Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dôležité termíny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia):
do 31. marca 2024
(na jednotlivých katedrách)
Podanie on-line prihlášky:do 7. apríla 2024
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu:do 7. apríla 2024
Termín fakultnej konferencie:
11. apríla 2024
Termín celoštátnej konferencie:16. máj 2024