Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

Vážení používatelia,

v prípade, ak máte ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SLUŽBY našej KNIŽNICE, ktoré je možné
realizovať elektronicky, prosíme kontaktujte nás e-mailom na adrese:

kniznica_mailfsport.uniba.sk


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K  N  I  Ž  N  I  C  A

 

bude počas LETNÝCH MESIACOV v dňoch

11. júla 2022  až  29. júla 2022

22. augusta 2022  až  26. augusta 2022

Z   A   T   V   O   R   E   N   Á

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. júla 2022  
až  8. júla 2022


1. augusta 2022  až  19. augusta 2022

O  T  V  O  R  E  N  É   od  8.00 h – 11.00 h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V termínoch mimo uvedených dátumov bude Knižnica OTVORENÁ V BEŽNOM REŽIME.Systém ONLINE KATALÓGU UK výpožičných služieb JE AKTÍVNY

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pomoc pri práci v online katalógu UK

AKO ZASLAŤ ŽIADANKU?  −−−  OBJEDNÁVANIE DOKUMENTOV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 O knižniciOTVÁRACIE HODINY │ Kontakty │ Napíšte nám │ ADRESA Služby

Akademická knižnica UKFakultné knižnice UK │ Fakulty UK — Vznik │

 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE │ ČASOPISY odoberané  ⇒  2022 │ Predátorské časopisy/vydav. 

Povinný výtlačok ISBN ISSN

Vydavateľstvo UK 

  Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 

    Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lanfranconi


 

Vedecké časopisy s telovýchovným a medicínskym zameraním

VEDECKÉ ČASOPISY  ⇒  SPORT SCIENCESPHYSIOLOGYPSYCHOLOGY  WEB OF SCIENCE  ⇒  IF 2016 

 

ZOZNAM vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie  aktualizácia JANUÁR 2022 

⇒    MVS — Elektronická žiadanka                                                                                                                                                                          

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.Portál E-časopisov E-KNÍH UK
nástroj na vyhľadávanie

SUMMON DISCOVERY TOOL
AKADEMICKÁ  E-KNIŽNICA  —  nástroj na vyhľadávanie

Web of ScienceSCOPUS

EBSCO ebook Academic Collection  

ProQuest

DOAJ  EZB

 Impact Factor  IF

Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského (mimo WiFi – Eduroam) cez  vzdialený prístup.

    PRÍSTUP K ČASOPISOM — CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

— oblasť spoločenských, humanitných a prírodných vied   › › › › › › › ›   CAMBRIDGE CORE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ E-ZDROJE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ SKÚŠOBNÉ PRÍSTUPY

Charakteristiky databáz │ Manuály na používanie databáz Licenčné podmienky │ 


VZDIALENÝ PRÍSTUP   
Nastavenie pre Google Chrome 


 Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločenskovedné odboryPEDAGOGIKAPSYCHOLÓGIASOCIOLÓGIAFILOZOFIA

Academic Video Online   │  rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

  

SCOPUS  70M+  jedinečných záznamov
Web of Science  74,8M+  jedinečných záznamov Impact Factor  │ IF2019 Highly Cited Researches


 Web of Science  Clarivate Analytics : training portal

 1,5+  bilión citačných referencií  │ 10,1M+  záznamov Open Access
│ 
21,100+  recenzovaných vedeckých časopisov │ 9M+  zborníkov │ 1M+  kníh/kapitol  


UŽITOČNÉ ZDROJE

Theses.cz – Vysokoškolské kvalifikačné práce

Prevádzkuje Fakulta informatiky Masarykovej univerzity (MU) v Brne, CZ


 Systém Theses.cz slúži na odhaľovanie plagiátov v záverečných a absolventských prácach
a je v ňom zapojených 64 vysokých a vyšších odborných škôl
v Českej republike a na Slovensku
(30 verejných a štátnych VŠ, 23 súkromných VŠ, 10 vyšších odborných škôl a 1 verejná správa).

Práce je možné do Theses.cz vkladať hromadne alebo individuálne.

KONTAKTNÝ E-MAIL: theses@fi.muni.cz


CELKOVÝ POČET PRÁC  1.028.101

ZAPOJENÝCH  64 škôl
POČET PREHĽADÁVANÝCH POLOŽIEK  55+ mil.


ResearchGate Browse publications   20+ mil. vedcov zo 193 krajín  140+ mil. spojení  79 držiteľov Nobelovej ceny

<output>
</output>

<output>
</output>

                                      │ P  R  I  H  L  Á  S  E  N  I  E

 Platforma, ktorá  poskytuje vedcom vo svete nástroje a služby, ktoré potrebujú na vzájomné prepojenie, spoluprácu a rozvoj výskumu.


  

 Google Študovňa Google Scholar

Google Knihy │ Google Books


 PubMed  5500+  titulov časopisov  obsahuje 33+ mil. citačných referencií a abstraktov

 
Indexované časopisy v databáze PubMed je možné vyhľadávať jednotlivo podľa názvu, skratky časopisu, ISSN.


MODERNÁ TELESNÁ VÝCHOVA — Učebné a metodické materiály

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM — E–Športinform, Knižné publikácie, Zborníky...


Prvý SK web pre telocvikárov — telocvikari.sk 


Jednotná informačná brána — JIB
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc — KIS3G
Medicínska virtuálna knižnica — MEDVIK
Národná encyklopédia športu
BOOKPORT — On-line knihovna pro každého

NCP VaT — Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Veda na dosah