Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

UCHÁDZAČ o štúdium - prijímacie konanie