Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Zloženie rady ŠVOUČ v akademickom roku 2023/2024

Garant
PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD. Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Predseda
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.Katedra športov v prírode a plávania
Tajomník
Mgr. Mikuláš Varjan

Členovia rady ŠVOUČ

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.Katedra biologických a lekárskych vied
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.Katedra atletiky
Mgr. Jana Kalčoková, PhD.Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Mgr. Martin Mikulič, PhD.Katedra športových hier

Organizačný výbor fakultnej a celoštátnej konferencie 2024

Garant
PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD. Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Predseda fakultnej konferencie
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.Katedra športov v prírode a plávania
Predseda celoštátnej konferencie
Mgr. Martin Mikulič, PhD.Katedra športových hier
Tajomník
Mgr. Mikuláš Varjan
Členovia
Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.Katedra biologických a lekárskych vied
Mgr. Stanislav Kraček, PhD. Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Mgr. Dušana Augustovičová, PhD. Katedra atletiky
Mgr. Martin Mikulič, PhD. Katedra športových hier
Mgr. Jana Kalčoková, PhD. Katedra gymnastiky, tancov, fitness a úpolov