Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Prenájom miestností a športovísk

Cenník prenájmov miestností a športovísk FTVŠ UK

Cenník prenájmov miestností a športovísk FTVŠ UK

Platný od 01.04.2019O B J E K T
Cena (€)
pre komerčné akcie a
širokú verejnosť
Cena (€)
pre školy,
telovýchovné jednoty,
športové kluby,
samosprávu,
organizovaný a rekreačný
šport
Poznámka
1.Atletický štadión prof. Kuchena
Atletický štadión prof. Kuchena – permanentka na meno
80,-/hod.
80,-/sezóna
50,-/hod.
-
2.Aula prof. Stráňaia- 200 miest (dataprojektor a ozvučenie v cene)
Aula prof. Stráňaia–pracovník obsluhy (pracovné dni)
Aula prof. Stráňaia–pracovník obsluhy (víkend a sviatok)
40,-/hod.
8,-/hod.
10,-/hod.
25,-/hod.
6,-/hod.
8,-/hod.
3.Učebňa do 20 miest
Učebňa od 20 do 40 miest
20,-/hod.
30,-/hod.
15,-/hod.
20,-/hod.
4.Futbalové mini ihrisko
Futbalové mini ihrisko pre študentov FTVŠ UK
+ umelé osvetlenie s obsluhou
30,-/hod.
-
4,-/hod.
20,-/hod.
10,-/hod.
4,-/hod.
5.Futbalové veľké ihrisko (celé) po-pia do 16:00 + víkend
Futbalové veľké ihrisko (celé) po-pia od 16:00 - 20:00
+ umelé osvetlenie s obsluhou
(Pri prenájme futbalového veľkého ihriska sú v cene zahrnuté aj dve šatne.)
70,-/hod.
80,-/hod.
15,-/hod


50,-/hod.
50,-/hod.
15,-/hod.


Podmienky používania umelého trávnika(.pdf)
6.Golfové akademické centrum – simulátor
Golfové akademické centrum – odpalisko
Golfové akademické centrum – uskladnenie palíc
15,-/hod.
9,-/hod.
20,-
-
-
20,-
7.Multifunkčné ihrisko – celé
Multifunkčné ihrisko – 2/3 ihriska
Multifunkčné ihrisko – 1/3 ihriska
25,-/hod.
20,-/hod.
15,-/hod.
18,-/hod.
15,-/hod.
10,-/hod.
8.Plážové ihrisko – celé
Plážové ihrisko – 2/3 ihriska
Plážové ihrisko – 1/3 ihriska
30,-/hod.
22,-/hod.
12,-/hod.
18,-/hod.
15,-/hod.
10,-/hod.
9.Tenisové ihrisko s umelým povrchom
Tenisové ihrisko s umelým povrchom (študenti a zamestnanci FTVŠ UK)
6,-/hod.
-
5,-/hod.
3,-/hod.
10.Šatne (unimobunky) pre vonkajšie ihriská3,-/hod.3,-/hod.
11.Šatne (sprchy) pre vonkajšie ihriská v šport. hale prof. Rovného8,-/hod.6,-/hod.
12.Športová hala prof. Rovného (1250m2 + 2 šatne v cene)
Športová hala prof. Rovného – majstrovský zápas extraliga*
Športová hala prof. Rovného – prípravný zápas extraliga*
Športová hala prof. Rovného – tréningy*
Športová hala prof. Rovného – turnaj (min. 3 družstvá)**
(Pri prenájme športovej haly prof. Rovného sú v cene zahrnuté aj dve šatne.)
75,-/hod.
-
-
-
-

-
45,-/hod.
40,-/hod.
39,-/hod.
65,-/hod.13.FitGym (pohybové štúdio) celé
FitGym (posilňovňa – len pre školiace akcie s účasťou FTVŠ UK)
45,-/hod.
-
25,-/hod.
25,-/hod.
14.Gymnastická telocvičňa35,-/hod.25,-/hod.
15.Úpolová telocvičňa individuálneindividuálne
16.Tanečné štúdio vrátane ozvučenia20,-/hod.12,-/hod.
17.Telocvičňa Gymnik-15,-/hod.
18.Plaváreň (firmy)
Plaváreň (iné využitie)
Plaváreň (materské školy)
Plaváreň (základné a stredné školy)
Plaváreň (vysoké školy)
Plaváreň (športové kluby)
Plaváreň (1 dráha)
Plaváreň (3 dráhy)
100,-/hod.
130,-/hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
45,-/hod.
55,-/hod.
65,-/hod.
70,-/hod.
20,-/hod.
50,-/hod.19.Sauna-25,-/hod.
20.Lodenica FTVŠ Liptov 1hod.50,-20,-
21.Lodenica FTVŠ Liptov 2 a viac hodín30,-15,-
22.Servisný pracovník počas akcie (pracovné dni);
za jeho prácu v čase 22:00 až 07:00 hod. je 100% príplatok
8,-/hod.8,-/hod.

23.

Servisný pracovník počas akcie (víkend a sviatok)13,-/hod.13,-/hod.
24.Využitie areálu (voľná plocha na catering) (do 50 účastníkov)
Využitie areálu na catering (51  -100 účastníkov)
Využitie areálu na catering (101 - 300 účastníkov)
Využitie areálu na catering (301 - 500 účastníkov)
70,-/deň
135,-/deň
270,-/deň
400,-/deň
50,-/deň
95,-/deň
190,-/deň
285,-/deň
25.Záloha na poškodenie objektov pri podujatiach nad 100 účastníkov500,-500,-
26.Jedáleň (kapacita 245 miest na sedenie)60,-/hod.60,-/hod.
** - pri väčšom počte účastníkov v športovej hale, resp. na VFI s umelou trávou sa cena stanovuje dohodou
K O N T A K T Y
Objekt, resp. službaTelefónE‐mail
Atletický štadión prof. Kuchena (č. p. 1)02/901 99 924angela.barinekovauniba.sk
Aula prof. Stráňaia a učebne (č. p. 2, 3)0918 340 675rezervovaniefsport.uniba.sk
Ihriská (futbalové, multifunkčné, plážové, tenisové) a športová hala prof. Rovného vrátane šatní (č. p. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)0917 317 815
02/901 79 927
emil.stranianekuniba.sk
martina.dubovskauniba.sk
Golfové akademické centrum, vrátane učebne (č. p. 6)0918 340 674gacfsport.uniba.sk
FitGym, tanečné štúdio, gymnastická telocvičňa a úpolová telocvičňa
(č. p. 13, 14, 15, 16)
02/901 79 926elena.sulovskauniba.sk
Plaváreň a sauna (č. p. 17, 18)02/901 79 936yvetta.macejkovauniba.sk
Kluby, klubovňa na lodenici, servisní pracovníci a catering
(19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
0918 340 675juraj.turanuniba.sk
Všetky nájmy a ad hoc ponuky pre podujatia 0918 340 674
0918 340 675
ftvs.prenajomuniba.sk

V Bratislave, 01.04.2019
Schválené na zasadaní vedenia FTVŠ UK 01.04.2019

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK