Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA-školenie inštruktorov zjazdového lyžovania pre ZŠ a SŠ I. kvalifikačného stupňa

zjazdové lyžovanie pre ZŠ a SŠ I. stupeň - špeciálna časť


04. 04. 2019 09.22 hod.

Program špeciálnej časti školenia - zjazdové lyžovanie pre ZŠ a SŠ pre I. stupeň - 21.1.-24.1.2020 na Chopku