Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Plnenie praktických požiadaviek z jednotlivých predmetov sa na FTVŠ UK bude realizovať od 24. januára 2022 kontaktne v režime OTP v termínoch, ktoré boli stanovené pre skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roku 2021/2022.

Overovanie vedomostí z teoretických predmetov prebieha v skúškovom období zimného semestra 2021/2022 aj naďalej dištančnou metódou (online).