Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávaví program 3. kvalifikačný stupeň, 2. všeobecná časť

Stolný tenis 27.04.2018 13:30 - 28.04.2018 17:00 Volejbal 27.04.2018 13:30 - 28.04.2018 17:00


19. 04. 2018 08.19 hod.