Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2024/2025