Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre študentov k ubytovaniu a cenník v AR 2023/2024

Cenník pre študentov za ubytovacie služby v ŠD Lafranconi na akademický rok 2023/2024

Typ izbyCena za lôžko na mesiac v €
3-lôžková izba70 €
3-lôžková izba po rekonštrukcii 4. posch.80 €
2-lôžková izba75 €
1-lôžková izba

80 €

 Doplňujúca informácia k cenníku:

 • všetky izby na ŠD Lafranconi majú pripojenie na internet
 • poplatok za pripojenie na internet je zahrnutý v cene ubytovania

Platby

Každý študent, ktorý je ubytovaný v UZ je povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €.
Predpísanú čiastku poukáže študent bankovým prevodom na účet UZ takto:
a) prvú splátku kaucie vo výške 50 € + bytné za september 2023 do 21. 8. 2023
b) druhú splátku kaucie vo výške 50 € + bytné za január 2024 v termíne do 1.1.2024

Poplatok za ubytovanie je splatný v nasledovných splátkach

Za obdobieLehota splatnosti
september 2023najneskôr do 21.8.2023
október 2023najneskôr do 01.10.2023
november 2023najneskôr do 01.11.2023
december 2023najneskôr do 01.12.2023
január 2024najneskôr do 01.01.2024
február 2024najneskôr do 01.02.2024
marec 2024najneskôr do 01.03.2024
apríl 2024najneskôr do 01.04.2024
máj 2024najneskôr do 01.05.2024
jún 2024najneskôr do 01.06.2024

Vyššie uvedené platby je ubytovaný povinný uhradiť výlučne bankovým prevodom

 • Bankové spojenie: Štátna pokladnica

  Číslo účtu: SK37 8180 0000 0070 0008 2597

  Swift kód: SPSRSKBAXXX

 • Variabilný symbol: číslo pridelenej izby
 • Do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko študenta.

Postup pre zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ) nájdete kliknutím na tento odkaz.

Doklady potrebné pri ubytovaní

 • Fotky 2ks (3x3,5 cm.)
 • Preukázanie sa dokladom o zaplatení polovice kaucie 50€ a Internátu na mesiac september (prevodný príkaz).
 • Občiansky preukaz
 • Záloha na DEK kľúč 25,00.- EUR.

Bez predloženia všetkých dokladov sa nebude možné ubytovať!

Ubytovanie na Akademický rok 2023/2024
bude možné od pondelka 4. septembra 2023
cez pracovné dni od 9.00 hod. do 15.00 hod.

na Ubytovacom oddelení ŠD Lafranconi, budova FTVŠ UK, 3. poschodie, miestnosť č.341