Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Fenomén špecifickosti v športovej príprave mladých futbalistov / Martin Mikulič, Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019
 2. AAB Vybrané aspekty herného výkonu futbalistov kategórie U21 / Miroslav Holienka ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 3. AAB Talent vo futbale 1. : identifikácia, selekcia. / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2014
 4. AAB Analýza herného výkonu a finálnych herných činností vybraných družstiev a hráčov na MS 2014 vo futbale / Miroslav Holienka ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2015
 5. ADE Standardization of selected control exercises for soccer technical evaluation / Pavol Peráček, Peter Šagát, Timotej Vajdík, Martin Mikulič
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 745-752, art. no. 109 [online]
 6. ADE Vybrané charakteristiky vnútorného zaťaženia elitných mladých futbalistov v prípravných hrách s rôznymi parametrami / Pavol Peráček, Matúš Bôžik, Martin Mikulič
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 79-86 [print]
 7. ADE Dependence of the result on the effectiveness of performance in the World women’s handball championship 2016 / Martin Križan, Martin Mikulič
  In: Teoria ta metodika fizičnogo vihovanna. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 63-68
 8. ADE Efektívnosť športovej prípravy mladších žiakov vo futbale / Ľuboš Benkovský ... [et al.]
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 117-128 [online]
 9. ADF Malé formy prípravných hier v etape základnej športovej prípravy futbalistov / Ľuboš Benkovský ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 44-48
 10. ADF Impact of age and agility performance level on the disjunctive reaction time of soccer goalkeepers / Marco Obetko, Pavol Peráček, Peter Šagát, Martin Mikulič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 224-238 [online]
 11. ADF Internal load of elite Malaysian young soccer players in small sided games with different parameters / Pavol Peráček, Matúš Bôžik, Martin Mikulič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 1 (2018), s. 32-43 [online]
 12. ADF The relative age effect on the selection in the Slovakia national football teams / Martin Mikulič ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 122-131 [online]
 13. ADF Úroveň kognitivních schopností fotbalistů podle hráčských funkcí / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 15-20
 14. ADM Selected indicators of an individual game performance of a goalkeeper at the European championship among the 17-year-old elite soccer players / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 188-193, art. no. 28 [online]
 15. ADM Internal load of soccer goalkeepers during the improvement of selected game activities / Matej Babic, Miroslav Holienka, Martin Mikulič
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 1731-1737, art. no. 252 [online]
 16. AED Vplyv špecificky orientovaného programu na herný výkon elitných mládežníckych hráčov vo futbale / Martin Mikulič, Pavol Peráček, Matej Babic
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 116-133
 17. AED Účinnosť obsahového zamerania športového tréningu v prípravnom období futbalistov staršieho dorastu vo futbale / Pavol Peráček, Ladislav Dragula, Martin Mikulič
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 73-106
 18. AFD Faktor kalendárneho veku pri výbere hráčov do mládežníckych reprezentácií na vrcholné podujatia vo futbale / Pavol Gregora, Martin Mikulič
  In: Študentská vedecká konferencia 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3847-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 101-114 [online]
 19. AFD The innovative training tool to improve game performance in soccer - the functional movement system / Martin Mikulič
  In: Student research conference 2017 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4351-0. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2017. - S. 59-68 [online]
 20. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 4-2-3-1 vo futbale 4. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 40-43
 21. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 4-2-2 vo futbale 1. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 25-28
 22. BDF Vytváranie voľného priestoru stredným útočníkom v útočnej fáze hry vo futbale / Ľuboš Benkovský ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 21-25
 23. BDF Nechajme deti na tréningu hrať : futbal / Martin Mikulič
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. V-VI
 24. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 3-5-2 vo futbale 2. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 26-29
 25. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 4-3-3 vo futbale 3. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 40-43
 26. DAI Vplyv špecifického tréningového zaťaženia a jeho simultánne efekty na herný výkon vo futbale / Martin Mikulič ; školiteľ Pavol Peráček
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2017
 27. GII Tréner futbalovej reprezentácie SR besedoval / Martin Mikulič
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 4 (2014), s. 39