Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

UCHÁDZAČ o štúdium - prijímacie konanie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Študijné oddelenie
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava