Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2022/2023

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

Vzdelávací program pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti

- vzhľadom na aktuálnu epidemiologické situáciu sú kapacity vzdelávania obmedzené a pripravujeme kombinovanú formy vyučovania (prezenčnú a dištančnú - online MS Teams). Pri online výučbe je potrebné mať svoj email (najlepšie v tvare priezvisko a meno) a microsoft účet.

SEPTEMBER 2022 - JÚN 2023
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)       II. stupeň (2 časti)          III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

 

14.-16. október 2022

9.-11. december 2022

marec 2023

 

 

1.časť

november 2022

2.časť

február 2023

 

   

 

1.časť

november 2022

2. časť

február 2023

 


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
americký futbal (tréner)xxx
cyklistika (tréner)x

x

x
frisbee (tréner)

x

xx
hokejbal (tréner)xxx
judo (tréner)x

 x

x
kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)xxx
nohejbal (tréner)október 2022

plávanie (tréner)

október 2022
basketbal (tréner)na zväze

1. časť: november 2022

2. časť: 

záverečná skúška zo všeobecnej časti

3. časť: 

+ záverečné skúšky

na zväze
snoubording (tréner)xxx
synchronizované plávanie (tréner)xxx

alpské disciplíny

zjazdové lyžovanie (tréner)

xxx
* florbal (tréner)na zväzena zväzena zväze
* golf (tréner)na zväzena zväze
* hádzaná (tréner)na zväze na zväze na zväze 
* horolezectvo (tréner)na zväzena zväzena zväze
* jachting (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* jazdectvo (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* kanoistika (tréner)na zväzena zväzena zväze
* karate (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* ľadový hokej (tréner)

na zväze

na zväze 

na zväze

* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* vodné lyžovanie (tréner)na zväze
* volejbal (tréner)

na zväze

na zväze 

na zväze

 

* zápasenie (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz, kde sa treba prihlásiť

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.