Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Od 25. novembra 2021 sa všetky predmety na FTVŠ UK vyučujú dištančnou metódou (online).