Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Prodekanka PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD.

  • Doktorandský študijný program (PhD.)
E-mail:adriana.kaplanovauniba.sk
Mobil:+421 918 340 671
Miestnosť:I-21
Úradné hodiny
Utorok13:30 - 15:00
Štvrtok13:30 - 15:00

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Mgr. Eva Holienková
E-mail:eva.holienkovauniba.sk
Tel.:+421 2 901 79 910
Klapka (VoIP):17 9910
Miestnosť:I-25
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:00
Streda:09:00-11:00
Piatok:09:00-11:00