Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-vzdelávanie trénerov I.st. amerického futbalu - záverečné skúšky

I.stupeň - vzdelávanie trénerov amerického futbalu 21.1.2023


17. 01. 2023 09.12 hod.

vzdelávanie trénerov (I. stupeň) - 21.1.2023 záverečné skúšky prezenčnou formou