Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Igor Bôbik

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
elektrotechnik, i. n.

Iveta Drobňáková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Športová hala
pomocník a upratovač v kancelárii

Martina Dubovská

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
referent v administratíve, i. n.

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Ivanovič

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ján Karas

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
elektrotechnik, i. n.

Božena Kmeťová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Športová hala
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Martin Mikulič, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Martin Paholík

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Športová hala
vrátnik