Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA-vzdelávanie inštruktorov I.kvalifikačného stupňa pilatesu-1. špeciálna časť

pilates I.stupeň - 1.špeciálna časť vzdelávania 16.10.-17.10.21 prezenčnou formou


12. 10. 2021 08.40 hod.

vzdelávanie inštruktorv (I. stupeň) - 16.10.-17.10.21