Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Vzťah medzi rýchlosťou smeča a vybranými silovými parametrami hráčok vo volejbale / Michal Matušov, Vladimír Přidal
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016
 2. AAB Závislosť rýchlosti streľby od silových predpokladov hráčov v ľadovom hokeji / Juraj Bežák, Vladimír Přidal
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 3. AAB Volejbal : herný výkon - tréning - riadenie. / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 4. ABD Závislosť úspešnosti družstva od kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík herných činností jednotlivca vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 42 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1694-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. - S. 5-55 [online]
 5. ACB Športová príprava vo volejbale / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 6. ACB Volejbal : herný výkon - tréning - riadenie. / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010
 7. ACB Športová príprava vo volejbale / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci so Slovenskou volejbalovou federáciou, 2016
 8. ADE Faktory korelujúce s rýchlosťou lopty po smeči u vrcholových volejbalistiek / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 113-122
 9. ADE Závislosť úspešnosti družstva od kvality herných činností jednotlivca pri zakladaní a zakončení útoku vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 6, č. 1 (2002), s. 81-92
 10. ADE Kvalitatívna analýza útočného úderu z hľadiska vybraných charakteristík vo vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Studia sportiva. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 44-49
 11. ADE Vzťah medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou bloku po útoku súpera po presnom a nepresnom príjme podania vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal, Peter Kopúň
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 9-14
 12. ADE Vzťahy medzi vybranými parametrami podania vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 58-68
 13. ADE Vzťah medzi kvalitou realizácie útočného úderu a druhom nahrávky vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 66-72
 14. ADF Úspešnosť obrannej fázy hry družstva na sieti v závislosti od kvality podania vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. 17-20
 15. ADF Komparatívna analýza útočnej fázy hry družstiev starších žiakov a juniorov vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 7-11
 16. ADF Vplyv bodového stavu v sete na kvalitu podania vo vrcholovom volejbale žien / Zuzana Bartošová, Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.4 (2010), s. 2-6
 17. ADF Súvislosť medzi miestom konania zápasu a vybranými ukazovateľmi herného výkonu vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal, Tomáš Bílik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 14-17
 18. ADF Druhy podania a ich účinnosť vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 19-22
 19. ADF Vzťah medzi umiestnením družstva a vybranými hernými ukazovateľmi na ME mužov do 19 rokov vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 7-10
 20. ADF Vzťah medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou realizácie útočného úderu / Jaroslav Hančák, Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 27-31
 21. ADF Stimulácia aeróbnych schopností vybranými prípravnými hrami vo volejbale / Vladimír Přidal, Ivan Hiadlovský
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 38-40
 22. ADF Vzťah medzi rýchlosťou korčuľovania, rýchlosťou streľby a vybranými parametrami sily hokejistov / Bežák Juraj ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 18-22
 23. ADF Závislosť úspešnosti družstva od kvality realizácie herných činností jednotlivca vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 37-42
 24. ADF Účinnosť tréningového zaťaženia v príprave reprezentačného družstva mužov do 21 rokov vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 33-37
 25. ADF Vplyv bodového stavu v sete na kvalitu útočného úderu po príjme podania vo vrcholovom volejbale junioriek / Zuzana Bartošová, Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 6-11
 26. ADF Rýchlosť letu puku po streľbe švihom z bočného a čelného postavenia v ľadovom hokeji / Juraj Bežák, Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 15-17
 27. ADF Súvislosť medzi kvalitou života útočného úderu a postavením nahrávača v kategórii mužov a žien vo vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal, Tomáš Pavlík
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 6-9
 28. ADF Analýza herného výkonu družstva Slávia EU Bratislava vo finálovej sérii extraligy žien 2014/15 vo volejbale / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 9-14
 29. ADM Analysis of relation between team placing in tournament and selected indicators of playing performance in top-level volleyball / Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 1501-1505, art. no. 221 [online]
 30. ADM Upper body strength and power are associated with shot speed in men's ice hockey / Juraj Bežák, Vladimír Přidal
  In: Acta Gymnica. - Roč. 47, č. 2 (2017), s. 78-83 [online]
 31. AED Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík vybraných faktorov herného výkonu družstva vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 5. - ISBN 80-89197-51-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 83-89
 32. AED Teoretické východiská diagnostiky herného výkonu vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 10 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-86-6. - Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra hier, 2008. - S. 52-67 [online]
 33. AED Vonkajšie zaťaženie v hrách s rozličným počtom hráčov vo výuke volejbalu / Vladimír Přidal, Michal Mašek
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 1. - ISBN 80-88901-97-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 34-40
 34. AED Influence of points scored in a set on the quality of finishing game activities of an individual in junior volleyball team / Vladimír Přidal, Zuzana Bartošová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/2. - ISBN 978-80-223-3510-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 33-40 [online]
 35. AED Vybrané aspekty hodnotenia herného výkonu v športových hrách / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 17 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 50. výročia FTVŠ UK. Veda a výskum v športových hrách v súčasnosti. - ISBN 978-80-8113-037-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 9-16
 36. AED Vplyv vybraných parametrov útoku na úspešnosť jeho zakončenia v zápase v ľadovom hokeji / Juraj Bežák, Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 38-42
 37. AED Komparácia kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík podania na ME 2013 mužov vo volejbale / Vladimír Přidal, Miroslav Palgut
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. - ISBN 978-80-89075-39-3. - Bratislava : KO&KA, 2013. - S. 59-67
 38. AED Performance motivation and personality traits of top volleyball players / Tomáš Gregor, Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 49/2. - ISBN 978-80-223-2781-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 15-22
 39. AED Vplyv presnosti príjmu podania na vytvorenie výhodnejších herných situácií v útoku vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal, Jaroslav Hančák
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry a FTVŠ UK ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2010. - S. 85-94 [online]
 40. AED Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v jednotlivých herných funkciách vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal, Michal Klačan
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 13. - ISBN 978-80-8113-013-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2009. - S. 26-33
 41. AED Vzťah medzi rýchlosťou lopty pri smeči a svalovým výkonom počas tlaku na lavičke a výkonom v hode 1 kg medicimbalu u vrcholových volejbalistiek / Michal Matušov, Vladimír Přidal, Miroslav Hagara
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. čas. - ISBN 978-80-971646-8-3. - Bratislava : KO&KA, 2015. - S. 56-70 [online]
 42. AED Kauzálne vzťahy medzi vybranými parametrami útočného úderu krajných útočníkov vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal, Tomáš Pavlík
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. čas. - ISBN 978-80-971646-8-3. - Bratislava : KO&KA, 2015. - S. 71-79 [online]
 43. AED Zameranie kondičnej prípravy vo vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 200-208
 44. AED Effects of the quality of selected kinds of game skills of an individual on the set outcome in men's top-level volleyball / Vladimír Přidal, Jaroslav Hančák
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/1. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 49-60 [online]
 45. AED Možnosti využitia špecifických podnetov v kondičnej príprave volejbalistov / Vladimír Přidal, Ivan Hiadlovský
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 176-182
 46. AED Vplyv presnosti zakladania útoku na účinnosť jeho zakončenia vo vrcholovom volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-85-9. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 54-61 [online]
 47. AED Charakteristika medzištátnych súťaží reprezentačných družstiev dospelých a mládeže vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK v Bratislave, č. 24. Medzištátne súťaže v športových hrách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80223-4206-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 99-125 [online]
 48. AED Vybrané somatické, motorické parametre a vek hráčov na OH 2008 vo volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 11 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. - ISBN 978-80-89197-91-0. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2008. - S. 21-27 [online]
 49. AED Periodizácia ročného tréningového cyklu vrcholových družstiev vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 25 : č. 25. - ISBN 978-80-89075-75-1. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 107-115
 50. AED Komparácia obrany v poli vo vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristikách vo vrcholovom volejbale mužov a žien / Vladimír Přidal, Marek Maličký
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č.1/0459/11 "Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách". - ISBN 978-80-89257-62-1. - Bratislava : ICM AGENCY, 2013. - S. 33-37
 51. AED Vplyv bodového stavu v sete na účinnosť a taktiku vedenia útoku vo volejbale / Vladimír Přidal, Robin Pělucha
  In: Zborník vedeckých prác katedry hier FTVŠ UK č. 6 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách (1. časť zborníka). - ISBN 978-80-89197-64-4. - Bratislava : Občianske združenie Športové hry ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Katedra športových hier, 2006. - S. 65-70 [online]
 52. AED Qualitative characteristics of attention of top volleyball players / Tomáš Gregor, Vladimír Přidal, Manuela Škuličová
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 70-76 [CD-ROM]
 53. AED Súčasné poznatky z oblasti hodnotenia techniky útočného úderu vo volejbale / Michal Matušov, Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. - ISBN 978-80-971646-3-8. - Bratislava : KO&KA, 2014. - S. 4-15
 54. AED Faktory vplývajúce na rýchlosť puku pri streľbe v ľadovom hokeji / Juraj Bežák, Vladimír Přidal
  In: Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. - ISBN 978-80-971646-3-8. - Bratislava : KO&KA, 2014. - S. 16-29
 55. AED Frekvenčná analýza vybraných parametrov obsahu zaťaženia hráčov v plážovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách : zborník príspevkov ku grantovej úlohe VEGA 1/0459/11. - ISBN 978-80-89257-52-2. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 89-95
 56. AFC Vplyv kvality útočného úderu na úspešnosť družstva v sete volejbale / Vladimír Přidal
  In: Současný sportovní trénink. - ISBN 978-80-7376-079-3. - Praha : Olympia, 2008. - S. 175-178
 57. AFC Vplyv presnosti obrany v poli na úspešnosť útočného úderu v rozličných vekových kategóriách volejbalistiek / Vladimír Přidal
  In: Sportovní hry [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-244-2934-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 67-74 [CD-ROM]
 58. AFD Závislosť kvality útočného úderu od kvality príjmu podania a obrany v poli vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. - ISBN 80-89075-10-X. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 34-38
 59. AFD Program koncentrovanej prípravy družstva na finálové zápasy play-off o majstra Slovenska vo volejbale žien / Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 123-131
 60. AFD Vplyv kvality herných činností jednotlivca na úspešnosťdružstva vo volejbale / Ludmila Zapletalová, Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-1002-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 115-121
 61. AFD Vplyv kvality podania na úspešnosť družstva v obrannej fáze hry vo volejbale / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura, 1997. - S. 57-61
 62. AFD Current trends in game performance assessment in sports games / Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0875-7. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 89-95
 63. AFD Relationship between shot speed, muscle power and bar speed during bench press in men´s ice hockey / Juraj Bežák, Vladimír Přidal
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 54-59 [CD-ROM]
 64. AFH Association between the quality and the type of service of the top volleyball men / Vladimír Přidal
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis Universitatis Presoviensis. - Roč. 1, č. 1 Prešov : Prešovská univerzita, 2009, s. 51-51
 65. AGI Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v športových hrách a športových špecializáciách - futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis a ľadový hokej / Pavol Peráček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 66. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 67. BAB Herný výkon v športových hrách : pojem - štruktúra - diagnostika. / Vladimír Přidal
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 68. BAB Herný výkon v športových hrách : pojem - štruktúra - diagnostika. / Vladimír Přidal
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 69. BCI Teória a didaktika volejbalu / Ludmila Zapletalová, Vladimír Přidal
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 70. BCI Didaktika volejbalu / Ludmila Zapletalová, Vladimír Přidal
  Bratislava : Peter Mačura, 1997
 71. BCI Volejbal : učebné texty pre školenie trénerov I. stupňa. / Ludmila Zapletalová, Vladimír Přidal, Ján Tokár
  Bratislava : Peter Mačura, 2001
 72. BDE Tvorba herného systému a postupy pri jeho zdokonaľovaní / Vladimír Přidal
  In: Zpravodaj - věstník Českého volejbalového svazu. - Roč. 68, č. 2 (2005), s. 13-20
 73. BDF Vývojové tendencie v súčasnom vrcholovom volejbale juniorov / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 24-32
 74. BDF K problematike tréningových mikrocyklov vo vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 33-44
 75. BDF Príjem podania vo volejbale / Ludmila Zapletalová, Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 30-40
 76. BDF Príklady cvičení v špecializovanej príprave nahrávača vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 7 (1988), s. 320-324
 77. BDF Hodnotenie prijímacích skúšok z volejbalu na FTVŠ UK / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 7, č. 4 (2002), s. 2-6
 78. BDF Anaerobný alaktátový herný tréning vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 3 (2006), s. 22-27
 79. BDF Riadenie volejbalového družstva / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Č. 1 (1995), s. 1-19
 80. BDF Požiadavky na nahrávača v systéme 5:1 vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Tréner. - Roč. 31, č. 4 (1987), s. 161-164
 81. BDF Charakteristika hry v súčasnom vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 1, č. 0 (1996), s. 28-33
 82. BDF Charakteristika hry v súčasnom vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 2, č. 3 (1997), s. 32-34
 83. BDF Zameranie špecializovaného tréningu nahrávača / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 3, č. 1 (1997), s. 13-17
 84. BDF Herný tréning vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 3, č. 1 (1997), s. 19-31
 85. BDF Postupy pri organizácii hry družstva na úrovni školskej telesnej výchovy vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 15-17
 86. BDF Tréningové formy vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 5-10
 87. BDF Hodnotenie herného výkonu vo volejbale / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  In: Športové hry. - Roč. 4, č. 3 (1999), s. 31-38
 88. BDF Herné činnosti jednotlivca v plážovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 4 (2004), s. 31-37
 89. BDF Kondičný tréning vo vrcholovom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 27-32
 90. BDF Tréningové metódy vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 29-32
 91. BDF Výber a špecializovaná príprava nahrávača vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 5, č. 2 (2000), s. 29-32
 92. BDF Súťaženie v športových hrách / Vladimír Přidal, Alena Přidalová
  In: Športové hry. - Roč. 9, č. 2 (2004), s. 2-6
 93. BDF Štýly riadiacej činnosti trénera v športových hrách / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 11, č. 4 (2006), s. 21-24
 94. BDF Záverečná príprava pred zápasom vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 21-26
 95. BDF Riadiaca činnosť trénera v tréningovej jednotke / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 2 (2003), s. 22-26
 96. BDF Metodické postupy v hernej príprave vo volejbale / Vladimír Přidal, Stanislav Nôta
  In: Športové hry. - Roč. 8, č. 4 (2003), s. 15-21
 97. BDF Herné systémy v súčasnom volejbale / Vladimír Přidal
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 3 (2001), s. 2-7
 98. BDF Charakteristika telesnej výšky hráčov - účastníkov MS juniorov vo volejbale / Vladimír Přidal, Alena Přidalová
  In: Športové hry. - Roč. 6, č. 3 (2001), s. 8-12
 99. BED Nácvik a zdokonaľovanie herných činností v plážovom volejbale / Tomáš Laurenčík, Vladimír Přidal
  In: Hry 2006. Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy na školách, č. 2. - ISBN 80-89197-50-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 68-81
 100. BED Rozbor obsahu volejbalu (1) / Vladimír Přidal
  In: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby. - ISBN 978-80-223-2280-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - S. 5-23 [0,90 AH]
 101. BED Plážový volejbal (5) / Vladimír Přidal
  In: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby. - ISBN 978-80-223-2280-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - S. 135-151 [0,80 AH]
 102. BEE Súčasné tendencie v hodnotení herného výkonu v športových hrách / Vladimír Přidal
  In: Diagnostyka w sporcie. - ISBN 978-83-89295-99-6. - Krośno : Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013. - S. 85-91
 103. BEF Vzťah medzi kvalitou a druhom útočného úderu vo vrcholovom volejbale junioriek / Lukáš Lupták, Vladimír Přidal
  In: Zborník z celoslovenského kola ŠVK s medzinárodnou účasťou vo vedách o športe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0382-0. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 28-32 [CD-ROM]
 104. DAI Závislosť úspešnosti družstva od kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík herných činností jednotlivca vo volejbale / Vladimír Přidal ; školiteľ Ivo Havlíček
  Bratislava : [s.n.], 2001
 105. EDJ SPRING CUP - Bialsko-Biala 1998 príprava a vyhodnotenie / Vladimír Přidal, Miroslav Vavák
  In: Metodický spravodaj AT SFV. - Roč. 4, č. 2 (1998), s. 40-50
 106. EDJ Hodnotenie vystúpenia družstva juniorov Slovenska na ME 2002 / Vladimír Přidal
  In: Smeč. - Č. 1 (2003), s. 12-13
 107. EDJ Hodnotenie a charakteristika hry družstiev na MS 2003 vo volejbale mužov do 21 rokov / Vladimír Přidal
  In: Smeč. - Č. 3 (2003), s. 14-16
 108. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 20 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 1. časť. / zost. Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  Bratislava : KO&KA, 2013
 109. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 3. časť. / zost. Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  Bratislava : KO&KA, 2015
 110. FAI Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 22 : zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA č. 1/0270/13 Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách - 2. časť. / zost. Vladimír Přidal, Silvia Priklerová
  Bratislava : KO&KA, 2014
 111. GAI Športová príprava v športových hrách : grantová úloha č. F/5. / Ladislav Kačáni ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 112. GHG Návrh systému vzdelávania trénerov volejbalu podľa Európskej štruktúry vzdelávania trénerov [elektronický dokument] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2006
 113. GHG Vzdelávanie: Obranné herné kombinácie pri vykrývaní útoku súpera [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  [S.l.] : [s.n.], 2017
 114. GHG Vzdelávanie: Charakteristika súťaží vo volejbale [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 115. GHG Herné profily hráčov v jednotlivých hráčskych funkciách [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 116. GHG Význam pozornosti v hernom výkone vrcholových volejbalistov [elektronický zdroj] : . / Tomáš Gregor, Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 117. GHG Postrehy a spomienky legendy - Pavel Schenk [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 118. GHG Základy kondičného tréningu v skratke [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 119. GHG Štatistická analýza herného výkonu družstiev mužov na ME 2017 [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal, Daniel Bruch
  [S.l.] : [s.n.], 2017
 120. GHG Technika a taktika nahrávky [elektronický dokument] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2017
 121. GHG Obranné herné kombinácie pri vykrývaní útoku súpera [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal, Ludmila Zapletalová
  [S.l.] : [s.n.], 2017
 122. GHG Trendy v rozvoji rýchlostných schopností vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. Apríl (2018), s. [1-2] [online]
 123. GHG Ako manipulovať so zaťažením v súťažnom období? / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. Júl (2018), s. [1-2] [online]
 124. GHG Rozvoj koordinačných schopností vo volejbale / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. Jún (2018), s. [1-4] [online]
 125. GHG Ako postupovať pri príprave a vedení tréningovej jednotky / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. August (2018), s. [1-3] [online]
 126. GHG Ako postupovať pri tréningu herných kombinácií [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2017
 127. GHG Analýza vybraných ukazovateľov herného výkonu družstva vo vrcholovom volejbale I [elektronický dokument] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 128. GHG Analýza vybraných ukazovateľov herného výkonu družstva vo vrcholovom volejbale II [elektronický dokument] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 129. GHG Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v prípravných hrách s rozličným počtom hráčov [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 130. GHG Vzdelávanie: Biomechanické základy herných činností jednotlivca [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 131. GHG Hodnotenie herného výkonu družstva Slovenska na ME 2015 mužov z pohľadu hernej štatistiky [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal, Daniel Bruch
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 132. GHG Štýly riadiacej činnosti trénera vo volejbale [elektronický dokument] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2005
 133. GHG Metódy koncentrácie a distribúcie herných činností v čase [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 134. GHG K problematike tréningových sústredení reprezentačných družstiev [elektronický dokument] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2005
 135. GHG Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky podania družstva Slovenska na ME 2015 [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal, Daniel Bruch
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 136. GHG Analýza herného výkonu družstva na ME 2019 vo volejbale mužov / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. September (2019), s. [1-4] [online]
 137. GHG Rukoväť trénera volejbalových prípraviek / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. Jún (2019), s. [1-2] [online]
 138. GHG Športový psychológ Jelínek o mentálnej príprave detí / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. Máj (2019), s. [1-2] [online]
 139. GHG Ako rozvíjať hernou formou anaeróbno-alaktátový potenciál hráčov? / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. November (2019), s. [1-2] [online]
 140. GHG Ktoré ukazovatele herného výkonu sú rozhodujúce pre úspešnosť družstva v súťaži vo vrcholovom volejbale žien? / Vladimír Přidal
  In: Slovenská volejbalová federácia [elektronický dokument]. - č. Január (2018), s. [1-5] [online]
 141. GHG Vzdelávanie: progresívne metódy rozvoja vytrvalostných schopností [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2014
 142. GHG Vzdelávanie: ako budovať tím [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2014
 143. GHG Výber a zameranie špecializovanej prípravy nahrávača ll. [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2014
 144. GHG Vzdelávanie: aké sú možnosti trénera ovplyvňovať hráčov? [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2014
 145. GHG Výber a zameranie špecializovanej prípravy nahrávača l. [elektronický zdroj] : . / Vladimír Přidal
  [S.l.] : [s.n.], 2014