Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. AFD Traumatické poškodenie mozgu u hráčov ľadového hokeja – identifikácia molekulových markerov a dráh / Igor Tóth ... [et al.]
    In: Biologická liečba v teórii a praxi : zborník recenzovaných príspevkov : Roč. 5. - ISBN 978-80-971357-9-9. - Dunajská Lužná : AHO5, 2019. - S. 60-68