Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2019/2020

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

Vzdelávací program pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti

SEPTEMBER 2019 - JÚN 2020
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

11.-13.október 2019

  29.11-1.12.2019

27.-29.3.2020 - zrušený!

najbližší termín október 2020

    

1.časť

26.-27.október 2019

2.časť

13.-15.december 2019


          

predbežne

1. časť

marec-apríl 2020

2. časť

apríl-máj 2020


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
cyklistika (tréner)

1.časť: 9.-10.11.2019 test zo všeobecnej časti 

2.časť: 16.-17.11.2019 - záverečné skúšky 

doškolovací seminár 14.12.2019

 

hokejbal (tréner)

1.časť 15.-16.11.2019 test zo všeobecnej časti 

2.časť  + záverečné skúšky 2019

judo (tréner)

1.časť: 17.-19.5.2019         

2.časť: 6.-8.9.2019

3.časť: 13.12.2019 - záverečné skúšky

 

pripravujeme
kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)

1.časť: 21.-22.9.2019

2.časť: 19.-20.10.2019 + záverečné skúšky

1.časť: 9.-10.11.2019 test zo všeobecnej časti 

2.časť: 7.-8.12.2019 + záverečné skúšky

1.časť: 25.-26.04.2020 test zo všeobecnej časti 

2.časť: 23.-24.5.2020 + záverečné skúšky

lukostreľba (tréner)

1.časť: 6.-8.12.2019 test zo všeobecnej časti (FTVŠ UK BA)

2.časť: 1.2.2020 (Žilina)

15.2.2020 záverečné skúšky (FTVŠ UK BA)

plávanie (tréner)

1.časť: 8.-10.11.2019 fileadmin/ftvs/studium/dalsie_formy_vzdelavania/TA/2019/TA_Ist_specka_PL_11_2019.pdf

2.časť: 7.12.2019 - záverečné skúšky

1.časť: 2020

2.časť: 2020 - záverečné skúšky

špeciálne olympiády (tréner atletiky, tréner futbalu, tréner plávania)

atletika:

1.časť: 13.-15.9.2019

2.časť: 11.-13.10.2019 +

záverečné skúšky

futbal:

1.časť: 11.-13. 10.2019

2.časť: 18.-20.10.2019

- záverečné skúšky

plávanie:

1.časť: 27.-29.9.2019

2.časť: 30.11.2019 - záverečné skúšky

* basketbal (tréner)

na zväze

1.časť 25.-26.5.2019 UMB B. Bystrica

2.časť 28.-29.9.2019

FTVŠ UK - záverečné skúšky

na zväzena zväze
* florbal (tréner)

október 2019,

28.10. 17.45 test zo všeobecnej časti

na zväze

* hádzaná (tréner)na zväze

na zväze

pripravuje

na zväze

* jachting (tréner)

november

na zväze

* jazdectvo (tréner)

október 2019

8.-9.11.2019 - 9.11. o 9.00 test zo všeobecnej časti (Ivánka pri D.)

na zväze

* karate (tréner)

november 2019

na zväze

október 2019

na zväze

na zväze
* ľadový hokej (tréner)

23.11.2019 o 9.00

test zo všeobecnej časti

na zväze

október 2019

25.2.2020 o 16.15

test zo všeobecnej časti

na zväze

marec-apríl 2020

na zväze

* stolný tenis (tréner)

november 2019

na zväze

na zväzena zväze
* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

október 2019

18.1.2020 o 8.00

test zo všeobecnej časti

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

november 2019

na zväze

na zväze

na zväze
* volejbal (tréner)

október, november 2019

na zväze

na zväze

na zväze
* zápasenie (tréner)

október 2019

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.