Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Kliknite na obrázok
 1. BAB Sprevádzanie chorých a zomierajúcich : dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach. / Mária Hatoková ... [et al.]
  Bratislava : Don Bosco, 2009
 2. BAB Sprevádzanie chorých a zomierajúcich : dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach. / Mária Hatoková ... [et al.]
  Košice : Equilibria, 2013
 3. BDF Minulosť a súčasnosť knižnice FTVŠ UK / Ľubica Grebečiová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 35-39
 4. GII Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského / Ľubica Grebečiová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 18, č. 2 (2010), s. 20-22
 5. GII Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu UK onedlho oslávi šesťdesiatku / Ľubica Grebečiová, Elena Majerníková
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 3 (2017), s. 32