Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby


V súvislosti s príslušným ustanovením Vnútorného predpisu Univerzity Komenského č. 23/2014.pdf — Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami — je pre uvedených študentov od 18. apríla 2015 k dispozícii v študovniach Knižnice FTVŠ UK, vhodná asistenčná technológia, ktorú je možné využívať — B  E  Z  P  L  A  T  N  E.

Pracovníčky Knižnice FTVŠ UK všetkým študentom so špecifickými potrebami, ktorí navštívia knižnicu, pri práci s touto pomôckou ochotne pomôžu a poradia im.