Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci katedry

Mgr. Adrián Novosád, PhD.
E-mail:adrian.novosaduniba.sk
Miestnosť:0-105
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:30 - 14:30
Utorok:
09:30 - 10:30
vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
 
Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Ing. Michaela Balcová
E-mail:michaela.balcovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179924
Klapka (VoIP):17 9924
Miestnosť:0-106
Úradné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

E-mail:dusana.augustovicovauniba.sk
Miestnosť:0-108
Konzultačné hodiny:
Streda:13:00 - 14:00
Štvrtok:08:00 - 09:00
vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Tatiana Bujnová, PhD.

E-mail:tatiana.grznarovauniba.sk
Miestnosť:0-112
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:30 – 11:30
Streda:13:00 – 14:00
vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Iveta Cihová, PhD.

E-mail:iveta.cihovauniba.sk
Miestnosť:0-113
Konzultačné hodiny:
Pondelok:09:30 - 10:30
Streda:13:30 - 14:30

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. - ext.

E-mail:ladislava.dolezajovauniba.sk
Miestnosť:0-104
Konzultačné hodiny:
Utorok:14:00 - 15:00  
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Michal Králik, PhD.

E-mail:michal.kralik@uniba.sk
Miestnosť:0-107
Konzultačné hodiny:
Utorok:09:30 - 10:30
Streda:16:00 - 17:00

Mgr. Henrieta Horníková, PhD.

E-mail:henrieta.hornikovauniba.sk
Miestnosť:0-112
vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

MATERSKÁ DOVOLENKA

Prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

E-mail:eugen.laczouniba.sk
Miestnosť:0-103
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00 - 14:00
Štvrtok:09:00 - 10:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

E-mail:anton.lednickyuniba.sk
Miestnosť:0-102
Konzultačné hodiny:
Utorok:13:30 - 14:30
Streda:11:00 - 12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Katarína Vanderková, PhD.

E-mail:katarina.vanderkovauniba.sk
Miestnosť:0-107
<output>Materská dovolenka</output>

<output>Materská dovolenka</output>

MATERSKÁ DOVOLENKA

Oznamy pracovníka katedry:

 

 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

E-mail:miroslav.vavakuniba.sk
Miestnosť:0-110
Konzultačné hodiny:
Streda:13:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Radovan Hadža

E-mail:radovan.hadzauniba.sk
Miestnosť:0-111
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00 - 14:00
Streda:10:00 - 11:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. František Lörinczi

E-mailfrantisek.lorincziuniba.sk
Miestnosť:0-116
Konzultačné hodiny:
Utorok:14:00 - 15:00
Štvrtok:11:00 - 12:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Peter Mitašik

E-mail:peter.mitasikuniba.sk
Miestnosť:0-116
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:00 - 12:00
Streda:13:00 - 14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Julián Enrik Smoliga

E-mail:julian.smoligauniba.sk
Miestnosť:0-116
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:00 - 11:00
Streda:13:00 - 14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Odborný pracovník

Ladislav Joštiak
E-mail:ladislav.jostiakuniba.sk
Miestnosť:0-101