Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2021/2022

Vzdelávanie inštruktorov I. - III. stupňa

 Vzdelávací program sa skladá zo všeobecnej časti a špeciálnej časti, ktoré tvoria jeden celok.

SEPTEMBER 2021 - JÚN 2022
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

online cez MS Teams

24.-26. september 2021

pre jogu a pilates

 

11.-13. marec 2022

 pre jogu, jogovú terapiu a rafting

ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport / aktivita

(odborná spôsobilosť - inštruktor)  

I. stupeňII.stupeňIII.stupeň 
aquafitness (inštruktor)pripravujeme
aikido (inštruktor)december 2021
joga (inštruktor)

Špecializácia 20.–23.9.2021

prezenčne

Všeobecná časť 24.–26.9.2021  

online + 26.10.2021 záverečné skúšky

 

Všeobecná časť 11.-13.3.2022 online

Špeciálna časť 14.-17.3.2022 prezenčne

v spolupráci s EYA

neotvára sa

 

v spolupráci s EYA

jogová terapia (inštruktor)

Všeobecná časť 11.-13.3.2022 online

Špeciálna časť 31.3.-3.4.2022 prezenčne

v spolupráci s EYA

neotvára sa

v spolupráci s EYA 

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (inštruktor)

1.časť: 24.-27.9.2021 všeobecná aj špeciálna ONLINE + prezenčne TT (25.-27.9.)
pokračovanie 1. časti pre 3. skupinu 2.-4.10.2021 
2.časť: 15.-17.10.2021
3.časť: 5.-7.11.2021 záverečné skúšky

začíname 1.časť: 20.-23.5.2022

2. časť: 10.-12.6.2022

3. časť: 24.-26.6.2022 + záverečné skúšky

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska
pilates (inštruktor)

všeobecná časť 24.-26.9.2021 online

1.špeciálna časť:  16.-17.10.2021 online/prezenčne

2.špeciálna časť: 6.-7.11.2021 prezenčne - záverečná skúška zo všeobecnej časti - písomný test

Záverečné skúšky: 3.12.2021 - online

 

všeobecná časť 11.-13.3.2022 online / neotvára sa

v spolupráci s Flow Pilates Centrom

zjazdové lyžovanie (inštruktor) pre potreby regionálneho školstva

pre učiteľov ZŠ a SŠ

rafting (inštruktor)

začíname všeobecnou časťou 11.3.2022

špeciálna časť 5-8. mája 2022

záverečné skúšky

v spolupráci s Eurorafting

v spolupráci s Eurorafting
plavčík, záchranár na tečúcich riekach (inštruktor)v spolupráci s Eurorafting
pole dance (inštruktor)pripravujeme
zjazdové lyžovanie (inštruktor)začíname v decembri 2021 - oznam
*golf (inštruktor)

na zväze

* horolezectvo (inštruktor)na zväze
* turistika (inštruktor)na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.