Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2021/2022

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

Vzdelávací program pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti

- vzhľadom na aktuálnu epidemiologické situáciu sú kapacity vzdelávania obmedzené a pripravujeme kombinovanú formy vyučovania (prezenčnú a dištančnú - online MS Teams). Pri online výučbe je potrebné mať svoj email (najlepšie v tvare priezvisko a meno) a microsoft účet.

SEPTEMBER 2021 - JÚN 2022
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)       II. stupeň (2 časti)          III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

online cez MS Teams:

15.-17. október 2021

10.-12. december 2021

 

25.-27. marec 2022

   

online cez MS Teams:

1.časť

12.-14. november 2021

2.časť

11.-13. február 2021

   

online cez MS Teams:

1.časť

25.-28. november 2021

2. časť

25.-27. február 2022


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
americký futbal (tréner)december 2021
cyklistika (tréner)

 

frisbee (tréner)

 

hokejbal (tréner)
judo (tréner)

 

kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)marec 2022
nohejbal (tréner)

plávanie (tréner)

basketbal (tréner)na zväze

1. časť: 30.4.-2.5.2021

2. časť: 11.-13.6.2021- prezenčne,

záverečná skúška zo všeobecnej časti

3. časť: 8.-10. október 2021

+ záverečné skúšky

na zväze
snoubording (tréner)
synchronizované plávanie (tréner)

alpské disciplíny

zjazdové lyžovanie (tréner)

* florbal (tréner)na zväzena zväzena zväze
* hádzaná (tréner)na zväze - december 2021na zväze - november 2021na zväze - november 2021
* jachting (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* jazdectvo (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* kanoistika (tréner)na zväzena zväzena zväze
* karate (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* ľadový hokej (tréner)

na zväze

na zväze - november 2021

na zväze

* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* volejbal (tréner)

na zväze

na zväze - november 2021

na zväze

 

* zápasenie (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz, kde sa treba prihlásiť

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.