Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Wellness pracovník masérske služby

Wellness pracovník masérske služby - skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Zákon o celoživotnom vzdelávaní 568/2009 Z.Z.

živnosť - kategória Osobné služby

Wellness pracovník masérske služby

 

 

POSTUP:

·        Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

·        V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠ), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví po roku 2018 i dávnejšie skončení absolventi kurzov pred rokom 2019) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

·       V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO - registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením.

Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Univerzita Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti).

 

SKÚŠKA:

Zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky

Obsah (3 časti): písomný test, praktická časť, ústna skúška /na praktickú časť treba byť pripravený v masérskom oblečení/ a podľa aktuálnych epidemiologických p.

Kvalifikačný a hodnotiaci štandard - TU

Okruhy ku skúške - TU

Študijná literatúra z roku 2020 - TU

Skúšky sa uskutočňujú na FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, v masérskej miestnosti a v Aule prof. Stráňaia. 

 

 

Termíny skúšok (aj opravných skúšok) v roku 2021:

termínyukončenie prijímania žiadostí + poznámka

13.1.2021*

praktická časť prezenčne - zrušené
12.2.202122.1.2021; ONLINE (len teoretická časť)
19.2.2021*praktická časť prezenčne  - zrušené
19.3.2021- zrušený pre nízky záujem; ONLINE (len teoretická časť)
26.3.20215.3.2021; ONLINE (len teoretická časť)
16.4.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie z 11.12. - po skupinkách v určených časových intervaloch)
23.4.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie)
14.5.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie)
21.5.2021praktická časť prezenčne (pokračovanie) 
11.6.202120.5.2021, prezenčne
18.6.202127.5.2021, prezenčne
10.9.202120.8.2021, prezenčne - OBSADENÉ
24.9.20213.9.2021, prezenčne - OBSADENÉ
22.10.20211.10.2021, prezenčne - OBSADENÉ
19.11.202129.10.2021, prezenčne - OBSADENÉ
26.11.20215.11.2021, prezenčne - OBSADENÉ
10.12.202119.112021, prezenčne - OBSADENÉ
17.12.202127.11.2021, prezenčne

* Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a rozhodnutie rektora UK boli všetky podujatia, zasadnutia a skúšky ako aj budovy uzatvorené - uvedené platí pre termíny označené hviezdičkou (január a február 2021).

Prihlasovanie: žiadosť obdržíte na základe požiadania, pri komunikácii používajte v predmete správy označenie WM, ďakujeme. Žiadatelia budú zaraďovaní na termíny podľa poradia ako a prihlásili.

Kontakt: akademia(at)fsport.uniba.sk