Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-16

Konzultačné hodiny

Utorok13:00 - 14:00
Streda08:30 - 09:30

Ukončená vysoká škola

 • február 2020 – vedecko-pedagogický titul docent v odbore “Fyziológia živočíchov” udelený Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • november 2014 – vedecký kvalifikačný stupeň IIa udelený Slovenskou akadémiou vied
 • jún 2004 – máj 2009 Doktorandské štúdium na Katedre biológie pohybovej aktivity, Fakulta vied o športe a zdraví, Univerzita v Jyväskylä, Fínsko Názov dizertačnej práce “Nervovosvalová a hormonálna adaptácia na silový tréning: so špeciálnym zameraním na vplyv času dňa“ obhájené s druhým najvyšším hodnotením “Eximia cum laude approbatur”
 • 1995 - 2000 Magisterské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, študijný odbor telesná výchova – biológia, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2009

Vyučujúci predmetov

 • Fyziológia telesných cvičení,
 • Výživa pre výkon a zdravie,
 • Doping v športe

Členstvá

 • Od 2017 – zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti pre výživu a prevenciu
 • Od 2018 - člen Pracovnej skupiny pre cvičenie a fyzickú aktivitu v liečbe obezity Slovenskej obezitologickej asociácie (https://obesitas.sk/soa/pracovne-skupiny/pracovna-skupina-fyzickej-aktivity/ )
 • Od 2019 – zakladajúci člen Strength and Conditioning Society
 • Od 2020 – člen Komisie pre vzdelávanie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (https://antidoping.sk/komisie/)

Školský email

Zámer výskumov

 • Cirkadiánne rytmy a telesná výkonnosť,
 • Adaptačné zmeny kostrového svalu a hormonálneho systému na telesné zaťaženie v zdraví, starnutí a pri vybraných ochoreniach,
 • Športová výživa a výživové doplnky

Publikácie

 • Cupka, M., & Sedliak, M. (2023). Hungry runners - low energy availability in male endurance athletes and its impact on performance and testosterone: mini-review. European journal of translational myology, 33(2), 11104. https://doi.org/10.4081/ejtm.2023.11104
 • Martín-López, J., Sedliak, M., Valadés, D., Muñoz, A., Buffet-García, J., García-Oviedo, R., Rodríguez-Aragón, M., Pérez-López, A., & López-Samanes, Á. (2022). Impact of time-of-day and chronotype on neuromuscular performance in semi-professional female volleyball players. Chronobiology international, 39(7), 1006–1014. https://doi.org/10.1080/07420528.2022.2057322
 • Vajda, M., Vanderka, M., Buzgo, G., Sedliak, M., & Kampmiller, T. (2021). The effect of different training modalities on resting hormonal level in active young males. Journal of applied biomedicine, 19(2), 83–90. https://doi.org/10.32725/jab.2021.008
 • Amiri, A., Chovanec, M., Oliva, V., Sedliak, M., Mego, M., Ukropec, J., & Ukropcová, B. (2021). Chemotherapy-induced toxicity in patients with testicular germ cell tumors: The impact of physical fitness and regular exercise. Andrology, 9(6), 1879–1892. https://doi.org/10.1111/andr.13078
 • Steele, J., Androulakis-Korakakis, P., Carlson, L., Williams, D., Phillips, S., Smith, D., Schoenfeld, B. J., Loenneke, J. P., Winett, R., Abe, T., Dufour, S., Franchi, M. V., Sarto, F., Lundberg, T. R., Gentil, P., Kvorning, T., Giessing, J., Sedliak, M., Paoli, A., Spotswood, F., … Fisher, J. P. (2021). The Impact of Coronavirus (COVID-19) Related Public-Health Measures on Training Behaviours of Individuals Previously Participating in Resistance Training: A Cross-Sectional Survey Study. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 51(7), 1561–1580. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01438-5
 • Kralik, M., Cvecka, J., Buzgo, G., Putala, M., Ukropcova, B., Ukropec, J., Killinger, Z., Payer, J., Kollarik, B., Bujdak, P., Raastad, T., & Sedliak, M. (2019). Strength training as a supplemental therapy for androgen deficiency of the aging male (ADAM): study protocol for a three-arm clinical trial. BMJ open, 9(9), e025991. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025991
 • Sedliak, M., Sedliak, P., & Vaara, J. P. (2021). Effects of 6-Month Military Deployment on Physical Fitness, Body Composition, and Selected Health-Related Biomarkers. Journal of strength and conditioning research, 35(4), 1074–1081. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002885
 • Sedliak, M., Zeman, M., Buzgó, G., Cvecka, J., Hamar, D., Laczo, E., Okuliarova, M., Vanderka, M., Kampmiller, T., Häkkinen, K., Ahtiainen, J. P., Hulmi, J. J., Nilsen, T. S., Wiig, H., & Raastad, T. (2018). Morphological, molecular and hormonal adaptations to early morning versus afternoon resistance training. Chronobiology international, 35(4), 450–464. https://doi.org/10.1080/07420528.2017.1411360
 • Küüsmaa, M., Schumann, M., Sedliak, M., Kraemer, W. J., Newton, R. U., Malinen, J. P., Nyman, K., Häkkinen, A., & Häkkinen, K. (2016). Effects of morning versus evening combined strength and endurance training on physical performance, muscle hypertrophy, and serum hormone concentrations. Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 41(12), 1285–1294. https://doi.org/10.1139/apnm-2016-0271
 • Sedliak, M., Finni, T., Cheng, S., Lind, M., & Häkkinen, K. (2009). Effect of time-of-day-specific strength training on muscular hypertrophy in men. Journal of strength and conditioning research, 23(9), 2451–2457. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181bb7388

O sebe

Vedec a vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave.

Doktorandské štúdium ukončil na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity v Jyväskylä, Fínsko.

Športový chronobiológ, s kolegami skúma hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané telesným zaťažením a doplnkami stravy.

Výživový poradca viacerých vrcholových športovcov a olympionikov, napríklad Tomáša Tatara, Mateja Beňuša či futbalového A-tímu ŠK Slovan Bratislava.

Pravidelne prednáša o problematike výživy, význame doplnkov stravy a rizikách dopingu pre Olympijský a športový výbor SR, rôzne športové zväzy, kluby a asociácie doma aj v zahraničí.