-mail:vladimir.pridal@uniba.sk
Miestnosť:0-59
Konzultačné hodiny:
Utorok:10.30-11.30
Streda:13.00-14.00

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

E-mail:lubor.tomanek@uniba.sk
Miestnosť:0-61
Konzultačné hodiny: od 9.3.2020 len elektronicky
Pondelok: 13.30-14.30
Streda:09.30-10.30

alebo dohodnutý termín emailom, Fb Basketbal na FTVŠ UK, Fb Základy basketbalu na FTVŠ UK, www.edmodo.com

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry

Zameranie:

  • Teória a didaktika basketbalu
  • Športový tréning mládeže - individualizácia tréningového zaťaženi
  • Diagnostika herného výkonu - Skauting a herná štatistika
  • Príprava telovýchovných a športových odborníkov
  • Príprava a ďalšie vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy
  • Nové technológie v telesnej a športovej výchove
Vyučované predmety
Povinné predmetyTeória didaktika špecializácie I-VI - basketbalZáklady basketbalu;Basketbal;Pedagogická prax I-IV
Povinne voliteľné a výberové predmetyDidaktická prax z basketbalu I, II, III, IVStreetbasketPríprava a vedenie družstva v basketbale

Ďalšie aktivity:

  • tréner mládeže (Slávia STU Bratislava, Inter Bratislava, MŠK Iskra Petržalka, MBK Karlovka)
  • metodik a lektor školení basketbalových trénerov
  • lektor basketbalových kempov - kempu Vučići a Basketland kemp, Kemp Libertas (Dubrovnik)

Výskumná činnosť (.pdf)
Projekt VEGA (.doc)

PaedDr. Igor Tóth, PhD.

E-mail:igor.toth@uniba.sk
Miestnosť:0-49
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Piatok:

08.00-09.00

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

 

Doktorandi

Mgr. Kristián Kováč

E-mail:  kristian.kovac@uniba.sk
Miestnosť:0-66

Konzultačné hodiny:

Utorok:10.30-11.30
Streda:13.00-14.00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Monika Písečná

E-mail:monika.banovicova@uniba.sk
Miestnosť:0-66

Konzultačné hodiny:

Utorok:13.00-14.00
Streda:10.00-11.00
Oznamy pracovníka katedry:

Externí doktorandi

Mgr. Marek TVRDÝ

E-mail:marek.tvrdyuniba.sk
Miestnosť:

Konzultačné hodiny:

Oznamy pracovníka katedry:

Odborný pracovník

Emil Stranianek
E-mail:emil.stranianek@uniba.sk
Tel.:+421 917 317 815
Miestnosť:Športová hala prof. Rovného