Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Fenomén špecifickosti v športovej príprave mladých futbalistov / Martin Mikulič, Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019
 2. AAB Vybrané aspekty herného výkonu futbalistov kategórie U21 / Miroslav Holienka ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 3. AAB Príprava reprezentačných družstiev mládeže vo futbale / Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2004
 4. AAB Futbal : riadenie, plánovanie, tréning. / Pavol Peráček
  Bratislava : Peter Mačura, 1995
 5. AAB Talent vo futbale 1. : identifikácia, selekcia. / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2014
 6. ABA Gender differences in adolescents' perceptions of one's own body, eating habits and sports participation motives in the era of sedentary behavior / Janka Peráčková, Pavol Peráček
  In: Body image : psychological predictors, social influences and gender differences. - ISBN 978-1-53616-660-6. - New York : NOVA Science Publishers, 2020. - S. 1-89 [3,91 AH]
 7. ABA Sport for the subjective dimensions of quality of life / Janka Peráčková, Pavol Peráček
  In: Quality of life : biopsychosocial perspectives. - ISBN 978-1-78985-207-3. - Londýn : IntechOpen, 2019. - S. 1-40 [3,14 AH]
 8. ABB Antropometrické charakteristiky športujúcich a nešportujúcich žiačok z vybraných stredných škôl zo Slovenska / Janka Peráčková, Pavol Peráček
  In: Úroveň telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z hľadiska vybraných výskumných charakteristík : vedecký zborník. - ISBN 978-80-223-4243-8. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016. - S. 8-161 [7,70 AH]
 9. ABB Body image športujúcich a nešportujúcich adolescentov / Janka Peráčková, Pavol Peráček
  In: Telesné sebaponímanie školskej športujúcej a nešportujúcej populácie. - ISBN 978-80-223-4244-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 6-136
 10. ACB Teória športových hier : vysokoškolská učebnica pre študentov FTVŠ UK v Bratislave. / Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 11. ACB English for Slovak sports experts / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu v spolupráci s vysokoškolskými pracoviskami, 2013
 12. ACB Futbal : teória a didaktika vysokoškolská učebnica pre študentov FTVŠ UK v Bratislave. / Pavol Peráček, Zsolt Pakusza
  Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2011
 13. ACD Organizačné a didaktické formy v tréningovom procese / Pavol Peráček
  In: Teória športu a didaktika športového tréningu. - ISBN 978-80-89257-48-5. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 74-92 [1,10 AH]
 14. ACD Technická príprava / Pavol Peráček
  In: Teória športu a didaktika športového tréningu. - ISBN 978-80-89257-48-5. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 233-251 [1,33 AH]
 15. ACD Taktická príprava / Pavol Peráček
  In: Teória športu a didaktika športového tréningu. - ISBN 978-80-89257-48-5. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 252-277 [1,67 AH]
 16. ADE Standardization of selected control exercises for soccer technical evaluation / Pavol Peráček, Peter Šagát, Timotej Vajdík, Martin Mikulič
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 745-752, art. no. 109 [online]
 17. ADE Vybrané charakteristiky vnútorného zaťaženia elitných mladých futbalistov v prípravných hrách s rôznymi parametrami / Pavol Peráček, Matúš Bôžik, Martin Mikulič
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 79-86 [print]
 18. ADE Efektívnosť športovej prípravy mladších žiakov vo futbale / Ľuboš Benkovský ... [et al.]
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 117-128 [online]
 19. ADE Vplyv herného tréningu na vybrané ukazovatele herného výkonu mladých hráčov vo futbale / Pavol Peráček, Marian Nincz
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 22-32
 20. ADE Zmeny vybraných ukazovateľov motorickej a hernej výkonnosti elitných mladých futbalistov vplyvom herného tréningu / Pavol Peráček, Jozef Záhorský
  In: Studia sportiva. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 5-19
 21. ADE Vplyv špecifických tréningových podnetov na individuálny herný výkon juniorského brankára vo futbale / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik
  In: Studia sportiva. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 19-37
 22. ADF Ako sa dá urýchľovať adaptácia športovcov na rozdielne časové pásma / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 27-33
 23. ADF The relative age effect on the selection in the Slovakia national football teams / Martin Mikulič ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 122-131 [online]
 24. ADF Fyziologické ukazovatele výberu talentov vo volejbale II / Janka Peráčková, Pavol Peráček
  In: Tréner. - Roč. 26, č. 8 (1982), s. 11-13 - Metodické listy
 25. ADF Impact of age and agility performance level on the disjunctive reaction time of soccer goalkeepers / Marco Obetko, Pavol Peráček, Peter Šagát, Martin Mikulič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 224-238 [online]
 26. ADF Relationship of reaction time to the functional state in athletes / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček, Alica Scholzová
  In: Activitas Nervosa Superior. - Roč. 25, č. 3 (1983), s. 225-226
 27. ADF Zmeny reakčného času na rôzne farebné podnety / Radúz Dorňák, Pavol Peráček
  In: Tréner. - Roč. 15, č. 5 (1981), s. 237-240
 28. ADF Príspevok k niektorým možnostiam hodnotenia taktiky vo futbale / Peter Kopúň, Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 3 (2012), s. 11-15
 29. ADF Fyziologické ukazovatele výberu talentov vo volejbale I. / Janka Sedlárová-Peráčková, Pavol Peráček
  In: Tréner. - Roč. 25, č. 12 (1981), s. 2-3 - Metodické listy
 30. ADF Rýchlosť futbalovej lopty a faktory, ktoré ju podmieňujú / Michal Leško ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 19-22
 31. ADF Malé formy prípravných hier v etape základnej športovej prípravy futbalistov / Ľuboš Benkovský ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 44-48
 32. ADF Agilita - pohybová schopnosť alebo pohybová zručnosť? / Jela Labudová, Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 12-17
 33. ADF Docilita - teória, terminológia, identifikácia / Pavol Peráček, Jela Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 14-20
 34. ADF Tréner, trénovanie, kouč, koučovanie - identifikácia, charakteristika, komparácia / Pavol Peráček, Jela Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 22-29
 35. ADF Somatická a funkčná charakteristika slovenských futbalistiek / Alica Scholzová, Pavol Peráček, Ladislav Ramacsay
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. 29-32
 36. ADF Vyučovacie metódy ako paradigma v telesnej a športovej výchove / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 15-21
 37. ADF Evidencia a kontrola intenzity tréningového zaťaženia futbalistov / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 2-6
 38. ADF Kvalita útočnej fázy hry vo futbale / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 2-7
 39. ADF Internal load of elite Malaysian young soccer players in small sided games with different parameters / Pavol Peráček, Matúš Bôžik, Martin Mikulič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 1 (2018), s. 32-43 [online]
 40. ADM Changes in disjunctive reaction time of soccer goalkeepers in selected training load zones / Marco Obetko, Matej Babic, Pavol Peráček
  In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 420-426, art. no. 62 [online]
 41. ADM Impact of power plays' efficiency on ice hockey match result and team standings / Patrik Barilla ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 1053-1059, art. no. 152 [online]
 42. ADM Selected indicators of an individual game performance of a goalkeeper at the European championship among the 17-year-old elite soccer players / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 188-193, art. no. 28 [online]
 43. AEC Tactical preparation in sport games and motivational teaching of sport games tactics in physical education lessons and training units / Pavol Peráček, Janka Peráčková
  In: Sport pedagogy : recent approach to technical-tactical alphabetization. - ISBN 978-1-78984-221-0. - Londýn : IntechOpen, 2018. - S. 3-31 [2,12 AH]
 44. AED Teoretické a didaktické problémy hodnotenia herného výkonu vo futbale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: 10 rokov vied o športe. - ISBN 80-969268-7-X. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 77-83
 45. AED Comparison of selected indicators of external load of soccer players in the champions league and corgoň league from the point of view of various player's roles / Miroslav Holienka, Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 46 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2204-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 25-35 [online]
 46. AED Príspevok k hodnoteniu herného výkonu družstva vo futbale / Pavol Peráček
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 5. - ISBN 80-89197-51-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 51-55
 47. AED Vplyv špecificky orientovaného programu na herný výkon elitných mládežníckych hráčov vo futbale / Martin Mikulič, Pavol Peráček, Matej Babic
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 116-133
 48. AED Účinnosť obsahového zamerania športového tréningu v prípravnom období futbalistov staršieho dorastu vo futbale / Pavol Peráček, Ladislav Dragula, Martin Mikulič
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 73-106
 49. AED Fyziologické aspekty motorického učenia a regulácie pohybov a vybrané aspekty humánnej etológie športu vo futbale / Vojtech Štulrajter, Pavel Peráček
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 2. - ISBN 80-89197-14-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 4-19
 50. AED Analýza vybraných aspektov individuálneho herného výkonu brankárov v kategórii juniorov vo futbale / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 55-68 [online]
 51. AED Intenzifikácia tréningového procesu ako cesta zvyšovania výkonnosti v športových hrách / Pavol Peráček
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 209-212
 52. AED Motorická diagnostika vo futbale / Ladislav Kačáni, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 67-73
 53. AED Analýza prípravného obdobia 2. vo futbale starších dorastencov / Michal Slyško, Pavol Peráček
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-85-9. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 42-47 [online]
 54. AED Obsahové zameranie tréningového mikrocyklu s akcentom na nešpecifické tréningové podnety vo vrcholovom futbale / Pavol Peráček, Pavol Peráček ml.
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 19 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-60-7. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 27-43 [online]
 55. AED Stratégia športovej prípravy talentovanej mládeže s horizontom uplatnenia sa vo vrcholovom športe seniorov (s akcentom na prechod z mládežníckej kategórie do seniorskej) / Pavol Peráček
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2002. - ISBN 80-7098-353-1. - Bratislava : Národný inštitút športu, 2003. - S. 52-62
 56. AED Digitálne pohybové záznamy herného výkonu vo futbale / Pavol Gregora, Pavol Peráček
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 87-92
 57. AED Vybrané charakteristiky tréningového zaťaženia niektorých elitných družstiev vo futbale / Pavol Peráček, Pavol Peráček ml.
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 237-242
 58. AED Vybrané charakteristiky kondičných parametrov vonkajšieho zaťaženia vrcholových juniorských a seniorských futbalistov / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách : zborník príspevkov ku grantovej úlohe VEGA 1/0459/11. - ISBN 978-80-89257-52-2. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 21-42
 59. AEF Reakčný čas mladých futbalistov / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček, Ladislav Ramacsay
  In: Morfologické, funkčné a somatotypologické charakteristiky športujúcej mládeže : Metodický list č. 77. - Bratislava : SÚV ČSZTV, 1986. - S. 4-6
 60. AEF Development trends - monitoring results - training process / Pavol Peráček
  In: European U 21 Football Championship Slovakia 2000 : best practice sheet. - Bratislava : Slovak football association, 2001. - S. 60-63
 61. AFA Analýza polročného tréningového cyklu vo futbale - FC Artmedia Bratislava / Pavol Peráček
  In: Hry 2006 - výzkum a aplikace. - ISBN 80-7043-443-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. - S. 145-150
 62. AFB Nové perspektívne trendy v študijných programoch pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček
  In: Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-173-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. - S. 30-38 [CD-ROM]
 63. AFB Didaktické metódy v športovej príprave hráčov / Pavol Peráček
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 6-14
 64. AFB História, súčasnosť a perspektíva vzdelávania trénerov / Pavol Peráček
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 104-114
 65. AFC Analýza zaťaženia hráčov vo futbale / Pavol Peráček
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0528-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. [8 s.][ CD-ROM]
 66. AFC Vplyv samostatnej prípravy hráča na rozvoj taktických vedomostí / Peter Kopúň, Pavol Peráček
  In: Sciencia Movens. - ISBN 978-80-86317-84-7. - Praha : Univerzita Karlova, 2011. - S. 60-63
 67. AFC The analysis of game performance of goalkeepers in the U19 European championships qualifier matches / Pavol Hrnčiarik, Pavol Peráček
  In: Physical education in the 21st century - pupils' competencies. - ISBN 978-953-95082-8-7. - Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. - S. 593-604
 68. AFC Comparison of the level of tactical knowledge in youth players in soccer / Peter Kopúň, Pavol Peráček
  In: Contemporary Kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of Kinesiology, 2012. - S. 109-114
 69. AFC Klasifikácia a systematika herných situácií v športových hrách / Pavol Peráček, Igor Tóth
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 251-265
 70. AFC Leistungsdiagnostik im Fussball / Pavol Peráček
  In: Science in Sports Games. - Varšava : AWF, 1995. - S. 251-257
 71. AFC Determinanty podmieňujúce a ovplyvňujúce koncepciu trénerovej (skej) filozofie / Pavol Peráček
  In: Sportovní hry 2007. - ISBN 978-80-244-1752-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 266-271
 72. AFC Niektoré charakteristiky individuálneho herného výkonu brankára vo vybraných úsekoch zápasu / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik
  In: Sportovní hry [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-244-2934-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 34-47 [CD-ROM]
 73. AFC Rozvoj taktických vedomostí vo futbale / Pavol Peráček, Peter Kopúň
  In: Sportovní hry [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-244-2934-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 48-54 [CD-ROM]
 74. AFC Vybrané charakteristiky individuálneho herného výkonu vybraných stredových hráčov Španielska a ich podiel na hernom výkone družstva / Pavol Peráček, Tomáš Straka, David Urban
  In: Sportovní hry [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-244-2934-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 55-66 [CD-ROM]
 75. AFC Sledovanie účinnosti herného tréningu v príprave mladých futbalistov / Pavol Peráček
  In: Didaktický proces v současném pojetí tělesné výchovy. - ISBN 80-967692-3-5. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 46-52
 76. AFC Analýza dvojročného plánu reprezentačného družstva žien v kvalifikácii na MS 2002 vo futbale / Štefan Tarkovič, Pavol Peráček
  In: Těloolomouc 2003. - ISBN 80-244-0785-X. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 87-101
 77. AFD Obsahové zameranie vybraného mikrocyklu reprezentačného družstva žien vo futbale v kvalifikácii na MS / Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. - ISBN 80-89075-10-X. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 28-33
 78. AFD Stratégia športovej prípravy talentovanej mládeže s horizontom uplatnenia sa vo vrcholovom športe seniorov / Pavol Peráček
  In: Športová príprava mládeže. - Bratislava : Národný inštitút športu, 2002. - S. 3-13
 79. AFD System of selection of youth soccer players for Slovak national U16 to U19 teams from the view of selected functional parameters / Pavol Peráček, Peter Kopúň
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 296-300 [online]
 80. AFD Impact of different training programs on soccer players' tactical performance / Peter Kopúň, Pavol Peráček
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 168-171 [online]
 81. AFD Osobitosti plánovania športovej prípravy mládeže vo futbale / Pavol Peráček
  In: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže : Zborník nitrianskej pobočky Spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1994. - S. 373-379
 82. AFD To the questions of ontogenesis and trasformation of the sports preparation of youth in football / Pavol Peráček
  In: Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 370-372
 83. AFD Improvement of speed abilities in young football players with the help of specific means / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 372-374
 84. AFD Vplyv špecifických tréningových podnetov na bioenergetické mechanizmy (režimy) futbalistov / Pavol Peráček
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 169-174
 85. AFD Rýchle nohy - ich rozvoj v príprave mladých futbalistov / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 163-167
 86. AFD Analýza obsahového zamerania centrálnej prípravy reprezentantiek Slovenska vo futbale / Pavol Peráček
  In: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. - ISBN 80-8050-051-7. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. - S. 231-235
 87. AFD The impact of coach - soccer players interactions on the game performance efficiency in terms of psychological preparation, as one of the components of sports training / Ľuboš Benkovský ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 46-53 [CD-ROM]
 88. AFD The level of aerobic performance in elite women players of national teams in soccer / Pavol Peráček, Peter Kopúň, Ľuboš Benkovský
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 209-212 [CD-ROM]
 89. AFD Comparison of the changes of performance in vertical jumps in women and girls of the Slovak national teams in soccer / Peter Kopúň, Pavol Peráček
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 127-131 [CD-ROM]
 90. AFD Analýza úrovne kondičných schopností slovenskej reprezentácie žien a ligových družstiev vo futbale / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997. - S. 21-27
 91. AFD Globalizačné trendy vo vzdelávaní vo futbale / Pavol Peráček
  In: Sport and globalization [elektronický dokument]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. [10] [CD-ROM]
 92. AFD Hra v útoku v krajných vertikálach / Peter Molnár ... [et al.]
  In: Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi : Metodický list č. 3. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002. - S. 44-51
 93. AFD Hra v útoku - hra v zónach / Ľubomír Gálik ... [et al.]
  In: Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi : Metodický list č. 3. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002. - S. 52-56
 94. AFG Szines fényingerekre adott reakciőidő sportolóknál a látómező különböző részein / Pavol Peráček, Miroslav Holienka, Janka Sedlárová
  In: A testnevelési főiskola tudományos diákköri konferenciájának programja. - Budapest : MTF, 1982. - S. 22-22
 95. AFG Algoritmy v taktike hry reprezentačného družstva vo futbale / Pavol Peráček
  In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. - Praha : FTVS UK, 1996. - S. 132
 96. AFH Quality of defensive phase youth elite teams in soccer / Pavol Peráček, Peter Kopúň, Ľuboš Benkovský
  In: Sports, physical activity and health. - ISBN 978-80-89075-43-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 72-73
 97. AFL Analýza hry Brazílie - majstri sveta vo futbale / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [9 s.] [CD-ROM]
 98. AGI Vývoj a prognóza motorickej výkonnosti mládeže v tréningovom procese : Etapa výskumu ČÚ v ŠPTR N 01-333-801/03-03. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Výskumný ústav telesnej kultúry UK, 1990
 99. AGI Športová príprava talentovanej mládeže : čiastková výskumná úloha RŠ VIII-01/02. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1987
 100. AGI Motorická diagnostika vo futbale : záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 101. AGI Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 102. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 103. BAB Základný programový materiál výkonnostného futbalu mládeže a dospelých : Rýchle informácie č. 39. / Ladislav Kačáni, Milan Moravec, Pavol Peráček
  Bratislava : Telovýchovná škola SÚV ČSZTV, 1989
 104. BAB Aktuálne problémy hernej prípravy futbalistov : metodický list SÚV ČSZTV. / Ladislav Kačáni, Pavol Peráček
  Bratislava : Šport, 1989
 105. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 106. BAB Analýza hry najlepších svetových družstiev vo futbale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2004
 107. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 108. BAB List of sports terms [elektronický dokument] : . / Peter Mačura ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 109. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č-Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 110. BCI Teória a didaktika športových hier / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 111. BCI Teória a didaktika športových hier : pre učiteľské štúdium. / Jozef Slovík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1990
 112. BCI Teória a didaktika športovej špecializácie futbal / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1991
 113. BCI Teória a didaktika zvoleného športu - futbal / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 114. BCI Teória a didaktika športových hier I / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 115. BDE Tréning v stredohorí / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček
  In: Fotbal a trénink. - Roč. 8, č. 4 (2006), s. 31-33
 116. BDE Algoritmizácia tréningového procesu v oblasti herných systémov kombinovaná obrana / Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Fotbal a trénink. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 12-15
 117. BDF Učenie talentov / Pavol Peráček
  In: Profutbal. - Roč. 2, č. 1 október (2004), s. 14-15
 118. BDF Algoritmizácia nácviku a zdokonaľovania obranných herných systémov vo futbale kombinovaná obrana / Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Športové hry. - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 21-32
 119. BDF Klasické a súčasné pohľady na tréningový proces a regeneráciu vo vrcholovom futbale / Vojtech Štulrajter, Ján Jánošdeák, Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 37-41
 120. BDF Model prípravy v ÚTM - futbal / Pavol Peráček
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 6 (1988), s. 13 - príloha Metodické listy
 121. BDF Športové hry a gymnastika v štátnom vzdelávacom programe ISCED3 využitie prípravných hier na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca v minifutbale / Pavol Peráček, Michal Slyško
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. IV-VI - metodická príloha
 122. BDF Aktuálne problémy športovej prípravy mladých futbalistov / Pavol Peráček
  In: Tréner. - Roč. 33, č. 8 (1989), s. 479-482 metodické listy
 123. BDF Realizačný tím v oddielovom družstve - 1. časť / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2001), s. 32-35
 124. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 4-3-3 vo futbale 3. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 40-43
 125. BDF Analýza herných systémov vybraných družstiev na MS / Pavol Peráček, Miroslav Holienka, Štefan Tarkovič
  In: Futbalmagazín. - Roč. 12, č. 3 (2004), s. 14-18
 126. BDF Obsahové zameranie kontrolného mikrocyklu reprezentačného družstva / Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Futbalmagazín. - Roč. 11, č. 11 (2003), s. 14-17
 127. BDF Možnosti plánovania letného prípravného obdobia vo výkonnostnom a vrcholovom futbale / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 5 (1995), s. 35-40
 128. BDF Technická príprava mladých futbalistov / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - 1995, s. 50-54
 129. BDF Dynamická technika / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 6 (1995), s. 60-66
 130. BDF Technická príprava futbalistov (1. časť ) / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - marec (1995), s. 40-42
 131. BDF Práca so základným herným systémom 4-3-3 v tréningovom procese / Karol Marko, Pavol Peráček
  In: Futbalmagazín. - Roč. 15, č. 9 (2007), s. 16-19
 132. BDF Organizácia útočnej fázy hry v základnom hernom systéme 4-3-3 / Karol Marko, Pavol Peráček
  In: Futbalmagazín. - Roč. 15, č. 10 (2007), s. 18-21
 133. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti rôznym základným herným systémom / Karol Marko, Pavol Peráček
  In: Futbalmagazín. - Roč. 15, č. 11 (2007), s. 18-21
 134. BDF Kondičná príprava rozhodcu 1. časť / Pavol Peráček
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 1 (2008), s. 18-21
 135. BDF Využitie pohybových hier v príprave mladých futbalistov v hale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 13-15
 136. BDF Význam prípravných hier v tréningu mladých futbalistov / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 2 (1996), s. 40-41
 137. BDF Využívanie prípravných hier v tréningovom procese zameranom na zdokonaľovanie streľby futbalistov / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 15-20
 138. BDF K niektorým otázkam štrukturalizácie obsahu hernej prípravy mladých futbalistov / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. marec (1996), s. 18-24
 139. BDF Kruhový tréning (kruhová forma cvičenia) v kondičnej príprave futbalistov / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 8-12
 140. BDF Hodnotenie herného výkonu brankára analýza hry brankára Slovensko - Nemecko, Kamil Čontofalský / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik, Andrej Kostolanský
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 9 (2008), s. 18-21
 141. BDF Príklady tréningu na stanovištiach s využitím rôznych metodicko-organizačných foriem / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 2 (1997), s. 15-17
 142. BDF Hodnotenie herného výkonu brankára analýza herného výkonu brankára Ľuboša Hajdúcha v zápase Francúzsko - Slovensko / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik, Andrej Kostolanský
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 10 (2008), s. 18-21
 143. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 4-2-3-1 vo futbale 4. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 40-43
 144. BDF Herný výkon brankára vo futbale I. časť / Pavol Peráček, Andrej Kostolanský, Pavol Hrnčiarik
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 4 (2008), s. 18-21
 145. BDF Niekoľko poznámok k presingu ako variante hry v obrannej fáze / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - 11 (1997), s. 32-37
 146. BDF Kondičná príprava rozhodcu 2. časť / Pavol Peráček
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 18-21
 147. BDF Tvorba hráčskeho kolektívu v reprezentačnom družstve vo futbale / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 34-36
 148. BDF Herný výkon brankára vo futbale II. časť / Pavol Peráček, Andrej Kostolanský, Pavol Hrnčiarik
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 5 (2008), s. 18-21
 149. BDF Futbal - tréning na stanovištiach s využitím jednej metodicko-organizačnej formy / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 2 (1997), s. 14-15
 150. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 3-5-2 vo futbale 2. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 26-29
 151. BDF Prípravné hry vo futbale / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. I-IV - metodická príloha
 152. BDF Tréning na stanovištiach vo futbale v školskej telesnej výchove a v príprave mládeže / Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 12-14
 153. BDF Hodnotenie herného výkonu brankára analýza hry brankára Wales - Slovensko / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik, Andrej Kostolanský
  In: Futbalmagazín. - Roč. 16, č. 11 (2008), s. 17-19
 154. BDF Hra proti presingu (2. časť) / Pavol Peráček, Karol Marko
  In: Futbalmagazín. - Roč. 11, č. 3, č. 6 (2003), s. 16-18
 155. BDF Využívanie prípravných hier vo futbale v školskej telesnej výchove / Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 4 (1997), s. 17-20
 156. BDF Dynamizácia nácviku a zdokonaľovania herných systémov vo futbale / Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 3 (1998), s. 13-16
 157. BDF Analýza hry - Brazília / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 16-17 (1998), s. 70-78
 158. BDF Moderný futbal - ako a čo plánovať a trénovať / Pavol Peráček
  In: Športové hry. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 5-10
 159. BDF Profesionálny futbal herný systém a taktika (I. časť) / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 18 (1998), s. 31-33
 160. BDF Evidencia tréningového zaťaženia vo futbale pomocou energetických ukazovateľov / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 19 (1999), s. 30-33
 161. BDF Profesionálny futbal zameranie prípravného obdobia I. vo vybraných európskych futbalových družstvách / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 13-20
 162. BDF Profesionálny futbal možné varianty realizácie voľných kopov / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 20 (1999), s. 21-23
 163. BDF Osobitosti hernej stratégie v reprezentačnom družstve / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 21 (1999), s. 34-38
 164. BDF Herná koncepcia v reprezentačnom družstve futbalistov / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 22 (1999), s. 26-35
 165. BDF Realizačný tím v oddielovom družstve - 2. časť / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 2 (2001), s. 30-34
 166. BDF Realizačný tím v oddielovom družstve - 3. časť / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 3 (2001), s. 36-39
 167. BDF Presing ako variant hry v obrannej fáze / Pavol Peráček, Karol Marko
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 2 jún (2003), s. 13-15
 168. BDF Zásobník cvičení na zdokonaľovanie hry v rôznych hráčskych funkciách / Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 3 (2003), s. 2-6
 169. BDF Technická príprava futbalistov / Pavol Peráček
  In: Futbalmagazín. - Roč. 11, č. 7 (2003), s. 18-19
 170. BDF Hra proti presingu popis cvičení nácviku hry proti presingu (1. časť) / Pavol Peráček, Karol Marko
  In: Futbalmagazín. - Roč. 11, č. 3, č. 5 (2003), s. 16-17
 171. BDF Plánovanie tréningového procesu - cesta k úspechu reakcia na oponentúry tréningových plánov pred tohtoročnou sezónou / Pavol Peráček
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 3 (2003), s. 31-34
 172. BDF Uplatnenie základného herného systému 4-3-3 proti systému 4-2-2 vo futbale 1. časť / Pavol Peráček, Martin Mikulič, Karol Marko
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 25-28
 173. BED Prípravné hry vo futbale / Pavol Peráček, Kamal Mohamed Ibrahim Zarug
  In: Hry 2006. Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 2. - ISBN 80-89197-50-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 82-85
 174. BED Súčasnosť a perspektíva vzdelávania v oblasti športu na Slovensku / Pavol Peráček
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [9 s.] [CD-ROM]
 175. BED Niektoré z východísk pri koncipovaní učebných osnov vo futbale pre športové triedy na základných a stredných školách / Pavol Peráček
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 218-222 [CD-ROM]
 176. BED Aktuálnosť a potreba tréningu futbalistov v stredohorí / Vojtech Štulrajter ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 136-138
 177. BED Možnosti urýchľovania adaptácie hráčov na rozdielne časové pásma / Vojtech Štulrajter, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 17-31
 178. BED Inovácia učebných osnov zo športových hier v stredných školách / Pavol Peráček
  In: Inovácia projektov telesnej výchovy v základných a stredných školách Slovenskej republiky. - ISBN 80-967456-8-9. - Bratislava : FTVŠ UK, 1996. - S. 67-69
 179. BEF Cvičenia a prípravné hry vo futbale pre školskú telesnú a športovú výchovu / Pavol Peráček, Pavol Hrnčiarik, Peter Kopúň
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 130-136
 180. BEF Súčasný stav vo vzdelávaní odborníkov v športe v SR a štandardy EÚ v tejto oblasti / Pavol Peráček
  In: Národná konferencia k vzdelávaniu odborníkov v športe [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2004. - S. [6 s.][CD-ROM]
 181. BEF Analýza herných situácií 1-1 na ME 21 / Pavol Peráček
  In: Poznatky z Majstrovstiev Európy U 21 vo futbale - Slovensko 2000 : metodický list č. 2. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2001. - S. 33-37
 182. BEF Trendy na zamyslenie - poznatky z pozorovaní - tréningový proces / Pavol Peráček
  In: Poznatky z Majstrovstiev Európy U 21 vo futbale - Slovensko 2000 : metodický list č. 2. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2001. - S. 52-54
 183. BEF Vybrané štandardné situácie na MS 90 / Pavol Peráček
  In: Poznatky z Mistrovství světa ve fotbalu - Italia '90. - Praha : Československá fotbalová asociace, 1990. - S. 192-201
 184. BEF Tvorba hráčskeho kolektívu v reprezentačnom družstve žien vo futbale / Pavol Peráček
  In: Týždenný mikrocyklus hlavného obdobia : Basketbalový tréner. - ISBN 80-88901-18-9. - Bratislava : Peter Mačura, 1998. - S. 44-47
 185. BEF Mládežnícky futbal na Slovensku / Pavol Peráček
  In: Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi : Metodický list č. 3. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002. - S. 27-29
 186. BEF Hra v obrane pod tlakom / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi. - Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002. - S. 38-43
 187. DAI Osobitosti športovej prípravy reprezentačných družstiev mládeže SR vo futbale : Habilitačná práca. / Pavol Peráček
  Bratislava : [s.n.], 1999
 188. DAI Efektívnosť športovej prípravy mladých futbalistov / Pavol Peráček ; školiteľ Ladislav Kačáni
  Bratislava : [s.n.], 1993
 189. EDJ Slovenský tréner storočia Jozef Vengloš oslávil jubileum 80 rokov / Peter Bučka, Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 2-3
 190. EDJ Kurz UEFA pre inštruktorov a lektorov trénerského vzdelávania, Magglingen, 2.-6. júna 1997 / Pavol Peráček, Anton Hložek
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 12-13 (1997), s. 5-20
 191. FAI Poznatky z Majstrovstiev Európy U 21 vo futbale - Slovensko 2000 : metodický list č. 2 / Zostavil Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2001
 192. FAI European U 21 Football Championship Slovakia 2000 : best practice sheet / Zostavil Pavol Peráček ; grafická úprava Štefan Tarkovič
  Bratislava : Slovak Football Association, 2001
 193. FAI Premostenie medzery medzi najlepšími hráčmi a najlepšími klubmi - 22. UEFT sympózium / Zostavili Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenský futbalový zväz, 2002
 194. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK, č. 25 : č. 25. / Pavol Peráček
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 195. GAI Športová príprava v športových hrách : grantová úloha č. F/5. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 196. GII Opustil nás mimoriadne vzácny človek Ladislav Kačáni / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 2-3
 197. GII In memoriam doc. PhDr. Ladislav Kačáni, CSc. / Pavol Peráček
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 8 (2018), s. 36-36
 198. GII Hodnotiaca správa projektu VEGA 1/1397/04 - Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 4. - ISBN 80-89197-42-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 51-53
 199. GII Zameranie činnosti technickej komisie SFZ / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 1 (2000), s. 42
 200. GII Minifutbal / Pavol Peráček
  Bratislava : Šport, 1988
 201. GII XII. sympózium Únie európskych futbalových trénerov / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 2 (1992), s. 20-22
 202. GII Futbal : denník trénera. / Ladislav Kačáni, Pavol Peráček, Miroslav Holienka
  Bratislava : Únia futbalových trénerov Slovenska, 1995
 203. GII Algoritmus kultivácie prihrávky a preberania lopty vo futbale / Miroslav Holienka, Pavol Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 204. GII Futbal : metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 205. GII Poznatky z XIX. sympózia ÚEFT - Sevilla, 1998 / Pavol Peráček
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 18 (1998), s. 22-30
 206. GII S prípravnými hrami k veľkému futbalu / Pavol Peráček, Štefan Tarkovič
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 207. GII Diskusné fórum / Pavol Peráček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 44
 208. GII Učebné osnovy športovej prípravy vo futbale pre športové triedy a osemročné športové gymnáziá / Pavol Peráček, Ján Hucko
  Nové Zámky : Crocus, 2003
 209. GII Trénerské vystúpenie Carlosa Queiroza (predtým asistent trénera Manchester United, v súčasnosti hlavný tréner Realu Madrid) / Pavol Peráček
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 3 (2003), s. 43-44
 210. GII A sme vo futbalovej Európe ... / Pavol Peráček
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 3 (2003), s. 3-7
 211. GII Tréneri medzi európskou elitou! / Pavol Peráček
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 3 (2003), s. 2