Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2023/2024

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

Vzdelávací program pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti

- vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú a ekonomickú situáciu sú kapacity vzdelávania obmedzené a pripravujeme kombinovanú formy vyučovania (prezenčnú a dištančnú - online MS Teams). Pri online výučbe je potrebné mať svoj email (najlepšie v tvare priezvisko a meno) a microsoft účet.

SEPTEMBER 2023 - JÚN 2024
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)       II. stupeň (2 časti)          III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch od skončenia všeobecnej časti

 

13.-15. október 2023

 

8.-10. december 2023 (online)

ZMENA 19.-21. apríl 2024 (prezenčne)

od piatka 14.00 do nedele 12.00 (prezenčne) - študijné materiály v MS Teams

 

 

1.časť

10.-12.november 2023 (prezenčne)

2.časť

9.-11. február 2024 (online)

 

   

 

 


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII. stupeň         III. stupeň
americký futbal (tréner)

 

atletika (tréner)

1. špeciálna časť 

20.-22. október 2023

2. špeciálna časť

+ záverečné skúšky zo špecializácie

3.-5. november 2023

cyklistika (tréner)
frisbee (tréner)
hokejbal (tréner)
judo (tréner)
kanoistika - vodný slalom a zjazd (tréner)
kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)
nohejbal (tréner)

plávanie (tréner)

basketbal (tréner)

všeobecná časť

19.-21.4.2024

špeciálne časti a záverečné skúšky:

- apríl - jún 2024

1. špeciálna časť: 10.-12. november 2023 BA - prezenčne

2. špeciálna časť: 23.-25.2.2024 - prezenčne

predbežne

3. špeciálna časť + záverečné skúšky: 21.-23.jún 2024 - prezenčne

 

snoubording (tréner)
synchronizované plávanie (tréner)
triatlon (tréner)
vzpieranie (tréner)

alpské disciplíny

zjazdové lyžovanie (tréner)

* florbal (tréner)na zväzena zväzena zväze
* golf (tréner)na zväzena zväze
* hádzaná (tréner)na zväze na zväze na zväze 
* horolezectvo (tréner)na zväzena zväzena zväze
* jachting (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* jazdectvo (tréner)

na zväze

na zväze
* kanoistika - rýchlostná (tréner)na zväze

na zväze

na zväze
* karate (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* ľadový hokej (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze

* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* vodné lyžovanie (tréner)na zväze
* volejbal (tréner)

na zväze

na zväze

 na zväze

* zápasenie (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz, kde sa treba prihlásiť

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.