Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

Vážení používatelia,

v prípade, ak máte ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SLUŽBY našej KNIŽNICE, ktoré je možné realizovať elektronicky, prosíme kontaktujte nás emailom na adrese:

kniznica_mailfsport.uniba.sk


                                                                                                                                                                      

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.


Elektronická knižnica: hľadajte odborné informácie


SUMMON DISCOVERY TOOL

Elektronická knižnica  —  nástroj na vyhľadávanie

Web of ScienceSCOPUS

EBSCO zbierka ekníh 

ProQuest

DOAJ  EZB

 Impact Factor  IF

Vstup do databáz je dostupný aj mimo Univerzity Komenského (bez WiFi Eduroam) cez  vzdialený prístup (.pdf, 478 kB).

UŽITOČNÉ NÁSTROJE NA VYHĽADÁVANIE ZDROJOV


THESES


Vysokoškolské kvalifikačné a absolventské

záverečné práce

Prevádzkuje Fakulta informatiky Masarykovej univerzity (MU) v Brne, Česko


 Systém Theses.cz slúži na odhaľovanie plagiátov v záverečných a absolventských prácach a je v ňom zapojených
66 vysokých a vyšších odborných škôl v Českej republike a na Slovensku

(28 verejných a štátnych VŠ, 23 súkromných VŠ, 14 vyšších odborných škôl a 1 verejná správa).

Práce je možné do Theses.cz vkladať hromadne alebo individuálne.

KONTAKTNÝ E-MAIL: theses@fi.muni.czCELKOVÝ POČET PRÁC V SYSTÉME │ 1 072 243

ZAPOJENÝCH 66 škôl
POČET PREHĽADÁVANÝCH POLOŽIEK 59+ mil.


ResearchGate Prehľadávanie publikácii 20M+ vedcov zo 193 krajín  140M+ návštev  79 držiteľov Nobelovej ceny

<output>
</output>

<output>
</output>

                            PRIHLÁSENIE


Google študovňa Google Scholar 

Google knihy Google Books


 PubMed 5 500+  titulov časopisov  obsahuje 33M+ citačných referencií a abstraktov