Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné prednášky

Habilitačná prednáška - Mgr. Aleny Bukovej, PhD.26. 05. 2022

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 16.06.2022 o 8.00 hod. Univerzita Komenského v...