Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci katedry

Mgr. Adrián Novosád, PhD.
(poverený vedením katedry)
E-mail:adrian.novosaduniba.sk
Miestnosť:0-108
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Mgr. Henrieta Horníková
E-mail:henrieta.hornikovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179924
Klapka (VoIP):17 9924
Miestnosť:0-106
Úradné hodiny:

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

E-mail:dusana.augustovicovauniba.sk
Miestnosť:0-108
Konzultačné hodiny:
Utorok:14:00-15:00
Streda:10:30-11:30

Mgr. Iveta Cihová, PhD.

E-mail:iveta.cihovauniba.sk
Miestnosť:0-113

 

NEPLATENÉ VOĽNO

Oznamy pracovníka katedry:

 

 

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.

E-mail:ladislava.dolezajovauniba.sk
Miestnosť:0-104
Konzultačné hodiny:
Utorok:13:00-14:00  
Streda:10:00-11:00  
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Tatiana Grznárová, PhD.

E-mail:tatiana.grznarovauniba.sk
Miestnosť:0-112
Konzultačné hodiny:
Utorok:09:00 – 10:00 
Štvrtok:13:00 – 14:00

Mgr. Henrieta Horníková, PhD.

E-mail:henrieta.hornikovauniba.sk
Miestnosť:0-112
Konzultačné hodiny:
Utorok:09:00 – 10:00 
Štvrtok:13:00 – 14:00

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

E-mail:tomas.kampmilleruniba.sk
Miestnosť:0-105
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

E-mail:eugen.laczouniba.sk
Miestnosť:0-103
Konzultačné hodiny:
Streda:11:00-12:00
Štvrtok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

E-mail:anton.lednickyuniba.sk
Miestnosť:0-102
Konzultačné hodiny:
Pondelok:09:00-10:00
Utorok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Katarína Vanderková, PhD.

E-mail:katarina.vanderkovauniba.sk
Miestnosť:0-112
<output>Materská dovolenka</output>

<output>Materská dovolenka</output>

MATERSKÁ DOVOLENKA

Oznamy pracovníka katedry:

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

E-mail:marian.vanderkauniba.sk
Miestnosť:0-107
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Utorok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry:

Obsah SEMINÁRNYCH PRÁC z predmetov:

  • Aeróbna vytrvalosť: 6-týždňový mezocyklus rozvoja aeoróbnych vytrvalostných schopností bežeckými prostriedkami prevažne pre športové hry (potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: objem - trvanie, dĺžku úseku, počet opakovaní, prípadne sérií; intenzitu - % z čoho? z ANP, alebo VO2max, alebo z 1RM, prípadne prečo - uviesť zdroj, organizáciu - interval a charakter odpočinku; zložitosť, prípadne systém kontroly a zvyšovania zaťaženia).
  • Anaeróbna vytrvalosť: 6-týždňový mezocyklus rozvoja anaeoróbnych vytrvalostných schopností bežeckými prostriedkami prevažne pre športové hry (potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: objem - trvanie, dĺžku úseku, počet opakovaní, prípadne sérií; intenzitu - % z čoho, prípadne prečo - uviesť zdroj, organizáciu - interval a charakter odpočinku; zložitosť - zmeny smeru a podobne, prípadne systém kontroly a zvyšovania zaťaženia, metodické poznámky - uzlové body-  na čo je potrebné klásť dôraz).
  • Silové schopnosti: 6-týždňový mezocyklus rozvoja silových schopností prevažne pre športové hry(potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: zameranie TJ (svalová topografia, maximálna sila, všeobecná, zámerná alebo špeciálna sila a pod..., objem - počet opakovaní, počet sérií; intenzitu - % z čoho? z 1RM alebo 10 RM, tempo tri alebo štyri čísla, prípadne prečo - uviesť zdroj, organizáciu - interval a charakter odpočinku; zložitosť, systém kontroly a zvyšovania zaťaženia, metodické poznámky - uzlové body-  na čo je potrebné klásť dôraz).
  • Rýchlostné schopnosti: 6-týždňový mezocyklus rozvoja rýchlostných a rýchlostno-silových schopností prevažne pre športové hry(potrebné je uviesť atribúty zaťaženia: zameranie TJ (akceleračná, maximálna rýchlosť, rýchlosť so zmenami smeru, odrazová sila, rýchla opakovaná sila, výbušna sila, prostriedkami odrazov, odhodov, použitím prekážok, zaťažkávacích viest segmentových závaží, naklonenej roviny a pod..., objem - počet opakovaní, počet sérií; intenzitu - % z čoho? z 1RM, zdôvodniť prečo to tak odporúčate - a uviesť zdroj, organizáciu - metódu, interval a charakter odpočinku; zložitosť, systém kontroly a zvyšovania zaťaženia, metodické poznámky - uzlové body -  na čo je potrebné klásť dôraz z pohľadu dávkovania ale aj techniky realizácie pohybových činností). 
  • Didaktika športového tréningu - periodizácia zaťažovania a súťaženia v ročnom tréningovom cykle vo vybranom športe (farebná tabuľka mikrocyklov: zelená=prípravné obdobie akumulačné a intenzifikačné; žltá=predsúťažné-transformačné obdobie; oranžová=súťažné obdobie; červená=vrchol sezóny; modrá=prechodné obdobie. + 3 mikrocykly zaťaženia (vždy po jednom z každého z nasledovných období: v prípravnom, predsúťažnom a súťažnom- vylaďovacom-pred vrcholom sezóny).

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

E-mail:miroslav.vavakuniba.sk
Miestnosť:0-110
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Utorok:10:30-11:30
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Radovan Hadža

E-mail:radovan.hadzauniba.sk
Miestnosť:0-111
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Utorok:9:00-10:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. František Lörinczi

E-mail:

frantisek.lorincziuniba.sk

Miestnosť:0-116
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Peter Mitašik

E-mail:peter.mitasikuniba.sk
Miestnosť:0-116
Konzultačné hodiny:

 
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Julián Enrik Smoliga

E-mail:julian.smoligauniba.sk
Miestnosť:0-116
Konzultačné hodiny:

 
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Rastislav Štyriak

E-mail:rastislav.styriakuniba.sk
Miestnosť:0-111
Konzultačné hodiny:
Pondelok:11:00-12:00
Utorok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Odborný pracovník

Ladislav Joštiak
E-mail:ladislav.jostiakuniba.sk
Miestnosť:0-101