Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022

Zoznam študijných programov a ich skratky (AR 2020/2021)

Študijné programy 1. stupňa štúdia (ŠP)Skratka
1.TrénerstvoTRN1
2.Kondičné trénerstvoKT1
3.Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyTUT1
4.Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyKTUT1
5.Šport pre zdravieSPZ1
6.Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovySPZU1
7.Športový manažment (*)SMN1
8.Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie (**)UTB1
9.Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (**)UTG1
10.Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry (***)UTA1
11.Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry (***)UTS1
12.Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry (***)UTN1
13.Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie (***)UTH1
14.Učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy (****)UTNV1

Poznámky:

  • (*) Na zabezpečovaní výučby v študijnom programe 9. kooperuje Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
  • (**) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 10. a 11. kooperuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
  • (***) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 12., 13.,14. a 15. kooperuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
  • (****) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 16. kooperuje Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.