Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopisy odoberané v roku 2023

SLOVENSKÉ a ČESKÉ ČASOPISY

Kliknite na obrázok


ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE Open Access, OA

  • do roku 2014 — ZBORNÍK
  • od roku 2015 — PERIODIKUM ISSN 0520-7371 eISSN 2585-8777
  • od roku 2023 — UKONČENIE VYDÁVANIA PERIODIKA

TELESNÁ VÝCHOVA & ŠPORT : vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport ISSN 1335-2245 E-ISSN 2730-017X

iný názov – PHYSICAL EDUCATION AND SPORT/TVS/TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT

  • od roku 2022 — vychádza 2-krát ročne iba ELEKTRONICKY Open Access, OA

TĚLESNÁ VÝCHOVA a SPORT MLÁDEŽE : odborný časopis pro učitele, trénery a cvičitele (TVSM)
ISSN 1210-7689