Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopisy odoberané v roku 2022

SLOVENSKÉ a ČESKÉ ČASOPISY


  • TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT : vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport │ iný názov PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / TVS / TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT
    ISSN 1335-2245 E-ISSN 2730-017X │ od roku 2022 časopis vychádza 2-krát ročne IBA ELEKTRONICKY