Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA - vzdelávanie inštruktorov plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku I. kvalifikačného stupňa-2. blok

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku - 2. blok 15.10.-17.10.21 online formou


12. 10. 2021 08.47 hod.

vzdelávania inštruktorov (I. stupeň) –2.blok 15.10.-17.10.2021