Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

O úspechu výskumu našich vedcov aj z FTVŠ UK informuje prestížny denník The Washington Post


05. 09. 2023 08.05 hod.

The Washington Post je považovaný za jeden z najvplyvnejších amerických denníkov, pričom jeho čítanosť je približne 58 miliónov čitateľov za jeden mesiac. Vo svojom článku zo dňa 16. augusta 2023, The Washington Post komentuje a odvoláva sa na výskum slovenských vedcov: https://www.washingtonpost.com/wellness/2023/08/16/soccer-heading-brain-injury/.
Považujeme to za významnú propagáciu výsledkov slovenského tímu odborníkov z Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ-UK), Neuroimunologického ústavu SAV v.v.i. (NIU-SAV), a z Trnavskej univerzity v Trnave (TRUNI, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a Filozofická fakulta). Výskumný tím svoje výsledky už v minulosti publikoval vo viacerých vedeckých časopisoch, zameraných na neurologickú problematiku.               

Súčasťou uvedeného tímu sú aj učitelia našej Univerzity Komenského v Bratislave a jej Fakulty telesnej výchovy a športu – doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD., PaedDr. Igor Tóth, PhD. a Mgr. Martin Mikulič, PhD. Títo učitelia vymysleli a zrealizovali na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu UK niekoľkoetapový pedagogický experiment zameraný na hlavičkovanie futbalovej lopty v prirodzených podmienkach, kde každý zo zúčastnených spolupracovníkov zabezpečoval svoju špecifickú úlohu. Návrh tréningovej jednotky a dokonalé monitorovanie fyzickej aktivity športovcov, ako aj precízny monitoring zaťaženia hlavy bol základným predpokladom vzniku vedeckej štúdie. Naši učitelia z FTVŠ UK v Bratislave patria do tímu, ktorý  pod vedením doc. RNDr. Petra Filipčíka, PhD. (NIU-SAV), publikoval výsledky vo vedeckom časopise JAMA Network Open: „Cente et al. Association of Nonconcussive Repetitive Head Impacts and Intense Physical Activity With Levels of Phosphorylated Tau181 and Total Tau in Plasma of Young Elite Soccer Players“ už v marci 2023
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2802890?resultClick=1

Výsledky tejto publikácie zaujali redaktorku denníka The Washington Post (Gretchen Reynolds), ktorá sa pri príležitosti nedávno skončených MS žien vo futbale (finále 20. 08. 2023), zaoberala problémom vplyvu hlavičkovania vo futbale na prípadné poškodenie mozgu a oslovila vedúceho vedeckého tímu P. Filipčíka so žiadosťou o poskytnutie bližších informácií na túto tému. Autorka upozorňuje na riziko, že hlavičkovanie môže súvisieť s problémami s pamäťou, myslením a potenciálne so vznikom demencie, ako to naznačujú aj ďalšie publikované štúdie. Výsledky nášho výskumu poukazujú na skutočnoť, že v súbore elitných futbalistov po tréningových jednotkách zameraných na hlavičkovanie pri podprahových nárazoch futbalovej lopty, pretrváva v krvi nerovnováha v hladinách Tau proteínov.  Po miernom zaťažení hlavy, pozorovali autori štúdie štatisticky významný nárast fosforylovaného proteínu Tau, ale čo je ešte podstatnejšie, bolo zistené, že pomer fosforylovaného a celkového Tau je  v plazme hlavičkujúcich oproti kontrolným subjektom zvýšený aj po 24 hodinách. Podobný efekt bol doposiaľ pozorovaný iba v prípade traumatického poškodenia mozgu alebo v prípade neurodegenerácie.  Ako je uvedené aj v publikovanom článku, predpokladá sa, že to môže naznačovať existenciu patologických procesov v mozgu hráčov v kontaktných športových hrách dlho pred objavením sa prvých symptómov vážneho poškodenia mozgu. „Výsledky výskumu prispievajú k pochopeniu etiopatogenézy sporadických foriem neurodegeneratívnych chorôb, vrátane Alzheimerovej choroby a iných tauopatií“, uviedol pre Washington Post doc. P. Filipčík.              

Zistenia uvedené v našej štúdii majú význam pri hodnotení dôsledkov podprahových a opakovaných úrazov hlavy hráčov v zmysle zvýšeného rizika ich neurodegeneratívnych ochorení. Na pomyslenom dlhom zozname hráčov, ktorí museli skončiť so svojou aktívnou činnosťou, alebo vynechať podstatnú časť sezóny, kvôli otrasom mozgu, sú aj mnohí známi, ale aj menej známi hráči, či už z ľadového hokeja alebo futbalu. Podstatné však je, že hlavičkovanie vo futbale je súčasťou hry a súčasťou tréningového procesu a pre diváka je často veľmi atraktívne, ale časté hlavičkovanie môže viesť k poškodeniu mozgu, resp. môže spôsobiť vážne ochorenie hráča v neskoršom veku (viď príčina smrti viacerých vrcholových hráčov z hore uvedených dôvodov vo vyššom veku z rôznych reprezentačných družstiev – napr. Anglicka, z kádra Majstrov sveta 1966 – R. Wilson, M. Peters, J. Charlton, N. Stiles, B. Charlton, G. McQueen, J. Astle,  ďalej napr. z Nemecka – G. Müller, H. D. Höttges,...). Výsledky nášho výskumu jednoznačne poukazujú na to, že aj veľmi mierne opakované otrasy hlavy zvyšujú hladinu molekulárnych biomarkerov, ktoré sa v minulosti spájali výlučne s neurodegeneráciou a s traumatickým poškodením mozgu. Mnohí hráči trpeli a dodnes trpia následkami otrasov mozgu. Pre budúcnosť je nevyhnutné vypracovať a dodržiavať protokol o otrasoch mozgu a popísať postupy pri vzdelávaní trénerov a aj hráčov, pri testovaní ich stavu, identifikácii, hodnotení stupňa otrasu mozgu. Kľúčové je nepodceňovať žiadne bolesti hlavy. Hráči, ktorým diagnostikovali otras mozgu sa nesmú vrátiť do hry alebo do tréningu v rovnaký deň, bez ohľadu na vymiznutie všetkých príznakov. Mali by podstúpiť dostatočne dlhú dobu fyzického a kognitívneho odpočinku. Výskum odhalil aj významný pokles sústredenej pozornosti hráčov a ich kognitívnej flexibilty aj po intenzívnom tréningovom zaťažení (bez hlavičkovania), ako aj po hlavičkovaní. Niektoré futbalové asociácie už pristúpili k zákazu hlavičkovania hráčov do 11-12 rokov v tréningovom procese (USA, Anglicko, Škótsko, Sev. Írsko). UEFA zverejnila smernicu o hlavičkovaní pre mládežníckych hráčov (UEFA Heading Guidelines for Youth players – (https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Medical/02/64/21/96/2642196_DOWNLOAD.pdf.), ktorej cieľom je pomôcť chrániť ich zdravie a zaistiť bezpečnosť pri tréningoch a zápasoch. Anglická futbalová federácia rozpracovala tieto odporúčania presne aj na počet hlavičiek v jednotlivých vekových kategóriách od počtu  0 pre vekovú kategóriu U7-U11, až po maximálne 10 hlavičiek za týždeň s nízkou prioritou tréningu hlavičkovania vo vekových kategóriách U14-U18.    

Aj futbalová asociácia profesionálnych futbalových hráčov (PFA) žiada UEFA, aby pridala pravidlo, ktoré udelí výnimku pri striedaní hráčov s otrasom mozgu. Ukazuje sa, že výskum v tejto oblasti je veľmi dôležitý a nevyhnutný.   

V Bratislave 24. 8. 2023

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.