Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Zloženie rady ŠVOUČ v akademickom roku 2020/2021

Garant:

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Predseda:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.:                          Katedra športov v prírode a plávania

Členovia rady ŠVOUČ

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.Katedra biologických a lekárskych vied
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.:Katedra športov v prírode a plávania
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.Katedra atletiky
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.:Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Mgr. Jana Kalčoková, PhD.Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Mgr. Martin Mikulič, PhD.Katedra športových hier

Organizačný výbor fakultnej konferencie ŠVOUČ 2021

Predseda:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Tajomník:

Mgr. Henrieta Horníková

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia):
ONLINE
do 25. marca 2021
(na jednotlivých katedrách)
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu:do 1. apríla 2021
Termín fakultnej konferencie:
ONLINE
8. apríla 2021
Termín celoštátnej konferencie:máj 2021