Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

FTVŠ UK získala dva nové granty APVV 26. 05. 2023

Agentúra dňa 24. 05. 2023 zverejnila rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2022. V spoločenských vedách...

Prijímacia skúška - Bakalárske štúdium21. 04. 2023

Informácie pre uchádzačov bakalárskeho štúdia

ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY NA FTVŠ UK 202323. 03. 2023

Denný detský tábor pre deti od 6 do 14 rokov - leto 2023. Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program a propagovať pohybové aktivity medzi deťmi.

Zoznám sa s UK19. 09. 2022

Informácie pre novoprijatých študentov

inauguračná prednáška doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD.12. 09. 2022

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 20.10.2022 o 10.30 hod. v Aule prof. Stráňaia...