Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dôležité termíny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia):
do 25. marca 2022
(na jednotlivých katedrách)
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu:do 8. apríla 2022
Termín fakultnej konferencie:
12. apríla 2022
Termín celoštátnej konferencie:máj 2022