Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Martin Paholík

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Športová hala
vrátnik

Mgr. Silvio Parničan

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
Doktorand (3.dVoS, denný)
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Priklerová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Emil Stranianek

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Športová hala
vrátnik

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Igor Tóth, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť