Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2022/2023

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

Vzdelávací program pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti

- vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú a ekonomickú situáciu sú kapacity vzdelávania obmedzené a pripravujeme kombinovanú formy vyučovania (prezenčnú a dištančnú - online MS Teams). Pri online výučbe je potrebné mať svoj email (najlepšie v tvare priezvisko a meno) a microsoft účet.

SEPTEMBER 2022 - JÚN 2023
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)       II. stupeň (2 časti)          III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

 

14.-16. október 2022 (online)

9.-11. december 2022 (online)

predbežne

24.-26. marec 2023 - prezenčne

 

 

1.časť

25.-27.november 2022 

2.časť

3.-5. marec 2023 (online) 

 

1. časť

21.-23. apríl 2023

(online)

2. časť

19.-21. máj 2023

(prezenčne)

 

   

 

1.časť

11.-13. november 2022 (online) 

2. časť

10.-12. február 2023 (online) 

 


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII. stupeň         III. stupeň
americký futbal (tréner)xxx
cyklistika (tréner)október 2022

x

x
frisbee (tréner)

x

xx
hokejbal (tréner)23.5.2023, 16.-17.6.2023xx
judo (tréner)2.-4.6.2023, september 2023

 x

x
kanoistika - vodný slalom a zjazd (tréner)december 2022
kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)xxx
nohejbal (tréner)x

plávanie (tréner)

16.-18.6.2023, 8.-10.9.2023november 2022november 2022
basketbal (tréner)na zväze

1. časť: 24.-25.6.2023 Ružomberok

2. časť: október 2023

3. časť: február 2024

na zväze
snoubording (tréner)xxx
synchronizované plávanie (tréner)xxx
triatlon (tréner)12.-14.5.2023, 9.-11.6.2023
vzpieranie (tréner)

28.-29.04.2023 a 12.-13.05.2023

alpské disciplíny

zjazdové lyžovanie (tréner)

xxx
* florbal (tréner)na zväzena zväzena zväze
* golf (tréner)29.-30.3.2023, 15.-16.4.2023, na zväzena zväze
* hádzaná (tréner)na zväze na zväze na zväze 
* horolezectvo (tréner)16.-19.3.2023, na zväzena zväzena zväze
* jachting (tréner)

17.-19.3.2023, na zväze

na zväze

november 2022

na zväze
* jazdectvo (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* kanoistika - rýchlostná (tréner)na zväze

na zväze

november 2022

na zväze
* karate (tréner)

na zväze,

október 2022

na zväze

november 2022

na zväze
* ľadový hokej (tréner)

na zväze,

október

na zväze 

na zväze

november 2022

* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* vodné lyžovanie (tréner)na zväze
* volejbal (tréner)

na zväze,

október 2022

na zväze

november 2022

na zväze

 

* zápasenie (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz, kde sa treba prihlásiť

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.