Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Kondičný tréning vo futbale / Miroslav Holienka
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 2. AAB Futbal - Kondícia - Tréning - Rýchlostné schopnosti / Miroslav Holienka
  Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2003
 3. AAB Hodnotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a praxe. / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997
 4. AAB Futbal : hra, kondícia, tréning. / Miroslav Holienka
  Bratislava : Peter Mačura, 1997
 5. AAB Vybrané aspekty herného výkonu futbalistov kategórie U21 / Miroslav Holienka ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 6. AAB Analýza herného výkonu a finálnych herných činností vybraných družstiev a hráčov na MS 2014 vo futbale / Miroslav Holienka ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 7. ACB Koordinačné schopnosti vo futbale / Miroslav Holienka
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2010
 8. ADE Útočné herné kombinácie v rýchlych protiútokoch skupiny hráčov vybraných družstiev v zápasoch MS 2014 vo futbale / Miroslav Holienka, Lukáš Strelka
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 39-47
 9. ADE Komparácia vnútorného zaťaženia brankárov vo futbale v tréningovom procese / Matej Babic, Miroslav Holienka
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 202-211 [print]
 10. ADE Cardiovascular adaptation of juvenile competitive female athletes during the intensive training / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Research in physical education, sport and health. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 75-80
 11. ADE Effects of the training program on the level of kinetic differentiation ability in the category U 13 in soccer / Martin Žamba, Miroslav Holienka, Oľga Kyselovičová
  In: Research in physical education, sport and health. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 53-58
 12. ADF Ako sa dá urýchľovať adaptácia športovcov na rozdielne časové pásma / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 27-33
 13. ADF Intensity of soccer players' training load in small-sided games with various content focus / Nikolas Nagy ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 1 (2019), s. 44-68 [online]
 14. ADF Frekvencia a lokalizácia zakladania a zakončovania protiútokov v zápasoch MS 2010 vo futbale / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 19-23
 15. ADF Špeciálna atletická príprava mladých futbalistov (15-16 rokov) / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 29-32
 16. ADF Vybrané ukazovatele herného výkonu reprezentačných brankárov Slovenska v kategórii U16 vo futbale / Matej Babic, Miroslav Holienka, Marco Obetko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 17-21
 17. ADF Úspešnosť plnenia výkonových štandardov z futbalu na stredných školách / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 3-4 (1999), s. 6-9
 18. ADF Komparácia vybraných parametrov finálnej prihrávky stredných stredových a krajných stredových hráčov vo vrcholovom futbale / Miroslav Holienka, Michal Holub
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.2 (2010), s. 13-17
 19. ADF Analýza hry vybraných družstiev na ME 2008 vo futbale / Miroslav Holienka, Michal Holub
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. 17-20
 20. ADF Match load of soccer players in defensive formation and its impact on the level of speed abilities / Miroslav Holienka, Michal Horný
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 2 (2017), s. 134-145 [online]
 21. ADF Intenzita tréningového zaťaženia v rôznych formách prípravných hier vo futbale / Nikolas Nagy, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 24-29
 22. ADF Vybrané komponenty vonkajšieho a vnútorného zaťaženia krajných obrancov vo vrcholovom futbale / Michal Horný, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 3 (2012), s. 2-7
 23. ADF Herné činnosti najlepšieho strelca a vybraných útočníkov na Majstrovstvách sveta 2014 vo futbale / Peter Kopúň, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 21-26
 24. ADM Solving one-on-one game situations by outside midfielders in top-level football / Miroslav Holienka, Dávid Farkašovský
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 Supplement (2017), s. 70-73, art. no. 11 [online]
 25. ADM Motor performance of young soccer players based on their biological age / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 2508-2512, art. no. 282 [online]
 26. ADM Sports as a stepping-stone for entrepreneurship : examining sports university students / Marian Holienka, Jana Holienková, Miroslav Holienka
  In: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. - Roč. 66, č. 6 (2018), s. 1485-1496
 27. ADM Intensity of training load in various forms of small-sided games in soccer / Nikolas Nagy, Miroslav Holienka, Matej Babic
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 1 (2020), s. 53-62, art. no. 7 [online]
 28. ADM Internal load of soccer players during preparatory games with a medium number of players / Miroslav Holienka
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 546-550 [online]
 29. ADM Internal load of soccer goalkeepers during the improvement of selected game activities / Matej Babic, Miroslav Holienka, Martin Mikulič
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 1731-1737, art. no. 252 [online]
 30. AEC Frequency and location of offensive combinations speeding up the offensive phase of the game with selected teams at the 2006 FIFA World cup / Miroslav Holienka
  In: Training of ball games for children and youth (Spis tresci) : monograph no. 10. - ISBN 83-923081-3-1. - Vroclav : International scientific society of sport games, 2007. - S. 26-34
 31. AEC Speed of team cooperation in top soccer / Miroslav Holienka
  In: Team games in physical education and sport. - ISBN 83-89121-22-0. - Krakow : Akademia wychowania fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowe, 2005. - S. 141-149
 32. AEC Didactic technology for the training process of soccer players in U8 and U9 category / Miroslav Holienka
  In: Physical education and new technologies. - ISBN 978-953-7965-05-1. - Zagreb : Croatian kinesiology association, 2016. - S. 71-81
 33. AEC Hodnotenie herného výkonu vybraných stredových hráčov na ME 2008 vo futbale / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. - ISBN 978-80-246-1680-3. - Praha : Karolinum, 2009. - S. 65-72
 34. AED Nové trendy v rozvoji kondičných schopností vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 196-199
 35. AED Antropometria a somatotypológia 17-ročných futbalistov / Alexander Binovský, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-85-9. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 35-40 [online]
 36. AED Štruktúra vybraných obranných herných činností u hráčov mladšieho dorastu vo futbalovom zápase / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-85-9. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 5-17 [online]
 37. AED Hodnotenie úrovne vytrvalostných schopností u vrcholových futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-85-9. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 24-34 [online]
 38. AED Diagnostikovanie rýchlostných schopností mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 60-64
 39. AED Vonkajšie zaťaženie stredových hráčov v zápase vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2002. - ISBN 80-7098-353-1. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 122-126
 40. AED Motorická diagnostika vo futbale / Ladislav Kačáni, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 67-73
 41. AED Funkčný stav nervovosvalového systému, jeho testovanie a možnosti zlepšenia / Vojtech Štulrajter ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 113-126
 42. AED Svalová nerovnováha mladých futbalistov a možnosti ich korekcie / Eva Musilová, Miroslav Holienka
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 33-40
 43. AED Fyziologické odozvy organizmu hráča vo futbale na zaťaženie v prípravnej hre s malým počtom hráčov / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 1. - ISBN 80-88901-97-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 14-19
 44. AED Hodnotenie herného výkonu brankárov v zápasoch ME 2016 vo futbale / Miroslav Holienka, Matej Babic, Sebastián Smoleňák
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 81-93 [CD-ROM]
 45. AED Somatometrická charakteristika mladých futbalistov / Alexander Binovský ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 38. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - S. 73-78
 46. AED Odoberanie lopty hráčmi obrannej formácie vo vrcholovom mládežníckom futbale na Slovensku / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 42-50
 47. AED Vybrané charakteristiky streľby reprezentačného družstva Slovenska vo futbale / Miroslav Holienka, Adrián Brija
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 15-23
 48. AED Tréningové zaťaženie a interval odpočinku, základné kategórie herného tréningu vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 39. - ISBN 80-223-1367-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 147-150
 49. AED Opakované krátkodobé intenzívne zaťaženie vo futbale / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 45 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2014-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 227-234 [online]
 50. AED Diagnostikovanie rýchlostných schopností futbalistov v útvare talentovanej mládeže / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 2. - ISBN 80-89197-14-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 20-35
 51. AED Relation between success rate of solving 2-on-1 game situations within training sessions and during ice hockey matches of juniors / Miroslav Holienka, Igor Andrejkovič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 49/2. - ISBN 978-80-223-2781-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 35-48
 52. AED Hodnotenie herného výkonu vybraných družstiev na EURO 2008 vo futbale rýchle protiútoky / Miroslav Holienka, Peter Kopúň, Martin Žamba
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 23-32 [online]
 53. AED Svalový funkčný profil mladých futbalistov a tenistov z aspektu laterality / Emília Thurzová ... [et al.]
  In: Funkčné, morfologické a motorické aspekty laterality mladých športovcov, ich aktualizácia a možnosti ovplyvnenia v športovej príprave : zborník GÚ č. 1/7430/20. - ISBN 80-968252-9-1. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 87-99
 54. AED Riešenie hernej situácie 1 : 1 z hľadiska obrany v družstve Španielska na ME 2008 vo futbale / Miroslav Holienka, Martin Žamba
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 112-122 [online]
 55. AED Effects of specific and non-specific training load on the development of the starting speed of 16 - 17-year old players / Michal Slyško, Miroslav Holienka, Marian Nincz
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 50/1. - ISBN 978-80-223-2659-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 55-63
 56. AED Funkčná odozva organizmu hráčov na tréningové podnety v hernom tréningu vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 12 [elektronický dokument] : tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách VEGA 1/4495/07. - ISBN 978-80-8113-007-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009. - S. 24-35 [online]
 57. AED Vnútorné zaťaženie hráčov vo futbale v prípravných hrách so stredným počtom hráčov / Miroslav Holienka, Iveta Cihová
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 132-139
 58. AED Coordination abilities and play relation skills young football players / Martin Mokošák, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 51/1. - ISBN 978-80-223-3019-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 31-39 [online]
 59. AED Riešenie hernej situácie „malá domov“ vybranými brankármi na MS 2018 vo futbale / Matej Babic, Miroslav Holienka
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 18-26 [CD-ROM]
 60. AED Hodnoty srdcovej frekvencie v prípravných hrách so stredným počtom hráčov / Nikolas Nagy, Miroslav Holienka
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 199-211 [CD-ROM]
 61. AED Rýchlostné schopnosti mladých futbalistov v etape športovej predprípravy / Miroslav Holienka, Daniel Vanta
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 93-103 [CD-ROM]
 62. AED Technický a kondičný profil koncového hráča vo futbale v zápasoch starších dorastencov / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave, č. 13. - ISBN 978-80-8113-013-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2009. - S. 5-13
 63. AED Prihrávky stredných stredových hráčov vo vybraných zápasoch finalistov na ME 2008 vo futbale / Miroslav Holienka, Roman Koňušík, Jozef Hikl
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 13. - ISBN 978-80-8113-013-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2009. - S. 14-25
 64. AED Herný výkon ofenzívneho a defenzívneho stredného stredového hráča v družstve Španielska, Majstra Európy vo futbale / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 14 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4493/07 Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách. - ISBN 978-80-8113-014-4. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 15-27 [online]
 65. AED Analýza obranných herných činností vybraných brankárov na MS 2014 vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. čas. - ISBN 978-80-971646-8-3. - Bratislava : KO&KA, 2015. - S. 43-55 [online]
 66. AED Antropometria a somatotypológia 16-ročných futbalistov / Alexander Binovský, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2007. - S. 48-53 [online]
 67. AED Fitness aspect of football players' performance / Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 47 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2256-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 5-17 [online]
 68. AED Vybrané komponenty vonkajšieho a vnútorného zaťaženia krajných stredových hráčov vo vrcholovom futbale / Michal Horný, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 18 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. - ISBN 978-80-89257-45-4. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 11-21 [online]
 69. AED Hodnotenie úrovne kinesteticko-diferenciačnej schopnosti u mladších žiakov vo futbale / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 18 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. - ISBN 978-80-89257-45-4. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 60-68 [online]
 70. AED Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 11 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-91-0. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 5-14 [online]
 71. AED Vzťah medzi vybranými parametrami vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase vo futbale a hodnotami Yo-Yo Intermittent recovery testu / Michal Horný, Miroslav Holienka, Martin Žamba
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 19 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-60-7. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 20-26 [online]
 72. AED Posudzovanie reakčno-rýchlostných schopností reprezentantov Slovenska "U 18" a "U 19" / Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 44 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1914-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 157-162 [online]
 73. AED Hodnotenie úrovne rýchlostných, rýchlostno-silových a koordinačných schopností futbalistov v útvaroch talentovanej mládeže na Slovensku / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác katedry hier FTVŠ UK č. 6 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách (1. časť zborníka). - ISBN 978-80-89197-64-4. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2006. - S. 6-13 [online]
 74. AED Nové prístupy k hodnoteniu herného výkonu v niektorých športových hrách / Miroslav Holienka
  In: Štruktúra poznatkovej bázy vied o športe. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 160-173
 75. AED Teoretické a didaktické problémy hodnotenia herného výkonu vo futbale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: 10 rokov vied o športe. - ISBN 80-969268-7-X. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 77-83
 76. AED Analýza inkasovaných gólov mládežníckych reprezentačných brankárov Slovenska vo futbale / Matej Babic, Miroslav Holienka, Marco Obetko
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 15-21
 77. AED Vplyv verbálnych efektov trénera na úroveň vnútorného zaťaženia hráčov v prípravných hrách vo futbale / Nikolas Nagy, Miroslav Holienka
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 188-200
 78. AED Comparison of selected indicators of external load of soccer players in the champions league and corgoň league from the point of view of various player's roles / Miroslav Holienka, Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 46 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2204-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 25-35 [online]
 79. AED Antropometria a somatotypológia 15 ročných futbalistov / Alexander Binovský, Ladislav Ramacsay, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 5. - ISBN 80-89197-51-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 26-31
 80. AED Komparácia úrovne reakčno-rýchlostných schopností u futbalistov / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 5. - ISBN 80-89197-51-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 32-42
 81. AED Vplyv zmeny pravidiel na vnútorné zaťaženie hráčov v malých prípravných hrách vo futbale / Miroslav Holienka, Peter Kopúň, Martin Žamba
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 "Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách". - ISBN 978-80-89257-62-1. - Bratislava : ICM Agency, 2013. - S. 18-25
 82. AED Vnútorné zaťaženie hráčov vo futbale v malých prípravných hrách s rôznym počtom hráčov / Miroslav Holienka, Peter Kopúň
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 "Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách". - ISBN 978-80-89257-62-1. - Bratislava : ICM Agency, 2013. - S. 26-32
 83. AED Effects of the training program on the level of spatial-orientation ability in the category U13 in soccer / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/1. - ISBN 978-80-223-3605-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 5-14 [online]
 84. AED Úroveň vybraných kondičných schopností a ich podmienenosť s chronologickým vekom mladých futbalistov / Miroslav Holienka, Csaba Gábriš
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. - ISBN 978-80-971646-3-8. - Bratislava : KO&KA, 2014. - S. 59-73
 85. AED Diferencie srdcovej frekvencie v zápasových a v tréningových podmienkach / Miroslav Holienka, Peter Kopúň
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. - ISBN 978-80-971646-3-8. - Bratislava : KO&KA, 2014. - S. 74-94
 86. AED Najväčšie nebezpečenstvá olympizmu v súčasnosti / Rostislav Matoušek, Miroslav Holienka
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VII [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-561-0540-5. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 65-69 [CD-ROM]
 87. AED Zaťaženie a zaťažovanie hráčov v tréningovom procese v športových hrách v závislosti od hráčskej funkcie / Miroslav Holienka
  In: Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách : zborník príspevkov ku grantovej úlohe VEGA 1/0459/11. - ISBN 978-80-89257-52-2. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 5-20
 88. AED Úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností futbalistov kategórie U15 v závislosti od biologickej vyspelosti / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 15-24
 89. AEG Joint flexibility, somatic and functional aspects of laterality of young athletes / Alica Scholzová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 45, č. 6 (1996), s. 31
 90. AEG Joint interval histograms of heart rhythm of young athletes and non-athletes / Ján Leitner ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 35
 91. AFA Current state of university sport in Slovakia / Miroslav Holienka
  In: Hechos, realidades y competencias del profesional del deporte y la educatión fisica [elektronický dokument]. - Mérida : Universitas Los Andes, 2009. - S. [13 s.]
 92. AFA Speed abilities and performance of a football player / Miroslav Holienka
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 79, č. 1 - špeciál (2009), s. 767-770
 93. AFA Hodnotenie niektorých prejavov rýchlostných schopností mladých reprezentantov SR vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Hry 2006 - výzkum a aplikace. - ISBN 80-7043-443-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. - S. 123-128
 94. AFC Analýza vybraných herných činností stredových hráčov kategórie mladšieho dorastu vo futbalovom zápase / Miroslav Holienka
  In: Hry 2008 - výzkum a aplikace : sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2008 - research and aplication : proceedings of papers on games in the programs of physical education and sport training processes. - ISBN 978-80-7043-671-4. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. - S. 89-95
 95. AFC Analýza vybraných herných činností koncových hráčov kategórie mladšieho dorastu vo futbalovom zápase / Miroslav Holienka
  In: Současný sportovní trénink. - ISBN 978-80-7376-079-3. - Praha : Olympia, 2008. - S. 160-166
 96. AFC Útočné herné kombinácie uplatnené v rýchlych protiútokoch na ME 2004 vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 1-5
 97. AFC Rôzne prejavy rýchlostných schopností mladých futbalistov a vzťah medzi nimi / Miroslav Holienka
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - S. 145-149
 98. AFC Vybrané ukazovatele realizácie rýchlych protiútokov na MS 2010 vo futbale / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Sciencia Movens. - ISBN 978-80-86317-84-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2011. - S. 132-136
 99. AFC Výsledky overovania výkonových štandardov z futbalu na stredných školách v Slovenskej republike / Miroslav Holienka
  In: Žák v současném pojetí tělesné výchovy. - ISBN 80-7067-968-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - S. 51-57
 100. AFC Parametre prihrávok stredových hráčov kategórie mladšieho dorastu vo futbalovom zápase / Miroslav Holienka
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 978-80-244-2131-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 32-41
 101. AFC Solution of game situations 1:1 in terms of defense for selected teams at World cup 2006 and Euro 2008 / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Contemporary kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 302-307
 102. AFC Comparison of maximum heart rate in the soccer match and in the yo-yo intermittent recovery test / Michal Horný, Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Contemporary Kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of Kinesiology, 2012. - S. 589-593
 103. AFC Vybrané ukazovatele pohybovej činnosti krajných a stredných obrancov v prípravných zápasoch vo futbale / Miroslav Holienka, Michal Horný
  In: Sportovní hry [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-244-2934-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 16-33 [CD-ROM]
 104. AFC Rozvoj koordinačných schopností u 11-12 ročných futbalistov / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Scientia Movens. - ISBN 978-80-86317-92-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2012. - S. 477-482
 105. AFC Vonkajšie zaťaženie hráčov španielskych družstiev v základnom hernom systéme 4-3-3 v zápasoch Ligy majstrov vo futbale / Michal Horný, Michal Slyško, Miroslav Holienka
  In: Scientia Movens. - ISBN 978-80-86317-92-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2012. - S. 65-71
 106. AFC Relation in solving 1-on-1 game situations during matches and within training sessions in ice-hockey junior U18 cathegory / Miroslav Holienka, Igor Andrejkovič
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of sciences and arts, 2008. - S. 922-928
 107. AFC Vplyv tréningového programu na úroveň priestorovo-orientačnej schopnosti mladších žiakov vo futbale / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Pohybové aktivity ve věde a praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-246-2621-5. - Praha : Univerzita Karlova, 2014. - S. 489-498 [online]
 108. AFD Rozvoj rýchlostno-silových schopností mladých futbalistov / Miroslav Holienka, Ludmila Zapletalová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 175-180
 109. AFD Diagnostikovanie tréningového zaťaženia futbalistov v prípravných hrách s počtom hráčov 4:4 / Miroslav Holienka
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 46-50
 110. AFD Vonkajšie zaťaženie hráčov obrannej formácie v zápase vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. - ISBN 80-89075-10-X. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 8-12
 111. AFD Improvement of speed abilities in young football players with the help of specific means / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 372-374
 112. AFD Rýchle nohy - ich rozvoj v príprave mladých futbalistov / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 163-167
 113. AFD Diagnostika vybraných prejavov rýchlostných schopností mladých futbalistov v rôznych hráčskych funkciách / Matej Babic, Miroslav Holienka, Patrik Fedor
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4910-7. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 4-14 [CD-ROM]
 114. AFD Intenzita tréningového zaťaženia v prípravných hrách vo futbale s rôznymi úlohami / Nikolas Nagy, Miroslav Holienka
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4910-7. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 80-88 [CD-ROM]
 115. AFD Zaťaženie organizmu hráča vo vybraných prípravných hrách v hernom tréningu futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1874-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 52-57
 116. AFD Dynamika rozvoja odrazových schopností mladých futbalistov - reprezentantov SR / Miroslav Holienka, Oto Gažovič
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 15-20
 117. AFD Hodnotenie rýchlostno-silových schopností futbalistov mládežníckych reprezentácií Slovenska z hľadiska hráčskych funkcií / Miroslav Holienka
  In: 50 rokov katedier a ústavov telesnej výchovy a športu na vysokých školách a univerzitách. - ISBN 80-227-1689-8. - Bratislava : STU, 2002. - S. 58-61
 118. AFD Posudzovanie lokomočnej a štartovej rýchlosti u futbalistov družstva 1. dorasteneckej ligy / Miroslav Holienka
  In: Kondičná príprava v športových hrách. - ISBN 80-227-1897-1. - Bratislava : STU, 2003. - S. 58-63
 119. AFD Funkčné odozvy organizmu hráča vo futbale na zaťaženie v rôznych prípravných hrách / Miroslav Holienka, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z vedeckého seminára. - ISBN 80-227-1336-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 46-51
 120. AFD Model polročného tréningového cyklu starších žiakov vo futbale / Zsolt Pakusza, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1605-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001. - S. 153-157
 121. AFD Úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností futbalistov v kategórii U12 / Nikolas Nagy, Matej Babic, Miroslav Holienka
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 8-16
 122. AFD Vybrané ukazovatele gólov dosiahnutých na MS 2018 vo futbale / Matej Babic, Miroslav Holienka, Nikolas Nagy
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 4-11 [CD-ROM]
 123. AFD Zápasové zaťaženie hráčov stredovej formácie vo futbale a jeho vplyv na úroveň ich rýchlostných schopností / Miroslav Holienka, Michal Horný
  In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 23-33
 124. AFD Vplyv zápasového zaťaženia krajného obrancu vo futbale na úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností / Miroslav Holienka, Michal Horný
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 20-31
 125. AFD Funkčné ukazovatele laterality mladých športovcov / Jana Lipková ... [et al.]
  In: Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. - Bratislava : Asklepios, 1992. - S. 49-56
 126. AFD Systém prípravy mladých futbalistov v útvare talentovanej mládeže / Miroslav Holienka
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 539-548
 127. AFD Motorická výkonnosť detí vo futbalovej akadémii Lafranconi FTVŠ UK / Miroslav Holienka, Csaba Gábriš
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 294-303 [CD-ROM]
 128. AFG Intensity of soccer players' training load in small-sided games with different rule modifications / Nikolas Nagy, Miroslav Holienka, Matej Babic
  In: 12th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument] : book of abstracts : Roč. 12. - ISBN 978-80-210-9429-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 18-18 [online]
 129. AFG Szines fényingerekre adott reakciőidő sportolóknál a látómező különböző részein / Pavol Peráček, Miroslav Holienka, Janka Sedlárová
  In: A testnevelési főiskola tudományos diákköri konferenciájának programja. - Budapest : MTF, 1982. - S. 22-22
 130. AFG Internal load of soccer goalkeepers during a training process / Matej Babic, Miroslav Holienka, Nikolas Nagy
  In: 12th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument] : book of abstracts : Roč. 12. - ISBN 978-80-210-9429-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 19-19 [online]
 131. AFH Kĺbová pohyblivosť, somatické a funkčné aspekty laterality mladých športovcov / Alica Scholzová ... [et al.]
  In: 72. fyziologické dni. - Bratislava : Slovenská fyziologická spoločnosť, 1996. - S. 120
 132. AFH Funkčné svalové poruchy u mladých futbalistov / Emília Thurzová, Vojtech Štulrajter, Miroslav Holienka
  In: Fyziologické a klinické aspekty rekreačného a výkonnostného športu. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1993. - S. 13
 133. AFL Analýza hry Brazílie - majstri sveta vo futbale / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [9 s.] [CD-ROM]
 134. AGI Motorická diagnostika vo futbale : záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 135. AGI Funkčný stav nervovosvalového systému, jeho testovanie a možnosti zlepšovania : záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Vojtech Štulrajter ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 136. AGI Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 137. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 138. BAB Analýza hry najlepších svetových družstiev vo futbale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2004
 139. BAB Hodnotenie vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy žiakov stredných škôl / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 140. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 141. BCI Rozcvičenie vo futbale / Miroslav Holienka
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2001
 142. BCI Pohybové hry / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001
 143. BCI Dokumenty k pedagogickej a odbornej praxi / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000
 144. BCI Teória a didaktika športových hier / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 145. BCI Teória a didaktika zvoleného športu - futbal / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 146. BCI Didaktika športových hier / Jozef Slovík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 147. BCI Pohybové hry / Gustáv Argaj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 148. BCI Teória a didaktika športových hier I / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 149. BCK Didaktické formy Metodicko-organizačné formy. Sociálno-interakčné formy. Tréningová jednotka - základná organizačná forma v športových hrách / Miroslav Holienka
  In: Teória a didaktika športových hier I. - ISBN 80-88901-77-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 52-82
 150. BDE Nácvik prihrávok vo futbale v skupinách so štyrmi hráčmi / Miroslav Holienka
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 68, č. 7 (2002), s. 31-33
 151. BDF Hodnotenie výkonnosti mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 18-20
 152. BDF Pohybové hry na rozohriatie vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 3 (2002), s. 25-28
 153. BDF Repetitórium terminológie 2. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - marec (1995), s. 43-46
 154. BDF Prípravné hry s rôznym počtom hráčov so zameraním na zdokonaľovanie streľby vo futbale / Miroslav Holienka, Richard Fekete
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 25-34
 155. BDF Tréning žiakov v hale / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 6 (1995), s. 67-71
 156. BDF Zdokonaľovanie postupného útoku v krajných vertikálach / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 3 (2002), s. 36-39
 157. BDF Možnosti plánovania letného prípravného obdobia vo výkonnostnom a vrcholovom futbale / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 5 (1995), s. 35-40
 158. BDF Príklady herného rozcvičenia vo futbale / Miroslav Holienka, Peter Faško
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 12-18
 159. BDF Prostriedky k rozvoju štartovej rýchlosti v hernom tréningu futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 38-41
 160. BDF Štartová rýchlosť v spojení so streľbou vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 17-20
 161. BDF Základy rýchleho konania futbalistu v tréningu a v zápase / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 1 (2019), s. 14-17 [online]
 162. BDF Využitie pohybových hier v príprave mladých futbalistov v hale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 13-15
 163. BDF Trénovanie, špecializovaná činnosť trénera / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 2 (2019), s. 7-11 [online]
 164. BDF Využívanie prípravných hier v tréningovom procese zameranom na zdokonaľovanie streľby futbalistov / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 15-20
 165. BDF Kruhový tréning (kruhová forma cvičenia) v kondičnej príprave futbalistov / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 8-12
 166. BDF Príklady tréningu na stanovištiach s využitím rôznych metodicko-organizačných foriem / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 2 (1997), s. 15-17
 167. BDF Nácvik a zdokonaľovanie prihrávok vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 3 (1997), s. 11-20
 168. BDF Antropometrické merania 16-18 ročných futbalistov / Alexander Binovský ... [et al.]
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2001), s. 16-22
 169. BDF Nácvik a zdokonaľovanie obranných herných činností jednotlivca vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 3 (2001), s. 18-25
 170. BDF Rozvoj rýchlych nôh ako jeden z predpokladov úspešného riešenia osobných súbojov vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 4 (1997), s. 20-23
 171. BDF Rozvoj vytrvalosti v hale v zimnom prípravnom období / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2002), s. 27-31
 172. BDF Futbal - tréning na stanovištiach s využitím jednej metodicko-organizačnej formy / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 2 (1997), s. 14-15
 173. BDF Tréning na stanovištiach vo futbale v školskej telesnej výchove a v príprave mládeže / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 12-14
 174. BDF Ukážky z praxe bežecká príprava - koordinácia I. / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 14 (1998), s. 25-27
 175. BDF Ukážky atleticko-gymnastických rozcvičení pre futbalistov / Miroslav Holienka, Peter Faško
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 2-9
 176. BDF Nácvik a zdokonaľovanie vedenia lopty vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese 1. časť / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 12-17
 177. BDF Príklady intenzívnych prípravných hier vo futbale pre mládežnícke kategórie v hale (telocvični) / Miroslav Holienka, Rudolf Novák
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 3 (1998), s. 36-39
 178. BDF Rozcvičenie v skupinách s väčším počtom hráčov / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 3-7
 179. BDF Možné varianty realizácie voľných kopov / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 21-23
 180. BDF Komplex prípravných a herných cvičení s akcentom na "malú domov" / Miroslav Holienka, Karol Pecze, ml.
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 24-33
 181. BDF Nácvik streľby vo futbale v hale (telocvični) / Miroslav Holienka, Anton Valovič
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 2-5
 182. BDF Výkonové štandardy vo výuke futbalu na stredných školách / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 2 (1999), s. 8-12
 183. BDF ABC behu hráča vo futbale / Miroslav Holienka, Anton Lednický
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 15 (1998), s. 22-25
 184. BDF Rozvoj rýchlostných schopností v etapách športovej prípravy mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 2 (2003), s. 27-31
 185. BDF Ukážky z praxe bežecká príprava - koordinácia II. / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 15 (1998), s. 26-27
 186. BDF Kritériá výberu talentov pre etapu špeciálnej športovej prípravy / Miroslav Holienka, Olejár Jaroslav
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2002), s. 2-7
 187. BDF Ukážky z praxe 3. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 18 (1998), s. 8-9
 188. BDF Ukážky z praxe - bežecká príprava - koordinácia 7. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 22 (1999), s. 1-3
 189. BDF Prechodové fázy (úseky) hry ako dôležitý predpoklad rýchleho protiútoku vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 4 (2018), s. 16-20 [online]
 190. BDF Charakteristika hry štvrťfinalistov Ligy majstrov 2002-2003 / Miroslav Holienka, Štefan Tarkovič
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 3 (2003), s. 35-42
 191. BDF Pohybové hry na zdokonaľovanie vedenia lopty vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 4 (2003), s. 12-14
 192. BDF Nové prístupy k diagnostikovaniu vybraných kondičných schopností u futbalistov / Štefan Tarkovič, Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 18 (1998), s. 10-13
 193. BDF Nácvik hry hlavou vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 2-8
 194. BDF Antropometria 14-15 ročných futbalistov metodika výskumu a charakteristika súboru / Alexander Binovský ... [et al.]
  In: Profutbal. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 29-31
 195. BDF Ukážky z praxe 4. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 19 (1999), s. 4-6
 196. BDF Rýchlostné schopnosti a herný výkon hráča vo futbale význam rýchlostných schopností pre futbalistu / Miroslav Holienka
  In: Profutbal. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 26-28
 197. BDF Ukážky z praxe 5. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 1-2
 198. BDF Nové tréningové pomôcky na rozvoj rýchlostných schopností futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 4 (2004), s. 10-13
 199. BDF Amatérsky futbal rozcvičenie v skupinách s väčším počtom hráčov / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 3-7
 200. BDF Ukážky z praxe 1. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 21 (1999), s. 1-2
 201. BDF Uplatňovanie rôznych parametrov prihrávania v tréningovom procese I. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 21 (1999), s. 7-9
 202. BDF Testy všeobecnej motorickej výkonnosti, špeciálnej motorickej výkonnosti a testy herných zručností pre uchádzačov o štúdium na športovom gymnáziu so zameraním na futbal / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 6-13
 203. BDF Prihrávka - prípravné cvičenia a hra / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 21 (1999), s. 15-17
 204. BDF Rôzne varianty obľúbenej prípravnej hry vo futbale "Nedaj loptu strednému (bago, myška)" / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 3 (1999), s. 2-3
 205. BDF Uplatňovanie rôznych parametrov prihrávania v tréningovom procese II. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 22 (1999), s. 9-12
 206. BDF Vývoj zložitosti v herných činnostiach jednotlivca zameraných na vedenie lopty a obchádzanie súpera / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 4 (1999), s. 2-4
 207. BDF Zdokonaľovanie obrannej fázy hry družstva v základnom hernom systéme 3:5:2 / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 19 (1999), s. 8-14
 208. BDF Tréningové formy na zlepšenie koordinácie behu futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2001), s. 9-15
 209. BDF Zlepšovanie reakčnej a štartovej rýchlosti hráčov vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2001), s. 20-26
 210. BDF Nácvik a zdokonaľovanie streľby vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 2 (2001), s. 5-13
 211. BDF Nácvik a zdokonaľovanie spracovania lopty vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 1 (2001), s. 2-10
 212. BDF Ukážky z praxe : bežecká príprava - koordinácia 8. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 1-4
 213. BDF Komparácia zaťaženia hráčov v hernom tréningu / Miroslav Holienka, Štefan Tarkovič
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - č. 3 (2001), s. 30-35
 214. BDF Tréning rýchlosti - prostriedky uplatňované v hernom tréningu / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2001), s. 27-29
 215. BDF Nácvik a zdokonaľovanie obchádzania súpera vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 2 (2000), s. 2-12
 216. BDF Komplexné "herné" formy bežeckých cvičení na rozvoj koordinačných schopností futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2000), s. 19-24
 217. BDF Zábava a hry, tréningové návody pre trénerov 6-10 ročných detí / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 3 (2000), s. 1-8
 218. BDF Príklady zdokonaľovania obchádzania súpera v tréningovom procese / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 3 (2000), s. 9-15
 219. BDF Rozcvičenie vo futbale a jeho štruktúra / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 3 (2000), s. 30-32
 220. BDF Zlepšovania parametrov prihrávania v základnom geometrickom tvare / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2000), s. 3-4
 221. BDF Útočné herné kombinácie v krídelnom priestore / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2000), s. 12-14
 222. BDF Vytváranie priestorových vzťahov u hráčov vo futbale - výber miesta / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 3 (2000), s. 2-4
 223. BDF Prípravné hry pre futbal v školskej telesnej výchove / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 4 (2000), s. 2-4
 224. BDF K problematike regeneračného tréningu / Ladislav Kačáni, Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 33-36
 225. BDF Vnútorné zaťaženie organizmu hráča vo vybraných cvičeniach v hernom tréningu futbalistov / Ladislav Kačáni, Miroslav Holienka, Štefan Tarkovič
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2000), s. 33-40
 226. BDF Bežecké cvičenia na rozvoj akceleračnej rýchlosti v športových hrách / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 1-4 - metodická príloha
 227. BDF Zdokonaľovanie hry obrannej formácie v základnom hernom systéme 3:5:2 / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2001), s. 16-17
 228. BDF Príklad kruhového tréningu v kondičnom tréningu futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2001), s. 28-31
 229. BDF Charakteristika dosiahnutých gólov družstva Slovenska v kvalifikačných zápasoch o postup na ME 2016 vo futbale / Patrik Bellák, Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 23-27 [online]
 230. BDF Vrcholový futbal rýchle protiútoky v zápasoch ME 2016 vo futbale / Miroslav Holienka, Rastislav Baša
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 2 (2017), s. 26-28 [online]
 231. BDF Vrcholový futbal hráčske funkcie vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 19-20 [online]
 232. BDF Rozvoj rýchlostných schopností mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 2 (1992), s. 22-24
 233. BDF Špecifické prostriedky rozvoja rýchlostných schopností mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 34-37
 234. BDF Praktické ukážky tréningových jednotiek futbalistov zameraných na rozvoj vybraných koordinačných schopností špecifickými prostriedkami / Martin Žamba, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 3 (2012), s. 30-33
 235. BDF Repetitórium terminológie 1. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - december (1994), s. 77-78
 236. BDF Vrcholový futbal vývojové tendencie v obsahu hry družstiev na MS 2014 a ME 2016 vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 3-7 [online]
 237. BDF Kvantitatívne a kvalitatívne parametre herných činností brankárov na Majstrovstvách sveta 2014 vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 29-33
 238. BDF Analýza herných systémov vybraných družstiev na MS / Pavol Peráček, Miroslav Holienka, Štefan Tarkovič
  In: Futbalmagazín. - Roč. 12, č. 3 (2004), s. 14-18
 239. BDF Testy herných zručností pre mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 23-31
 240. BDF Stavba tréningovej jednotky U10 a U11 mládežnícky futbal / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 2 (2018), s. 35-37 [online]
 241. BDF Stavba zimného prípravného obdobia z pohľadu rozvoja pohybových schopností / Miroslav Holienka
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 4 (2003), s. 32-35
 242. BDF Príklady tréningových cvičení na nácvik a zdokonaľovanie streľby vo futbale / Miroslav Holienka, Ľubomír Berešík
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 6-13
 243. BDF Nácvik a zdokonaľovanie vedenia lopty vo futbale vo výučbe na školách a v tréningovom procese 2. časť / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 2 (1998), s. 10-14
 244. BDF Ukážky z praxe : bežecká príprava - koordinácia 2. časť / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 22 (1999), s. 1-3
 245. BDF Prípravné hry vo futbale s akcentom na rozvoj rýchlostných a rýchlostno-silových schopností / Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 11-15
 246. BDF Analýza útočnej hry družstva Real Madrid v skupinovej fáze Ligy majstrov / Miroslav Holienka, Peter Kopúň, Lukáš Strelka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 31-36
 247. BDF Organizácia, riadenie a obsahové zameranie tréningového procesu staršej prípravky vo futbale (U10, U11) mládežnícky futbal / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (2018), s. 37-39 [online]
 248. BDF Zdokonaľovanie technicko-taktickej pripravenosti hráčov mladšej prípravky vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. I-Vlll - metodická príloha
 249. BDF Analýza hry majstra sveta vo futbale družstva Francúzska / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 3 (2018), s. 9-21 [online]
 250. BDF Charakteristika gólov dosiahnutých na MS 2018 / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 3 (2018), s. 27-33 [online]
 251. BDF Systematika herných činností brankára vo futbale / Matej Babic, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 15-20
 252. BEC Rýchlostno-silové schopnosti reprezentantov Slovenska U 18 a U 19 vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Těloolomouc 2003. - ISBN 80-244-0785-X. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 51-54
 253. BEC Model rýchlostného zaťaženia v letnom prípravnom období u starších žiakov vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 175-187
 254. BED Postup nácviku a zdokonaľovania hry hlavou vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Hry 2006. Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 2. - ISBN 80-89197-50-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 57-60
 255. BED Aktuálnosť a potreba tréningu futbalistov v stredohorí / Vojtech Štulrajter ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 136-138
 256. BED Možnosti urýchľovania adaptácie hráčov na rozdielne časové pásma / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 17-31
 257. BED Nešpecifické a špecifické prostriedky rozvoja rýchlostno-silových schopností mladých futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Zvyšovanie výkonnosti a úspešnosti v športových hrách. - Bratislava : STU, 1998. - S. 19-24
 258. BED Bežecké cvičenia s využitím palíc a kužeľov na rozvoj frekvenčnej rýchlosti (rýchle nohy) / Miroslav Holienka
  In: Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 1. - ISBN 80-88901-99-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 9-11
 259. BED Nové trendy v rozvoji koordinačných schopností futbalistov / Miroslav Holienka
  In: Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 1. - ISBN 80-88901-99-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 4-8
 260. BED Technický profil hráča vo finálnom zápase Ligy majstrov vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2007. - S. 6-9 [online]
 261. BED Využitie rôznych tréningových pomôcok pri rozvoji koordinačných schopností žiakov na hodinách telesnej výchovy / Miroslav Holienka
  In: Hry 2006. Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 2. - ISBN 80-89197-50-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 50-56
 262. BEF Hra v obrane pod tlakom / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002. - S. 38-43
 263. BEF Nácvik a zdokonaľovanie finálnej prihrávky z krídelného priestoru / Miroslav Holienka
  In: Stavba a obsahové zameranie tréningového procesu mladých futbalistov. - Bratislava : Bratislavský futbalový zväz, 1998. - S. 25-27
 264. BEF Nácvik a zdokonaľovanie prihrávok vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Stavba a obsahové zameranie tréningového procesu mladých futbalistov. - Bratislava : Bratislavský futbalový zväz, 1998. - S. 17-24
 265. BEF Príklady pohybových hier v etape základnej športovej prípravy / Miroslav Holienka
  In: Stavba a obsahové zameranie tréningového procesu mladých futbalistov. - Bratislava : Bratislavský futbalový zväz, 1998. - S. 13-17
 266. BEF Príklady pohybových hier v etape športovej predprípravy / Miroslav Holienka
  In: Stavba a obsahové zameranie tréningového procesu mladých futbalistov. - Bratislava : Bratislavský futbalový zväz, 1998. - S. 9-13
 267. BEF Etapy športovej prípravy mládeže vo futbale etapa športovej predprípravy a etapa základnej športovej prípravy / Miroslav Holienka
  In: Stavba a obsahové zameranie tréningového procesu mladých futbalistov : Metodický list č. 1/98. - Bratislava : Bratislavský futbalový zväz, 1998. - S. 6-8
 268. BEF Využitie koordinačného rebríka na rozvoj koordinačných schopností v športových hrách / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 62-68
 269. BEF Analysis of shots and final passes taken at the U-21 Championship / Miroslav Holienka
  In: European U 21 Football Championship Slovakia 2000. - Bratislava : Slovak Football Association, 2001. - S. 43-48
 270. BEF Analýza streľby a finálnych prihrávok na ME 21 / Miroslav Holienka
  In: Poznatky z Majstrovstiev Európy U 21 vo futbale - Slovensko 2000. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2001. - S. 37-41
 271. BEF Využitie koordinačného rebríka pri rozvoji koordinačných schopností v školskej TV / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 36-43
 272. DAI Pripravenosť absolventov aprobačného štúdia brannej výchovy na funkciu učiteľa brannej výchovy na strednej škole / Miroslav Holienka ; školiteľ Zdeněk Obdržálek
  Bratislava : [s.n.], 1986
 273. EDI Ladislav Kačáni : Teória a prax hernej prípravy / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2001), s. 38-39
 274. EDJ Vzdelávanie športových odborníkov na Slovensku / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 38-39
 275. EDJ Kľúčové body pre rozvoj mládeže / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2001), s. 14-15
 276. EDJ Päťdesiat rokov Fakulty telesnej výchovy a športu UK / Miroslav Holienka
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 7
 277. EDJ Z tréningového denníka : Takeshi Ono, tréner Japonska U "21" / Preložil Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2001), s. 39
 278. EDJ Katedra hier / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 68-79
 279. EDJ Tréning v praxi / J. Sabo ; preložil Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 21 (1999), s. 39
 280. EDJ Vízia výchovy mladých hráčov v FC Bayern Mníchov / Werner Kern ; preložil Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 22 (1999), s. 36-40
 281. EDJ 50 ročná Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.1 (2010), s. 37
 282. EDJ Hra proti pressingu / Andy Roxburgh ; preložil Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 19-20
 283. EDJ Analýza hry a diagnostika tréningového zaťaženia hráča vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 21-22
 284. EDJ Ako ďalej vo futbale po MS vo Francúzsku / Andy Roxburgh ; preložil Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2000), s. 30-32
 285. EDJ Zmeny v mládežníckych súťažiach UEFA / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2000), s. 10-12
 286. EDJ Z myšlienok Jozefa Vengloša st., slovenského trénera storočia vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2001), s. 2-4
 287. EDJ Čo by sme mali vedieť? športovec a športový odborník / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 18-19
 288. EDJ Fakulta telesnej výchovy a športu / Miroslav Holienka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 289. EDJ Podmienky a prognózy rozvoja vysokoškolského športu na FTVŠ UK v Bratislave / Miroslav Holienka
  In: Slovenský školský šport : podmienky-prognózy-rozvoj. - Bratislava : Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s MŠ SR, 2009. - S. 172-175
 290. EDJ Športovo technická charakteristika MS 1990 / Miroslav Holienka
  In: Poznatky z Mistrovství světa ve fotbalu - Italia '90. - Praha : Československá fotbalová asociace, 1990. - S. 7-14
 291. EDJ Organizácia a riadenie športu v kontexte študijných programov na FTVŠ UK / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 47-48
 292. EDJ Čo by sme mali vedieť? športové organizácie v súčasných legislatívnych podmienkach / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 22-23
 293. EDJ Absencia akademického vrcholového športu v podmienkach Bratislavy / Miroslav Holienka
  In: Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2008. - S. 127-129
 294. EDJ Čo by sme mali vedieť? inovácia systému športu na Slovensku / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 30-32
 295. EDJ Vydavateľská činnosť SVSTVŠ v roku 2018 a 2019 / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 52-52
 296. EDJ Činnosť Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport v druhom polroku 2019 / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 51-51
 297. EDJ Nové možnosti financovania športových aktivít detí a mládeže od roku 2020 / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 27-28
 298. EDJ Čo by sme mali vedieť? novela zákona o športe / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 37-38
 299. FAI Zborník vedeckých prác katedry hier FTVŠ UK č. 4 / Zostavil Miroslav Holienka
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 300. FAI Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi - 22. UEFT sympózium / Zostavili Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002
 301. FAI Zborník vedeckých prác katedry hier FTVŠ UK č. 6 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách (1. časť zborníka). / zost. Miroslav Holienka, Peter Mačura
  Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2006
 302. GAI Športová príprava v športových hrách : grantová úloha č. F/5. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 303. GII Činnosť Slovenskej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport v roku 2019 / Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 49-50
 304. GII Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre gymnáziá a stredné odborné školy : štvorročné štúdium. / Ján Slezák ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2000
 305. GII Hodnotiaca správa projektu VEGA 1/1397/04 - Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 4. - ISBN 80-89197-42-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 51-53
 306. GII Futbal : denník trénera. / Ladislav Kačáni, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  Bratislava : Únia futbalových trénerov Slovenska, 1995
 307. GII Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU (štvorročné štúdium) : telesná výchova - povinný učebný predmet. / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 1997
 308. GII Katedra hier disponuje niekoľkými ihriskami na rozličné športy / Miroslav Holienka, Michal Slyško
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2010), s. 18
 309. GII Koordinovaný beh v tréningu futbalistu : príklady cvičení k praktickému semináru. / Miroslav Holienka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 310. GII Bežecký tréning futbalistov / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2002
 311. GII Algoritmus kultivácie prihrávky a preberania lopty vo futbale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 312. GII Futbal : metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 313. GII Futbal : rozvoj koordinačných schopností. / Miroslav Holienka
  Bratislava : Občianske združenie Športové hry, 2004
 314. GII Bežecký tréning vo futbale / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999
 315. GII Tréning koordinácie behu futbalistov / Miroslav Holienka
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2000
 316. GII XXIV. sympózium UEFT Kusadasi - Turecko 6.-10.11.2003 / Laco Borbély, Miroslav Holienka
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 4 (2003), s. 3-7
 317. GII Základné herné zručnosti hráčov mladšej prípravky (U8 - U9) vo futbale / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 26-37 [online]
 318. GII Editoriál / Miroslav Holienka
  In: Futbalový tréning [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 3 (2018), s. 3-5 [online]