Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa pre viacero šport. špecializácií

I.stupeň - vzdelávanie trénerov 8.12.-10.12.2023 - všeobecná časť online metódou


04. 12. 2023 10.28 hod.

vzdelávania trénerov (I. stupeň) – 8.12.-10.12.2023 - všeobecná časť