Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

bude otvorená počas letných mesiacov nasledovne:

Výpožičné hodiny platné od 06. 07. 2020 do 04. 09. 2020 

Pondelok:     8.00 – 12.00
Utorok:         8.00 – 12.00
Streda:          8.00 – 12.00
Štvrtok:        8.00 – 12.00
Piatok:          8.00 – 12.00

Študovne budú zatvorené.

Aj naďalej je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v priestoroch knižnice je možný len s prekrytím úst a nosa (rúško, šál, šatka);
- dezinfekcia rúk je k dispozícii pri vstupe do budovy, ako aj pri vstupe do knižnice;
- prosíme o zachovanie odstupu min. 2 m;
- počet používateľov v knižnici nesmie prekročiť 1 osobu na 25 m2;
- pokiaľ je to možné – používajte vlastné rukavice a pero.

Systém online katalógu výpožičných služieb je aktívny. 


                                                                                                                                                                      

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.
Portál e-časopisov 
e-kníh UK
nástroj na vyhľadávanie


SUMMON DISCOVERY TOOL

AKADEMICKÁ  E-KNIŽNICA  —  nástroj na vyhľadávanie

Web of ScienceSCOPUS

EBSCO ebook Academic Collection  

ProQuest

DOAJ  EZB

 Impact Factor  IF

Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského (mimo WiFi – Eduroam) cez  vzdialený prístup.

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ E-ZDROJE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

Charakteristiky databáz │ Manuály na používanie databáz Licenčné podmienky │ 


VZDIALENÝ PRÍSTUP   Nastavenie pre Google Chrome 


 Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločenskovedné odboryPEDAGOGIKAPSYCHOLÓGIASOCIOLÓGIAFILOZOFIA

Academic Video Online   │  rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

  

SCOPUS  70M+  jedinečných záznamov
Web of Science  74,8M+  jedinečných záznamov Impact Factor  │ IF2019 Highly Cited Researches


 Web of Science  Clarivate Analytics : training portal

 1,5+  bilión citačných referencií  │ 10,1M+  záznamov Open Access
│ 
21,100+  recenzovaných vedeckých časopisov │ 9M+  zborníkov │ 1M+  kníh/kapitol  


UŽITOČNÉ ZDROJEIntechOpen — the world‘s leading publisher of Open Access books
4,900 peer-reviewed Open Access books

Life Sciences  873 kníh

Health Sciences  1540 kníh

Social Sciences and Humanities  207 kníh

Physical Sciences, Engineering and Technology  2313 kníh


ResearchGate
Browse publications  17+ mil. vedcov zo 193 krajín  140+ mil. publ.  79 držiteľov Nobelovej ceny

                                                                                             │ P  R  I  H  L  Á  S  E  N  I  E


Google Scholar

Google Books

Theses — vysokoškolské kvalifikačné práce  43+ mil. prehľadávaných položiek  802.079 prác  56 škôl

PubMed  5500+  titulov časopisov  obsahuje viac ako 30 mil. citačných referencií


MODERNÁ TELESNÁ VÝCHOVA — Učebné a metodické materiály

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM — Online študovňa


Prvý SK web pre telocvikárov — telocvikari.sk 


Jednotná informačná brána — JIB
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc — KIS3G
Medicínska virtuálna knižnica — MEDVIK
Národná encyklopédia športu
BOOKPORT — On-line knihovna pro každého

NCP VaT — Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Veda na dosah