Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2022/2023

Vzdelávanie inštruktorov I. - III. stupňa

 Vzdelávací program sa skladá zo všeobecnej časti a špeciálnej časti, ktoré tvoria jeden celok.

SEPTEMBER 2022 - JÚN 2023
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

 

23.-25. september 2022

predbežne 

marec 2023

 

ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport / aktivita

(odborná spôsobilosť - inštruktor)  

I. stupeňII.stupeňIII.stupeň 
aquafitness (inštruktor)x
aikido (inštruktor)x
joga (inštruktor)

Špecializácia 26.–29.9.2022

prezenčne

Všeobecná časť 23.–25.9.2022  

+ záverečné skúšky 

v spolupráci s EYA

x

 

v spolupráci s EYA

jogová terapia (inštruktor)

Všeobecná časť 23.-25.9.2022 

Špeciálna časť 6.-9.10.2022 prezenčne

v spolupráci s EYA

x

v spolupráci s EYA 

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (inštruktor)

 

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska
pilates (inštruktor)

všeobecná časť 23.-25.9.2022

1.špeciálna časť:  .10.2022 online/prezenčne

2.špeciálna časť: .11.2022 prezenčne - záverečná skúška zo všeobecnej časti - písomný test

Záverečné skúšky: .12.2022 

v spolupráci s Flow Pilates Centrom

zjazdové lyžovanie (inštruktor) pre potreby regionálneho školstva

pre učiteľov ZŠ a SŠ

rafting (inštruktor)

 

v spolupráci s Eurorafting

v spolupráci s Eurorafting
plavčík, záchranár na tečúcich riekach (inštruktor)v spolupráci s Eurorafting
pole dance (inštruktor)pripravujeme
zjazdové lyžovanie (inštruktor)x
*golf (inštruktor)

na zväze

* horolezectvo (inštruktor)na zväze
* turistika (inštruktor)

cykloturistika

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.