Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - on line školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa pre viacero športových špecializácii

I. stupeň – viacero športových špecializácii


15. 10. 2020 14.04 hod.

Vzdelávania trénerov (I. stupeň) – 16.10.-18.10.2020