Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2020/2021

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

Vzdelávací program pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti

SEPTEMBER 2020 - JÚN 2021
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

predbežne:

16.-18.október 2020

december 2020

marec 2021

   

predbežne:

1.časť

november 2020

2.časť

december 2020   

predbežne:

1. časť

november/december 2020

2. časť

január/február 2021


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
cyklistika (tréner)

1.časť:

2.časť:  

hokejbal (tréner)

1.časť: 

2.časť:

judo (tréner)

1.časť:

2.časť:

 

kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)

1.časť:

2.časť:

lukostreľba (tréner)

1.časť:

2.časť:

plávanie (tréner)

1.časť:

2.časť:

špeciálne olympiády (tréner atletiky, tréner futbalu, tréner plávania)
* basketbal (tréner)na zväzena zväzena zväze
* florbal (tréner)na zväzena zväzena zväze
* hádzaná (tréner)
* jachting (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* jazdectvo (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* karate (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* ľadový hokej (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze

* stolný tenis (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* volejbal (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* zápasenie (tréner)

na zväze

na zväzena zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz, kde sa treba prihlásiť

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.