Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná konferencia ŠVOUČ 2021


Termíny konania katedrového kola ŠVOUČ

 

Katedra atletiky

Bakalársky stupeň štúdia – do 25.3. 2021

Magisterský stupeň – 22.3.2021.

Kontaktná osoba: PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. (ladislava.dolezajovauniba.sk)

 

Katedra edukačných a humanitných vied o športe19.3.2021

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Kraček, PhD. (stanislav.kracekuniba.sk)

 

Katedra športov v prírode a plávania24.3.2021

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Rýzková, PhD. (eva.ryzkovauniba.sk)

 

Katedra športových hier – individuálne podľa špecializácií, najneskôr  do 24.3.2021, Kontaktná osoba: Mgr.Martin Mikulič, PhD. (martin.mikulicuniba.sk)

 

Katedra biologických a lekárskych vied17.3.2021.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD (lubica.bohmerovauniba.sk)

 

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov – 25.3.2021

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kalčoková, PhD. (jana.kalcokovauniba.sk)
Bližšie informácie

 

Poznámka: Katedrové kolá sa budú konať online formou (MS Teams).