Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Wellness pracovník masérske služby

Wellness pracovník masérske služby - skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Zákon o celoživotnom vzdelávaní 568/2009 Z.Z.

živnosť - kategória Osobné služby

Wellness pracovník masérske služby

 

 

POSTUP:

·        Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

·        V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠ), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví i dávnejšie skončení absolventi kurzov) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

·       V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO - registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením.

Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Univerzita Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti).

 

SKÚŠKA:

Zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky

Obsah (3 časti): písomný test, praktická časť, ústna skúška /na praktickú časť treba byť pripravený v masérskom oblečení/.

Kvalifikačný a hodnotiaci štandard - TU

Okruhy ku skúške - TU

Študijná literatúra z roku 2020 - TU

Skúšky sa uskutočňujú na FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, v masérskej miestnosti a v Aule prof. Stráňaia. 

 

 

Termíny skúšok (aj opravných skúšok):

termínyukončenie prijímania žiadostí + poznámka

17.9.2019

27.8.2019

7.10.2019len opravný

18.10.2019

26.9.2019

25.10.2019

3.10.2019

29.11.20197.11.2019
13.12.201922.11.2019
7.2.202017.1.2020
13.3.2020*21.2.2020 - ZRUŠENÝ!
17.4.2020*27.3.2020 - ZRUŠENÝ!
27.4.2020*5.4.2020 - ZRUŠENÝ!
2.6.20208.5.2020
9.6.202026.5.2020 
15.6.202026.5.2020 
23.6.20202.6.2020
7.7.202015.6.2020
16.9.202026.8.2020 
23.10.2020*26.9.2020; ZRUŠENÝ! (presun na 13.11.)
13.11.202023.10.2020; ONLINE (len teoretická časť)
27.11.2020*6.11.2020; ZRUŠENÝ! (presun na 11.12.)
11.12.202020.11.2020; ONLINE (len teoretická časť)
16.12.2020praktická časť prezenčne (pokračovanie z 13.11. - po skupinkách v určených časových intervaloch)

13.1.2021*

praktická časť prezenčne - zrušené
12.2.202122.1.2021; ONLINE (len teoretická časť)
19.2.2021*praktická časť prezenčne  - zrušené
19.3.2021- zrušený pre nízky záujem; ONLINE (len teoretická časť)
26.3.20215.3.2021; ONLINE (len teoretická časť)
16.4.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie z 11.12. - po skupinkách v určených časových intervaloch)
23.4.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie)
14.5.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie)
21.5.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie) 
11.6.202120.5.2021
18.6.202127.5.2021

* Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a rozhodnutie rektora UK boli/sú všetky podujatia, zasadnutia a skúšky ako aj budovy uzatvorené opäť do odvolania.

Prihlasovanie: žiadosť obdržíte na základe požiadania

Kontakt: akademia(at)fsport.uniba.sk