Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

Basketbal

Povinný predmet - Basketbal

- využívame aj elektronické výučbové prostredie www.edmodo.com

Harmonogram semestra:

Organizačné pokyny pre výučbu v športovej hale - pri prezenčnej metóde výučby

Na čo by študenti Basketbalu / Základov basketbalu nemali zabudnúť:
- doniesť si dve tričká (tielka) – rôznej farby (svetlé a tmavé),
- mať čisté indoorové tenisky s nefarbiacou podrážkou (nie atletické, turistické),
- byť upravení tak, ako to predpisujú pravidlá basketbalu,
- odložiť si náušnice, náramky, retiazky, upraviť dlhšie vlasy, ostrihať nechty
- nosiť si v zimných mesiacoch aj teplákové súpravy,
- necvičiaci musia byť prezlečení a musia zabezpečiť si píšťalku na rozhodovanie,
- nosiť si poznámkový zošit a písacie potreby.

Pokyny pre znovu zapisujúcich sa študentov

Podmienky pre udelenie kreditu - stupnica hodnotenia predmetu Basketbal

Popis praktických testov

Ukážka herných činností jednotlivca - popis a video (.avi)
Ukážka 1 (celok1)Ukážka 2 (celok2)Ukážka 3 (celok5)
Ukážka 4 (celok6)Ukážka 5 (celok7)Ukážka 6 (naskočenie2)
Ukážka 7 (pivotovanie3)Ukážka 8 (prihrávanie)Ukážka 9 (zakončenieĽ3)
Ukážka 10 (zakončenieP2)Ukážka 11 (zat.únikP2)
Okruhy otázok z teoretických testov a študijné materiály
k testu z pravidiel k vedomostnému testu
pravidlá basketbalu k 1.10.2018študijná literatúra
skriptá v predaji ! - ukážka
Fb Basketbal na FTVŠ UK

Teória a didaktika športovej špecializácie III, IV - basketbal

Harmonogram v ak.roku 2016/2017:

  • zimný semester, informačný list a požiadavky na udelenie kreditu (.pdf)
  • letného semestra, informačný list a požiadavky na udelenie kreditu (.pdf)

Odkazy: www.edmodo.com

Základy basketbalu

Povinný predmet - Základy basketbalu

Podmienky pre udelenie kreditu

Harmonogram semestra

Organizačné pokyny pre výučbu v športovej hale

Okruhy otázok z teoretických testov a študijné materiály:
k testu z pravidielštudijná literatúra

pravidlá k 1.10.2018

skriptá - ukážka