Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ISBN - International Standard Book Number

Kliknite na obrázok


Národná agentúra ISBN v Slovenskej republike

Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin
Slovenská republika

Fax:      +421 043 2451 505
Tel.:      +421 043 2451 140; +421 043 2451 138
E-mail:  isbnsnk.skSYSTÉM ISBN
(International Standard Book Number – Medzinárodné štandardné číslo knihy)

Na Slovensku sa používa od roku 1989, kedy bola v Slovenskej národnej knižnici (vtedy Matica slovenská) založená NÁRODNÁ AGENTÚRA ISBN (NA ISBN v SR) ako sprostredkovateľ medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostredím. Národná agentúra ISBN z hľadiska koordinácie systému ISBN a jeho evidencie uplatňuje centralizovaný spôsob prideľovania čísel ISBN, s výnimkou niektorých veľkých vydavateľov, ktorým NA ISBN pridelila bloky čísel a ktorí sami prideľujú ISBN svojim publikáciám. 


Úlohy Národnej agentúry ISBN

  • Zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám z produkcie slovenských vydavateľstiev.
  • Tvorba a správa databázy vydavateľov a bázy nahlásených publikácií.
  • Servisná podpora vydavateľom, či už korporáciám alebo jednotlivcom, z oblasti systému ISBN a informácie o podmienkach vstupu do systému ISBN.
  • Tvorba výročných správ o činnosti agentúry do Medzinárodnej agentúry ISBN so sídlom v Londýne. 
Kliknite na obrázok


Pri prvom vstupe do systému ISBN v SR je vydavateľ povinný emailom
na adresu isbnsnk.sk dokladovať svoju vydavateľskú činnosť (živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR, výpis zo stanov...) a jej perspektívu - či ide o jednorazové vydanie titulu, alebo vydavateľ plánuje vydávať väčšie množstvo titulov (uviesť približný počet v rámci roku).

 

 


ÚDAJE POTREBNÉ PRE VYŽIADANIE ČÍSLA ISBN

Údaje sú súčasťou žiadosti o pridelenie čísla ISBN, ktorú vydavateľ adresuje Národnej agentúre ISBN v SR:

Vydavateľ
Autor
Názov
Podnázov
Zväzok/Časť
Poradie vydania
Forma (viazaný, brožovaný, elektronický – CD-ROM, DVD, online)


Vydavatelia, ktorí sami prideľujú čísla ISBN, zašlú do Národnej agentúry ISBN v SR ohlasovací lístok s vyššie pomenovanými údajmi a údajom
o čísle ISBN s podpisom a pečiatkou.