Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

Vážení používatelia,

v prípade, ak máte ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SLUŽBY našej KNIŽNICE, ktoré je možné realizovať elektronicky, prosíme kontaktujte nás emailom na adrese:

kniznica_mailfsport.uniba.sk


Scopus (NISPEZ)


SCOPUS – prístupu do databázy je od 21. septembra 2023 obnovený.Ako zaslať žiadanku?


AKO  ZASLAŤ  ŽIADANKU
  − − 
OBJEDNÁVANIE DOKUMENTOV  − −

Objednanie dokumentu  =  zaslanie žiadanky na dokument  =>  KLIKNÚŤ
na názov dokumentu, KLIKNÚŤ  na  "Žiadanka".


MVS – elektronická žiadanka

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa vypožičiava dokument alebo časť dokumentu z fondu inej knižnice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open Access, OA publikovanie


OPEN ACCESS, OA

Publikovanie bez platenia APC poplatku


Zoznam časopisov SPRINGER NATURE a  IEEE.

Zmluva so Springer Nature je uzatvorená na obdobie 4 rokov (2023 – 2026).


Publikačný proces OA v rámci transformačných zmlúv

<output>Publikačný proces OA v rámci transformačných zmlúv</output>

Kliknite na obrázok

                                                                                                                                                                      

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.


Elektronická knižnica: hľadajte odborné informácie


SUMMON DISCOVERY TOOL

Elektronická knižnica  —  nástroj na vyhľadávanie

Web of ScienceSCOPUS

EBSCO zbierka ekníh 

ProQuest

DOAJ  EZB

 Impact Factor  IF

Vstup do databáz je dostupný aj mimo Univerzity Komenského (bez WiFi Eduroam) cez  vzdialený prístup (.pdf, 478 kB).

UŽITOČNÉ NÁSTROJE NA VYHĽADÁVANIE ZDROJOV


THESES


Vysokoškolské kvalifikačné a absolventské

záverečné práce

Prevádzkuje Fakulta informatiky Masarykovej univerzity (MU) v Brne, Česko


 Systém Theses.cz slúži na odhaľovanie plagiátov v záverečných a absolventských prácach a je v ňom zapojených
65 vysokých a vyšších odborných škôl v Českej republike a na Slovensku

(30 verejných a štátnych VŠ, 22 súkromných VŠ, 12 vyšších odborných škôl a 1 verejná správa).

Práce je možné do Theses.cz vkladať hromadne alebo individuálne.

KONTAKTNÝ E-MAIL: theses@fi.muni.czCELKOVÝ POČET PRÁC │ 1 105 134

ZAPOJENÝCH 65 škôl
POČET PREHĽADÁVANÝCH POLOŽIEK 59+ mil.


ResearchGate Prehľadávanie publikácii 20M+ vedcov zo 193 krajín  140M+ návštev  79 držiteľov Nobelovej ceny

<output>
</output>

<output>
</output>

                            PRIHLÁSENIE


Google študovňa Google Scholar 

Google knihy Google Books


 PubMed 5 500+  titulov časopisov  obsahuje 33M+ citačných referencií a abstraktov