Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci Katedry športov v prírode a plávania

PaedDr. Martin BELÁS, PhD.
Špecializácia:
Cyklistika
E-mail:martin.belasuniba.sk
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Vedúca Oddelenia plávania (Bazén)

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.
Špecializácia:

Didaktika plávania

Pedagogická prax

E-mail:lubomira.bencurikova@uniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Sekretariát katedry

Ing. Ildikó Csölleová
E-mail:ildiko.csolleovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179936
Klapka (VoIP):17 9936
Miestnosť:00-03

ODDELENIE ŠPORTOV V PRÍRODE

PaedDr. Martin Belás, PhD.

PaedDr. Martin Belás, PhD.
Špecializácia:
Cyklistika
E-mail:martin.belasuniba.sk
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
Špecializácia:
Zjazdové lyžovanie
E-mail:anna.blahutova@uniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
Špecializácia:
Veslovanie
E-mail:lukas.chovanec@uniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Eva Procházková, PhD.

Mgr. Eva Procházková, PhD.
Špecializácia:
E-mail:eva.prochazkova@uniba.sk
Miestnosť:00-12
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Matej Šmída, PhD.

Mgr. Matej Šmída, PhD.
Špecializácia:
Kanoistika
E-mail:matej.smida@uniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

ODDELENIE PLÁVANIA

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.
Špecializácia:

Didaktika plávania

Pedagogická prax

E-mail:lubomíra.bencurikova@uniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.
Špecializácia:
Športové plávanie
E-mail:lubos.grznar@uniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
Špecializácia:
Synchornizované plávanie
E-mail:jana.labudova@uniba.sk
Miestnosť:00-13
Tel.:+421 2 9017 9935
Klapka:179935
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Mgr. Matúš Putala, PhD.
Špecializácia:

Športové plávanie

Triatlon

VŠK FTVŠ UK Lafranconi

E-mail:matus.putala@uniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

EXTERNÍ UČITELIA (ODBORNÍCI Z PRAXE)

Mgr. Simon Brunovský

Mgr. Simon Brunovský
Špecializácia:

Športové plávanie

E-mail:
Miestnosť:

Mgr. Dušan Holas, PhD.

Mgr. Dušan Holas, PhD.
Špecializácia:

Vodné pólo

E-mail:
Miestnosť:00-14

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.
Špecializácia:

Športové plávanie

E-mail:lubomir.kalecik@uniba.sk
Miestnosť:00-14

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.
Špecializácia:

Športové plávanie

VŠK FTVŠ UK Lafranconi

E-mail:yvetta.macejkova@uniba.sk
Miestnosť:00-04

Mgr. Martin Pach, PhD.

Mgr. Martin Pach , PhD.
Špecializácia:

Snoubording

Windsurfing

E-mail:
Miestnosť:00-10

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
Špecializácia:

Bežecké lyžovanie

Športová streľba

Biatlon

E-mail:peter.petrovic@uniba.sk
Miestnosť:00-12