Faculty of Physical
Education and Sport
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Iveta Cihová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Henrieta Horníková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
referent v administratíve, i. n.
Publications

Ladislav Joštiak

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
elektrotechnik, i. n.

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Adrián Novosád, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications