Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2019/2020

Vzdelávanie inštruktorov I. - III. stupňa

SEPTEMBER 2019 - JÚN 2020
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

20.-22. september 2019

- pre jógu a jógovú terapiu

11.-13. október 2019

- len pre zjazdové lyžovanie

27.-29.3.2020 - zrušený

predbežne 18.-20.9.2020        

    

 

1.časť: 7.-9.2.2020

2.časť: 7.-8.3.2020

ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport / aktivita

(odborná spôsobilosť - inštruktor)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
aquafitness (inštruktor)

plagát - presunuté na jeseň

1.časť: jeseň 2020

2.časť: jeseň 2020

jeseň 2020 medzinárodný workshop

aikido (inštruktor)

1.časť: 17.-19.5.2019               

2.časť: 6.-8.9.2019

3.časť: 13.12.2019

jóga (inštruktor)

22.-26.9.2019

záverečné skúšky - 24.10.2019

v spolupráci s EYA - Yoga Vidya

pripravujeme

1. špeciálna časť - 25.-28.jún 2020

v spolupráci s EYA

7. - 9.2.2020 1.všeobecná časť 

9. - 12.2. 2020 špecializácia Joga 1.časť

7. - 8.3.2020 2.všeobecná časť 

8. - 11.3.2020  špecializácia Joga 2.časť

skúška Joga všeobecná časť + špecializácia - apríl 2020 (1 pracovný deň)

jógová terapia (inštruktor)

10.-13.10.2019 + záverečná skúška zo všeobecnej časti

24.11.2019 záverečné skúšky

v spolupráci s EYA - Yoga Vidya

pripravujeme

1. špeciálna časť - 2.-5.júl 2020

v spolupráci s EYA

7. - 9.2.2020 1.všeobecná časť

7. - 8.3.2020 2.všeobecná časť

27. - 29.3.2020  špecializácia Jogová terapia 1.časť 

24. - 26.4.2020  špecializácia Jogová terapia 2.časť

skúška Jogová terapia všeobecná časť + špecializácia - koniec mája 2020 (1 pracovný deň) 

power jóga (inštruktor)

pripravujeme

v spolupráci s...

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (inštruktor)

1.časť: 27.-29.9.2019

všeobecná aj špeciálna
FTVŠ UK BA + TT

2.časť: 25.-27.10.2019 Trnava

3.časť: 22.-24.11.2019 + záverečné skúšky - program Trnava

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska

pilates (inštruktor)

pripravujeme od septembra 2020 - všeobecná časť

v spolupráci s...

zjazdové lyžovanie (inštruktor) pre potreby regionálneho školstva

pre učiteľov ZŠ a SŠ - oznam

úvod 11.-13.10.2019

1.možnosť, december Pitztal

2.možnosť, Chopok juh 21.-24.1.2020 

záverečné skúšky
*golf (inštruktor)

na zväze

* horolezectvo (inštruktor)na zväze
* turistika (inštruktor)na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.