Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

VOĽBY DO ORGÁNOV SOV

Na 51. valnom zhromaždení SOV dňa 26.11.2016 bol do Výkonného výboru (VV SOV) - strešného orgánu slovenského športu, ako bývalý viacnásobný olympionik s účasťou na zimných aj letných OH a ako prvý akademický funkcionár v histórii, zvolený dekan fakulty doc. Marián Vanderka, PhD.

TA - on line školenie trénerov cyklistiky I. kvalifikačného...08. 04. 2021

I. stupeň – 1.špeciálna časť cyklistiky

WM-on line skúška na overenie odbornej spôsobilosti 22. 03. 2021

On line skúška na overenie odbornej spôsobilosti-Wellness pracovník-masérske služby-teoretická časť

Oznam pre uchádzačov bakalárskeho stupňa štúdia na FTVŠ UK01. 03. 2021

Oznamujeme, všetkým uchádzačom o štúdium bakalárskeho stupňa štúdia na FTVŠ UK, že prijímacia skúška sa uskutoční v dňoch 27. až 30. apríla 2021. V prípade...

ŠVOUČ 202116. 02. 2021

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....27. 01. 2021

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11.2.2021 o 10.00 hod. Univerzita Komenského v...

Inauguračná prednáška doc. PaedDr. et RNDr. Viktora...27. 01. 2021

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18.2.2021 o 10.30 hod. Univerzita Komenského v...

Obhajoba rigoróznej skúšky 05. 11. 2020

Obhajoba rigoróznej skúšky PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.

TA - on line školenie trénerov kulturistiky a fitnes...02. 11. 2020

kulturistika a fitnes I.stupeň - 1. špeciálna časť

Správy od 1 do 10 z 51
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-51 Ďalšie > Posledné >>