Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA-vzdelávanie inštruktorov pilatesu I.kvalifikačného stupňa- záverečné skúšky

pilates I.stupeň - záverečné skúšky 19.6.2021


15. 06. 2021 09.54 hod.

vzdelávanie inštruktorv (I. stupeň) - 19.6.2021