Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultná konferencia ŠVOUČ 2022


Termíny konania katedrového kola ŠVOUČ

 

Katedra atletiky

Bakalársky stupeň štúdia –  22.3. 2022

Magisterský stupeň – 23.3.2022.

Kontaktná osoba: PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. (ladislava.dolezajovauniba.sk)

 

Katedra edukačných a humanitných vied o športe21.3.2022

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Kraček, PhD. (stanislav.kracekuniba.sk)

 

Katedra športov v prírode a plávania24.3.2022

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Rýzková, PhD. (eva.ryzkovauniba.sk)

 

Katedra športových hier – individuálne podľa špecializácií, najneskôr  do 24.3.2022, Kontaktná osoba: Mgr.Martin Mikulič, PhD. (martin.mikulicuniba.sk)

 

Katedra biologických a lekárskych vied17.3.2022.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD (lubica.bohmerovauniba.sk)

 

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov – 25.4.2022

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kalčoková, PhD. (jana.kalcokovauniba.sk)
Bližšie informácie