Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

Platnosť podaných zadaných ŽIADANIEK bola POSUNUTÁ do 20. 04. 2021.
Zadané žiadanky na knihy budú vybavené po obnovení prevádzky knižnice.


VÝPOŽIČKY spadajúce do obdobia zákazu vychádzania boli PREDĹŽENÉ do 20. 04. 2021.
 


 O knižniciOtváracie hodiny │ Kontakty │ Napíšte nám │ AdresaSlužby

Akademická knižnicaFakultné knižnice UK │ Fakulty UK — Vznik │

 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE │ ČASOPISY odoberané  ⇒  2021 │ Predátorské časopisy/vydav. 

Povinný výtlačok ISBN ISSN

Vydavateľstvo UK 

Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 

 

 

Vedecké časopisy s telovýchovným a medicínskym zameraním

VEDECKÉ ČASOPISY  ⇒  SPORT SCIENCESPHYSIOLOGYPSYCHOLOGY  WEB OF SCIENCE  ⇒  IF 2016 
 

ZOZNAM vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie  aktualizácia JANUÁR 2020

  

⇒    MVS — Elektronická žiadanka                                                                                                                                                                          

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.
Portál E-časopisov 
E-KNÍH UK
nástroj na vyhľadávanie


SUMMON DISCOVERY TOOL

AKADEMICKÁ  E-KNIŽNICA  —  nástroj na vyhľadávanie

Web of ScienceSCOPUS

EBSCO ebook Academic Collection  

ProQuest

DOAJ  EZB

 Impact Factor  IF

Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského (mimo WiFi – Eduroam) cez  vzdialený prístup.

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ E-ZDROJE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

Charakteristiky databáz │ Manuály na používanie databáz Licenčné podmienky │ 


VZDIALENÝ PRÍSTUP   Nastavenie pre Google Chrome 


 Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločenskovedné odboryPEDAGOGIKAPSYCHOLÓGIASOCIOLÓGIAFILOZOFIA

Academic Video Online   │  rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

  

SCOPUS  70M+  jedinečných záznamov
Web of Science  74,8M+  jedinečných záznamov Impact Factor  │ IF2019 Highly Cited Researches


 Web of Science  Clarivate Analytics : training portal

 1,5+  bilión citačných referencií  │ 10,1M+  záznamov Open Access
│ 
21,100+  recenzovaných vedeckých časopisov │ 9M+  zborníkov │ 1M+  kníh/kapitol  


UŽITOČNÉ ZDROJE


Theses.cz – Vysokoškolské kvalifikačné práce

Prevádzkuje Fakulta informatiky Masarykovej univerzity (MU) v Brne, CZ


 Systém Theses.cz slúži na odhaľovanie plagiátov v záverečných a absolventských prácach
a je v ňom zapojených 58 vysokých a vyšších odborných škôl
v Českej republike a na Slovensku.

Práce je možné do Theses.cz vkladať hromadne alebo individuálne.  

CELKOVÝ POČET PRÁC  833.678

ZAPOJENÝCH  58 škôl
POČET PREHĽADÁVANÝCH POLOŽIEK  50+ mil.

 


ResearchGate
Browse publications   19+ mil. vedcov zo 194 krajín  140+ mil. spojení  79 držiteľov Nobelovej ceny

                                                                                             │ P  R  I  H  L  Á  S  E  N  I  E


Google Scholar

Google Books

PubMed  5500+  titulov časopisov  obsahuje 30+ mil. citačných referencií a abstraktov


MODERNÁ TELESNÁ VÝCHOVA — Učebné a metodické materiály

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM — Online študovňa


Prvý SK web pre telocvikárov — telocvikari.sk 


Jednotná informačná brána — JIB
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc — KIS3G
Medicínska virtuálna knižnica — MEDVIK
Národná encyklopédia športu
BOOKPORT — On-line knihovna pro každého

NCP VaT — Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Veda na dosah