Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Martin BELÁS, PhD.
Špecializácia:
Cyklistika
E-mail:martin.belasuniba.sk
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Ing. Ildikó Csölleová
E-mail:ildiko.csolleovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179936
Klapka (VoIP):17 9936
Miestnosť:00-03

ODDELENIE ŠPORTOV V PRÍRODE

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

Špecializácia:
Zjazdové lyžovanie
E-mail:anna.blahutovauniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Špecializácia:
Veslovanie
E-mail:lukas.chovanecuniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

Špecializácia:
Bežecké lyžovanie,
Športová streľba,
Biatlon
E-mail:peter.petrovicuniba.sk
Miestnosť:00-12
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Eva Rýzková, PhD.

Špecializácia:
E-mail:eva.ryzkova@uniba.sk
Miestnosť:00-12
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Matej Šmída, PhD.

Špecializácia:
Kanoistika
E-mail:matej.smida@uniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

ODDELENIE PLÁVANIA

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Špecializácia:
Didaktika plávania,
Pedagogická prax
E-mail:lubomira.bencurikovauniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.

Špecializácia:Športové plávanie
E-mail:lubos.grznaruniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Špecializácia:Synchronizované plávanie

E-mail:

Tel:

Klapka:

jana.labudovauniba.sk

+421 2 9017 9935

179935

Miestnosť:00-13
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Špecializácia:Športové plávanie
Triatlon
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
E-mail:matus.putalauniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry: