Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

V zimnom semestri akademického roku 2021/2022 sa budú všetky teoretické predmety vyučovať dištančnou metódou (online) a všetky praktické predmety prezenčnou metódou.