Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2020/2021

Vzdelávanie inštruktorov I. - III. stupňa

 Vzdelávací program sa skladá zo všeobecnej časti a špeciálnej časti, ktoré tvoria jeden celok.

SEPTEMBER 2020 - JÚN 2021
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

18.-20. september 2020

16.-13. október 2020

 

12.-14. marec 2021

    

neotvára sa

1.časť:

26.-28.februára 2021

2.časť:

23.-25. apríla 2021

ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport / aktivita

(odborná spôsobilosť - inštruktor)  

I. stupeňII.stupeňIII.stupeň 
aquafitness (inštruktor)

plagát - presunuté na jar 2021

Všeobecná časť 12.–14.3.2021 - online

1.časť: 9.-11. apríla 2021 - online

2.časť: 23.-25. apríla 2021 - prezenčne

jar 2021 medzinárodný workshop

aikido (inštruktor)
joga (inštruktor)

Špecializácia  8.–12.3.2021 - online/prezenčne 

Všeobecná časť 12.–14.3.2021  

online

Predpokladaný termín skúšky:

apríl 2021 (všeobecná časť + špecializácia)

v spolupráci s EYA

neotvára sa

 

v spolupráci s EYA

jogová terapia (inštruktor)

všeobecná časť 12.–14.3.2021 - online

špecializácia 25.3. – 28.3.2021 - online/prezenčne  

Predpokladaný termín skúšky:  máj 2021 (všeobecná časť+špecializácia)

v spolupráci s EYA

neotvára sa

v spolupráci s EYA 

power jóga (inštruktor)

pripravujeme

v spolupráci s...

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (inštruktor)

1.časť: 25.-28.9.2020 všeobecná aj špeciálna ONLINE + prezenčne TT - program

2.časť: 23.-25.10.2020

3.časť: 20.-22.11.2020

ďalšie vzdelávanie - až po uplynutí pandemickej situácie, najskôr na jeseň 2021

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska
pilates (inštruktor)

otvárame v marci 12.-15.3.2021

1.špeciálna časť: 10.-11.4.2021 - online/prezenčne

2.špeciálna časť: 15.-16.5.2021 - online/prezenčne

Záverečné skúšky: 19.6.2021 - online/prezenčne

v spolupráci s Flow Pilates Centrom

zjazdové lyžovanie (inštruktor) pre potreby regionálneho školstva

pre učiteľov ZŠ a SŠ

rafting (inštruktor)

otvárame marec 2021

v spolupráci s Eurorafting

v spolupráci s Eurorafting
plavčík, záchranár na tečúcich riekach (inštruktor)v spolupráci s Eurorafting
pole dance (inštruktor)pripravujeme
zjazdové lyžovanie (inštruktor)v spolupráci s SZL
*golf (inštruktor)

na zväze

* horolezectvo (inštruktor)
* turistika (inštruktor)na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.