Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné prednášky

Inauguračná prednáška - doc. PaedDr. Branislava Antalu, PhD.01. 10. 2019

Dňa 17. októbra 2019 o 9.00 hodine sa uskutoční na verejnom zasadnutí Vedeckej rady FTVŠ UK v študijnom odbore športová edukológia v aule prof. Stráňaia...

Habilitačná prednáška - Mgr. Dagmar Nemček, PhD.05. 02. 2020

dňa 20. 2. 2020 o 9.00 hod. v aule prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava

Habilitačná prednáška - Mgr. Aleny Bukovej, PhD.06. 10. 2020

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 22.10.2020 o 9.00 hod. Univerzita Komenského v...

Inauguračná prednáška doc. PaedDr. et RNDr. Viktora...27. 01. 2021

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 18.2.2021 o 10.30 hod. Univerzita Komenského v...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....27. 01. 2021

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11.2.2021 o 10.00 hod. Univerzita Komenského v...