Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov I . kvalifikačného stupňa pre viacero šport. špecializácii

viacero šport. špecializácii - všeobecná časť 9.12.-11.12.2022


05. 12. 2022 11.20 hod.

vzdelávania trénerov (I. stupeň) – všeobecná časť 9.12.-11.12.2022 online formou